یک کاندیدای انتخابات نظام پزشکی:

گروه های پروانه دار از نظر تعرفه ای مظلوم واقع شده اند/ لزوم استانداردسازی خدمات گروه های مشاوره ای

۱۳۹۱/۱۲/۰۲ - ۰۹:۵۵ - کد خبر: 67815
گروه های پروانه دار از نظر تعرفه ای مظلوم واقع شده اند/ لزوم استانداردسازی خدمات گروه های مشاوره ای
سلامت نیوز: رییس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه:« تعرفه گروه های پروانه دار از جمله تغذیه در حد یک پزشک عمومی تدوین و تصویب شده است این گروه سال های سال است که از لحاظ تعرفه دچار مشکل هستند.» تاکید کرد:« دنبال کردن استانداردهای خدمات چه در بخش تغذیه و چه در بقیه گروه های پروانه دار از برنامه های ما در سازمان خواهد بود.»
دکتر حاجی فرجی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:« همانطور که می دانید انتخابات سازمان نظام پزشکی را در 4 اسفند ماه در پیش رو داریم که حرف صنوف مختلف علوم پزشکی کشور در آن شرکت می کنند و این انتخابات هر 4 سال یک بار انجام می شود.»
وی ادامه داد:« یکی از گروه های مورد توجه در انتخابات، گروه های پروانه دار هستند که شامل 6 گروه پیراپزشکی تغذیه، شنوایی سنجی، اپتومتری، کاردرمانی و گفتاردرمانی و فیزیوتراپی هستند که مجموعا از این شش گروه یک نماینده به سازمان معرفی می کنند.» وی افزود:« با توجه به اینکه تعداد پروانه دارهای کشور در این شش گروه رو به افزایش است لذا اهمیت حضور فعال آنها در انتخابات چه برای انتخابات کل سازمان در شورای عالی و چه برای هیات مدیره بسیار حائز اهمیت است لذا از همه همکاران در 6 گروه پروانه دار درخواست می کنم که به صورت فعال و گروهی در این انتخابات شرکت کنند چرا که شرکت در انتخابات احقاق حق آنها به عنوان صنف مربوطه در شورای عالی نظام پزشکی است و از طرف دیگر تلاش برای ارتقای سلامت جامعه است.»
دکتر حاجی فرجی با بیان اینکه به عنوان رییس انجمن تغذیه ایران کاندیدای عضویت در گروه پروانه دار شده است گفت:« از دوستان می خواهم به این موضوع توجه کنند که بحث حضور یک فرد در انتخابات نیست بلکه مشارکت در تصمیم گیری برای آینده گروه های خود و سلامت جامعه است لذا باید همت بگمارند و در این انتخابات شرکت کنند.»
وی گفت:« در رشته تغذیه چیزی حدود 28 سال است که انجمن تغذیه ایران کما بیش مشغول فعالیت است و به عنوان یک انجمن علمی و صنفی که در راستای ارتقای سلامت تغذیه جامعه و الگوی رفتاری تغذیه جامعه نقش دارد کار کرده است. ما در چهار دوره قبل انتخابات سازمان نظام پزشکی به دلیل قلت تعداد اعضا و به حد نصاب نرسیدن به گروه های رقیب مثل فیزیوتراپی نتوانستیم در انتخابات آن دوره شانسی برای حضور داشته باشیم و رای بیارویم.»
رییس انجمن تغذیه ایران افزود:« در حال حاضر حدود چهار هزار عضو در رشته تغذیه کشور در انجمن تغذیه ایران داریم و بیش از آن، اعضایی داریم که عضو انجمن نیستند اما دارای پروانه از سازمان هستند لذا توجه ما معطوف شد که باید بتوانیم از حقوق تغذیه دانان بویژه و سپس بقیه گروه پروانه داران به طور جدی در سازمان دفاع کنیم و بتوانیم با دفاع از حقوق و احقاق حقوق حقه آنها سهمی هم در ارتقای سلامت جامعه داشته باشیم.»
وی با بیان اینکه چند هدف کلی برای شرکت در انتخابات درباره برنامه های خود در انتخابات نظام پزشکی پیش بینی کرده ایم از برنامه های خود چنین گفت:« مهمترین مسئله قابل توجه رسیدگی به تعرفه برخی گروه های پروانه دار مشابه تغذیه است چرا که این گروه سال های سال است که از لحاظ تعرفه دچار مشکل هستند متاسفانه از این لحاظ مظلوم واقع شده اند چرا که تعرفه آنها در حد یک پزشک عمومی تدوین و تصویب شده است و سازمان نتوانسته این حق را جاری کند.»
دکتر حاجی فرجی ادامه داد:« ادامه پیگیری تعرفه های این گروه در پیرو سه سال پیگیری در این زمینه از برنامه های اصلی بنده در صورت حضور در شورای عالی سازمان خواهد بود و امیدواریم این تعرفه مطابق آنچه در آیین نامه بین المللی مشاوره تغذیه واقع است، قلمداد شود نه تعرفه یک پزشک عمومی و فردی که فقط ویزیت چند دقیقه ای دریافت می کند به دلیل اینکه ما مشاوره تغذیه ارائه می دهیم لذا مشابه بقیه گروه های مشاوره ای وقت بسیاری را برای بیمار باید صرف کنیم که در حد یک ویزیت نیست لذا با تعیین تعرفه واقعی این گروه یک انگیزه مضاعفی برای ادامه کار بهتر برای همکاران ایجاد می شود.»
وی در ادامه به خبرنگار سلامت نیوز گفت:« پوشش بیمه ای که سال ها به دنبال آن بوده ایم از دیگر برنامه هایی است که نیاز به رسیدگی دارد چرا که متاسفانه طی سالیان دراز هنوز خدمات تغذیه ای توسط بیمه های درمانی تحت پوشش نیستند و در حال حاضر یک متخصص تغذیه مجبور است خارج از پوشش بیمه ای عمل کند که بار آن بر دوش مردم خواهد بود.»
دکتر حاجی فرجی افزود:« امیدواریم بتوانیم این مسئله را در سازمان دنبال کنیم تا بتوانیم خدمات تغذیه ای را در غالب پوشش بیمه ای ببریم چرا که انگیزه بیشتری برای فعالیت همکاران خواهند داشت ثانیا قطعا هزینه هایی که مردم در مقابل ارائه خدمات می دهند بسیار کم خواهد شد.»
وی خاطرنشان کرد:« دنبال کردن استانداردهای خدمات چه در بخش تغذیه و چه در بقیه گروه های پروانه دار از دیگر برنامه های ما در سازمان خواهد بود. ما حدود یازده خدمت تخصصی را در بخش تغذیه در دفتر استانداردهای خدمات تغذیه کشوری که بنده دبیر کمیته کشوری آن هستم دنبال کرده وارائه کرده ایم که به نحو تصویب شدن آن کمک شایانی می کند که ما نوعی خدمات را در به کارگیری تعرفه ها سهیم بدانیم.»
رییس انجمن تغذیه ایران افزود:« ما قطعا باید با همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت، دفتر امور بیمارستانی و استانداردسازی و تدوین شناسنامه خدمات هماهنگ کنیم که همه رشته ها بتوانند روز به روز خدمات استاندارد شده را ارائه کنند تا براساس آن تعرفه ها شکل گیرد.»
وی در پاسخ به اینکه آیا همردیف بودن تعرفه مشاورین تغذیه با پزشکان عمومی به دلیل عدم عملکرد مناسب سازمان برای این گروه بوده است؟ گفت:« متاسفانه تعریف تعرفه خدمات مشاوره تغذیه جا نیافتاده است. یک مشاور تغذیه مانند گروه های مشاوره کارشناسی و روانشناسی احتیاج به زمان دارد لذا به ازای زمانی که می برد و نوع کاری که انجام می شود باید تعرفه گرفته شود که متاسفانه این مسئله دیده نشده و در غالب تعرفه یک پزشکی عمومی و ویزیت دیده شده است که باید ما این را براساس آیین نامه های بین المللی از سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تایید بگیریم.»
رییس انجمن تغذیه ایران تاکید کرد:« ما دفاتر مشاوره تغذیه داریم و در واقع خدمات ما در مطب خصوصی پزشکی انجام نمی گیرد لذا اسم ویزیت در اینجا باید برداشته شود و اگر خدمات مشاوره ای به درستی بر آن اطلاق شود آن وقت می توان تعرفه مناسبی برای آن تعیین کرد.»
وی در پاسخ به اینکه چرا در دوره گذشته گروه تغذیه نتوانستند رای بیاورند گفت:« طی 16 سال گذشته از مجموع گروه پروانه دار فقط گروه فیزیوتراپ ها به نمایندگی از سایر گروه ها به دلیل اینکه اکثریت تعداد اعضاء را برای حضور در انتخابات داشتند معرفی و کاندید می شدند و رای می آوردند اما باتوجه به افزایش تعداد متخصصین تغذیه ما این شانس را داشتیم که برابر گروه فیزیوتراپ ها بتوانیم در این رقابت شرکت کنیم و در صورت رای آوردن مدافع حقوق همه گروه پروانه دار باشیم.»
دکتر حاجی فرجی خاطرنشان کرد:« من همه همکاران خود در بخش تغذیه و همچنین تمام افرادی که پروانه دار هستند را برای حضور در انتخابات که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار خواهد شد ترغیب و تشویق می کنم چرا که شرکت در انتخابات در واقع سهیم شدن در تصمیم های آتی در مورد خودصنف مربوطه است تا بتوانند نماینده ای برای حضور در شورای عالی و هیات مدیره آتی سازمان داشته باشند.»
وی افزود:« فواید و امتیازات شرکت در انتخابات با دقت عملی که در شوراها مقدور می شود نه تنها برای صنف خود بلکه به مردم جامعه امان برگشت خواهد کرد لذا حتما به صورت جمعی و گروهی در این انتخابات شرکت کنند تا از امتیازات آن هم خود اعضای صنوف و هم مردم استفاده کنند.»
دکتر حاجی فرجی در پایان تاکید کرد:« نکته قابل توجه این است که در انتخابات فرد نیست که در انتخابات شرکت می کند بلکه اهداف سازمانی و صنفی است که فرد به دنبال آن است تا برای اصلاح و بهبود وضعیت موجود و کاندیدای خود رای دهند.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.31957s, 18q