یک کاندیدای انتخابات نظام پزشکی:

وحدت تنها راه توفیق نظام پزشکی/ تمرکززدایی از سازمان کلید حل مشکلات جامعه پزشکی

۱۳۹۱/۱۲/۰۲ - ۱۰:۰۶ - کد خبر: 67816
وحدت تنها راه توفیق نظام پزشکی/ تمرکززدایی از سازمان کلید حل مشکلات جامعه پزشکی
سلامت نیوز: یک عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه:« جامعه پزشکی ما بیش از گذشته نیازمند پوسته اندازی در زمینه مطالبات صنفی هستند.» تاکید کرد:« به اعتقاد من در دوره بعدی نظام پزشکی، تمرکززدایی و استفاده بهینه از ساختارهایی که سایر ارکان نظام پزشکی را تشکیل می دهند نقش مهمتری را در حل مشکلات جامعه پزشکی خواهد داشت.»

دکتر علیرضا زالی در گفت وگو با خبرنگار سلامت نیوز درباره عملکرد سازمان نظام پزشکی و نقاط ضعف و قوت این سازمان و نحوه استفاده از پتانسیل های سازمان گفت:« در نیم قرنی که از عمر سازمان نظام پزشکی به عنوان باسابقه ترین تشکیلات فراگیر صنفی در کشور می گذرد این سازمان با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است. جالب است بدانید از زمان تشکیل سازمان نظام پزشکی در سال های پیش از انقلاب تاکنون،قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی بیش از شش بار تغییر یافته است.»

وی ادامه داد:« همواره نسبت به وضعیت جایگاه نظام پزشکی در نظام بهداشت و درمان کشور تغییرات بسیار مواجی وجود داشته است به طوری که در بسیاری از موارد حضور نظام پزشکی در صحنه های سیاستگذاری نظام بهداشتی و درمانی کشور در مواقعی در اوج بوده و در پاره ای از موارد نیز با غفلت روبرو بوده است.»


حجم عظیم تغییرات در قوانین نظام پزشکی
این عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود:« در مجموع حجم قابل توجهی از تغییرات در قوانین مختلف نظام پزشکی صورت گرفته است در حالی که می دانیم به عنوان مثال شالوده قانون تشکیل وزارت بهداشت و سایر قوانین حوزه سلامت از سال های قبل از انقلاب تاکنون این میزان تغییرات را نداشته است و جالب است بدانید قوانین سازمانی مثل نظام پزشکی که ظاهرا یک نهاد صنفی است همواره در مراحل تغییرات قابل توجهی بوده است و بسیاری از تغییراتی که در قوانین این سازمان طی سال های اخیر بوجود آمده است ناشی از نوساناتی است که در تعامل بین دستگاه های اجرایی و نظام پزشکی تعریف میشده است.»

وی خاطرنشان کرد:« این تغییرات بسیار مهم است چرا که در معدل حضور نظام پزشکی در بخش سلامت در کلیه ادوار، متناسب با میزان تعامل دستگاه های اجرایی معمولا با نوساناتی فراوانی همراه بوده است.»

اصلاحات قابل توجه در سایه مصوب شدن قانون جدید نظام پزشکی
دکتر زالی گفت:« در سال 83 یک رخداد قابل توجهی در سازمان بوجود آمد که همان مصوب شدن قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی با تغییرات بسیار مهم بود. در سایه این تغییرات جدید، اصلاحات قابل توجهی در مجموع قانون بوجود آمد و مجموعا این قانون به سمت دموکراتیک تری حرکت کرد.»

وی ادامه داد:« تشکیل برخی از نهادهای حقوقی به عنوان ارکان جدید نظام پزشکی مثل شورای هماهنگی استان ها از دستاوردهای ارزنده این قانون است که می توانیم به عنوان دستاوردهای مهمی تلقی کنیم در کنار آن حق تعیین تعرفه به عنوان گرانیگاه توجه به سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی مستقل، جزء مواردی بود که در سایه قانون جدید محقق شده بود. از طرف دیگر ساماندهی امور پزشکی و مواردی از این قبیل هم جزء مواردی بود که در قانون جدید با شفافیت بیشتری همراه بود.»

بیشترین تبلور رشد قانونی نظام پزشکی در قانون ماده 45
این عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد:« شاید بیشترین میزان تبلور رشد قانونی نظام پزشکی را بتوانیم در ماده 45 قانون ببینیم که براساس این ماده بسیاری از اختیارات حاکمیتی وزارت بهداشت از جمله بحث «پروانه مطب ها» می تواند به سازمان نظام پزشکی واگذار شود. اما این مسئله در رابطه با میزان ارزشیابی و اعتبار بخشی واحدهای پزشکی همچنین برگزاری آزمون ها جزء مواردی است که در صورتی که وزارت بهداشت همراهی لازم را انجام دهد می تواند به عنوان اختیارات نوین برای نظام پزشکی مورد نظر واقع شود.»

مقاومت در برابر واگذاری اختیارات به نظام پزشکی
وی گفت:« نکته حائز اهمیتی که در ادوار مختلف نظام پزشکی مطرح بوده این است که همواره نظام پزشکی با یک چالش بزرگ روبرو بوده است و آن اینکه دستگاه های حاکمیتی معمولا نسبت به جایگاه نظام پزشکی با دید متفاوتی می نگریستند به طوری که در بسیاری از موارد در رابطه با واگذاری اختیارات به نظام پزشکی همواره مقاومت های بسیار جدی توسط دستگاه های اجرایی و حاکمیتی را شاهد بودیم که موجب شده نظام پزشکی با چالش های متعددی در تمام ادوار روبرو باشد که این ترجیع بند همه دولت ها در ادوار مختلف فارغ از هرگونه گرایش های سیاسی حاکم بوده است.»

رقیب قلمداد کردن نظام پزشکی در تمامی ادوار حوزه سلامت
دکتر زالی تاکید کرد:« در همه ادوار دستگاه های اجرایی ، نظام پزشکی را به عنوان یک رقیب در نظام سلامت قلمداد می کردند و هیچ گاه به نظام پزشکی به عنوان یک فرصت ارزنده در مباحث حوزه سلامت توجهی نشده است. این موضوع هیچ ارتباطی با نگرش عمومی و سیاسی حاکم بر مجموعه دولت ها نداشته و می توان گفت به عنوان یک فصل مشترک، تمام دولت ها از این روش تبعیت کرده اند.»

عدم واگذاری وظایف حاکمیتی از سوی سیستم های دولتی به نهادهای مدنی

وی ادامه داد:« این نکته بسیار مهمی است که بر عملکرد نظام پزشکی در تمام ادوار گذشته سایه سنگینی و علیرغم اینکه به نظر می رسید قانون جدید توانسته فضای جدیدی را برای مجموعه نظام پزشکی در کشور ترسیم کند اما به دلیل اینکه در کشور ما اساسا سیستم های دولتی، وظایف حاکمیتی خود را به نهادهای مدنی واگذار نمی کنند که در اینجا یک اشکال آسیب شناسی بزرگی وجود دارد و در رفتارهای اجتماعی رفتار دولتی این امر خیلی مورد توجه نبوده به همین دلیل شاهد بودیم در این زمینه مناقشه جدی بین دولت و نظام پزشکی در همه ادوار وجود داشته است.»

95 وظیفه جدید را می توان بازتعریف کرد
دکتر زالی افزود:« نکته بسیار مهم دیگر این است که در همین قانون جدید نظام پزشکی، نگاه راهبردی جدیدی می توان پیش بینی کرد و می توان 95 وظیفه جدید را برای نظام پزشکی در این زمینه بازتعریف کرد اما به دلیل مقاومت هایی که در برابر نظام پزشکی بوده به فعلیت درآمدن این ظرفیت های نهفته و پتانسیل در قانون نظام پزشکی همواره با چالش های جدی روبرو بوده است.»

در بحث مطالبات صنفی ومدنی با کندی قابل توجهی مواجهیم
وی خاطرنشان کرد:« شاید آنچه که بر سر نظام پزشکی کشور سایه آن، سنگینی می کند یک نقطه آسیب شناسی در بحث جامعه پزشکی کشور نیز است. ما در سال های اخیر به خصوص در پانزده سال اخیر به نوعی شاهد بروز یک نوع انفعال درونی به عنوان رفتار اجتماعی غالب بر جامعه پزشکی کشور بوده ایم و رفتارهای اجتماعی جامعه پزشکی در سال های اخیر در بحث مطالبات صنفی و مدنی همواره با یک کندی قابل توجهی همراه بوده است.»

این عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد:« بخش زیادی از این کندی حاکم بر رفتار مطالبه جویانه پزشکی کشور، ناشی از آن بوده که همواره بین میزان مطالبات جامعه پزشکی که انباشت تراکم داشته است نسبت به برون ده اجرایی ناشی از حل مشکلات صنفی جامعه پزشکی یک تفاوت فاحشی وجود داشته است.»

جامعه پزشکی به عنوان مطالبه گر اصلی مسائل صنفی وارد عمل شود
وی افزود:« از یک طرف شیب انباشت و تراکم مطالبات جامعه پزشکی بسیار تند بوده است و از طرف دیگر دستگاه های اجرایی از جمله خود سازمان نظام پزشکی به اندازه کفایت قادر به حل مشکلات جامعه پزشکی نبوده است و این بحث که همواره حجم مطالبات بر برون ده های صنفی سازمان هایی مثل نظام پزشکی و وزارت بهداشت و سازمان های حوزه سلامت فزونی داشته موجب شده در رفتار اجتماعی جامعه پزشکی آن را به صورت یک آسیب شناسی بزرگ ببینیم که یک نوع انفعال و سرخوردگی است که در جامعه پزشکی اتفاق افتاده است.»

دکتر علیرضا زالی خاطرنشان کرد:« به همین دلیل است که جامعه پزشکی ما بیشتر از گذشته نیازمند یک پوسته اندازی عمیق در این رابطه است تا بتواند خود به عنوان مطالبه گر اصلی مسائل صنفی، وارد عمل شود و شاید این مسئله مهمترین راهبردی است که باید همه بر آن تمرکز کنند.»

چاره ای جز هموار کردن مسیر انفعال زدایی جامعه پزشکی نداریم
وی گفت:«در حال حاضر به دلایل متفاوت آسیب شناسانه بین بدنه و توده اصلی مطالبه گر جامعه پزشکی و سازمان هایی نظیر سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای صنفی و سایر نهادهای ذیربط در حوزه سلامت، شاهد یک واگرایی هستیم بنابراین اگر نظام پزشکی بخواهد بر این موج حجم متراکم مطالبات صنفی بتواند به نفع برون رفت از بن بست های فعلی عمل کند چاره ای جز اینکه مسیر را برای انفعال زدایی جامعه پزشکی هموار کند ندارد.»

توجه به وحدت جامعه پزشکی تنها راه توفیق نظام پزشکی
دکتر زالی تاکید کرد:« در آینده هر کدام از دوستان که در نظام پزشکی مستقر شوند تنها یک مسیر در مقابلشان برای این مسئله وجود دارد و آن توجه به انسجام صنفی و همدلی و وحدتی است که باید در جامعه پزشکی ترویج شود در غیراینصورت حتی اگر قویترین افراد در نظام پزشکی مستقر شوند اگر نتوانند از راهبرد اصلی انسجام صنفی و ارتقای همدلی جامعه پزشکی که مبتنی بر شهامت و درایت جامعه پزشکی است بهره وری کنند باز هم توفیقی برای نظام پزشکی حاصل نخواهد شد. بنابراین باید به نوعی همه خبرگان حوزه سلامت و دلسوزان بخش های صنفی جامعه پزشکی به این نکته توجه کنند که از چه راهکارهایی انفعال زدایی جامعه پزشکی باید صورت گیرد.»

وی تاکید کرد:« مطمئنا اگر جامعه پزشکی ما به حدی از بالندگی و استطاعت صنفی خود غالب شوند آن موقع ممکن است تمام نظام پزشکی فقط یک نقش کاتالیزوری را در این زمینه بازی کند و خود متن خودجوش جامعه پزشکی می توانند مطالبات خود را به نحو مقتضی پیگیری کنند آن موقع نظام پزشکی می تواند به عنوان محلی برای همگرایی جریان ها در جامعه پزشکی باشد اما اگر نظام پزشکی حتی به تمام وظایف خود عمل کند اما در پشت توده های مدنی مطالبه گر جامعه پزشکی از پوسته سرخوردگی و انفعال خارج نشود مطمئنا این مسئله کما فی سابق ادامه خواهد داشت.»

آینده سختی در انتظار جامعه پزشکی است
این عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت:« به نظر می رسد در سال های آتی جامعه پزشکی کارهای بسیار سخت تری را در فراسوی خود تجربه خواهد کرد مطمئنا بحث بسیار زیادی در رابطه با مشکلات از جمله بحث امنیت شغلی، اشتغال، تشدید مشکلات معیشتی- رفاهی، توسعه غیرمتوازن نیروی انسانی جامعه پزشکی، روش های مداخله گر توسط دستگاه های غیرپزشکی بر جامعه پزشکی، برای جامعه پزشکی بوجود خواهد آمد.»

وی ادامه داد:« پیش بینی من این است که نظام پزشکی و تمام مجموعه صنفی اساسا به دلیل گسترش موج شدید مطالبات از یک طرف و حجم چالش های شدیدی که در مقابل سازمان های صنفی خواهد بود با بحران های بیشتری مواجه خواهند شد. به نظر می رسد اگر امروز در جستجوی یک نظام پزشکی مقتدر و منسجمی هستیم کریدور چنین نظام پزشکی مقتدری حتما از درون یک جامعه پزشکی پویا با طراوت و شاداب و حاضر در صحنه و با وحدت و همدلی بیرون خواهد آمد.»

نیاز به بازتعریف جایگاه نظام پزشکی در نظام سلامت
دکتر زالی گفت:« به نظر من در سال های اخیر به نکته ای که کمتر توجه شده و باید در مورد بحث های نظریه پردازی خوبی توسط کارشناسان سلامت و فعالان صنفی صورت گیرد این است که عملکرد نظام پزشکی چگونه باید باشد؟ آیا سازمان یک سازمان صد در صد صنفی است و فقط باید مسائل صنفی را بررسی کند؟ آیا نظام پزشکی یک سازمان شبه دولتی است که تنها می تواند رابطی بین دولت و حاکمیت و بخش صنفی باشد؟ آیا این سازمان یک سازمان انتظامی برای رسیدگی به تخلفات جامعه پزشکی است؟ آیا این سازمان محلی برای رفع مشکلات معیشتی- رفاهی جامعه پزشکی است؟ و یا نظام پزشکی سازمانی برای ساماندهی جامعه پزشکی است؟»

وی ادامه داد:«ممکن است تمام این کارها را بتوان در نظام پزشکی انجام داد ولی واقعا جایگاه سازمان نظام پزشکی در نظام سلامت ما چگونه است؟ به نظر من این امر باید مورد بازتعریف قرار گیرد. آیا ورود نظام پزشکی به عرصه های اقتصادی منطقی است؟ آیا ورود افراطی نظام پزشکی به برخی ازحوزه های انتظامی جامعه پزشکی مرقون به منطق است؟ این سوال ها یکی از چالش های بسیار بزرگی است که باید بزرگان در جامعه پزشکی کشور یک بار برای همیشه به آن جواب داده و جایگاه نظام پزشکی را به عنوان یک واحد صنفی بازتعریف کنند.»

این عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت:« مطالعات تکمیلی که شخصا در نظام پزشکی کشور انجام داده ام در واقع ساختارهای متفاوت و همچنین وظایف کاملا متغیری را نسبت به آنچه که ما در نظام پزشکی کشور داریم انجام می دهیم، نشان می دهد. در برخی از کشورها نظام پزشکی یک نهاد صنفی کوچک صرف است و در برخی کشورهای دیگر نظام پزشکی از اختیارات فراوانی برخوردار است به طوری که دخالت در تمام مسائل سلامت و حرفه ای تقریبا توسط نظام پزشکی انجام می شود.»

لزوم درنظر گرفتن جایگاهی برای ارتباط منطقی بین صاحبان حرف پزشکی
وی ادامه داد:« شاید این مسائل که نظام پزشکی بیشتر از گذشته به وظیفه استاندارسازی خدمات پزشکی همچنین توجه به بررسی صلاحیت های حرفه ای جامعه پزشکی در کنار تامین حداقلی مسایل معیشتی و رفاهی پزشکان به عنوان حداقل وظایف توجه کند از ساختارهای نوینی است که می توان به آن توجه کرد. به عنوان مثال در رابطه با جامعه پزشکی به نظر می رسد در سال های آتی نظام پزشکی بتواند برای اینکه ارتباط منطقی بین صاحبان حرف پزشکی داشته باشد جایگاهی برای آن در نظر گیرد. »

دکتر زالی افزود:« شاید 15 سال قبل این وظیفه برای سازمان به اندازه ای که امروز گرایش های تخصصی و حرفه ای در نظام حرفه ای ما گسترش پیدا کرده است، متصور نبود بنابراین امروزه تنظیم روابط بین شاغلین حرف پزشکی هم در قانون نظام پزشکی مورد تصریح واقع شده است که یکی ازنکاتی است که وظیفه آن بر دوش سازمان بیش از گذشته سنگینی می کند و باید به عنوان یک چالش بزرگ مورد بازنگری قرار گیرد.»

وظایف نوین فرابخشی وزارت بهداشت، یک فرصت تاریخی برای سازمان
وی گفت:« ما در سال های آتی با یک فرصت تاریخی روبرو خواهیم بود. به دلیل اینکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نقش تولیتی وزارت بهداشت نسبت به گذشته بسیار پررنگ تر می شود و انتظار می رود در سال های آتی وزارت بهداشت در یک دگردیسی ساختاری وظایف نوین فرابخشی پیدا کند لذا به نظر می رسد در سال های آتی این یک فرصت بسیار استثنایی برای نظام پزشکی باشد با توجه به اینکه کاهش تصدی گری های مختلف خدماتی در وزارت بهداشت در سایه این دگردیسی ممکن است بوجود آید لذا نظام پزشکی می تواند در سال های آتی به نیابت از این نهادهای مختلط بخش های بسیار زیادی را اضافه کند.»

انجمن های علمی تخصصی بازوان پرتوان نظام پزشکی
دکتر زالی ادامه داد:« اما باید بدانیم اگر امروز ما به این جمع بندی رسیده ایم که قرار است نظام پزشکی کشور با چالش های متعددی روبرو شود از چه ابزارهای دیگری می تواند استفاده کند تا بتواند یک نگاه همراهی به صورت هم افزایی در درون جامه پزشکی داشته باشد خوشبختانه در حال حاضر انجمن های علمی - تخصصی کشور ما که تعداد آنها در حوزه سلامت به حدود 160 انجمن می رسد جایگاه بسیار مناسبی هستند برای اینکه به عنوان بازوان پرتوان و باصلابت جامعه پزشکی و با یک نگاه همگرایانه و هم افزایی وظایف نظام پزشکی، به این سمت حرکت کنند که اختیارات صنفی – علمی و حرفه ای جامعه پزشکی در سایه این هم افزایی مبارک به نقطه اوج خود برسد.»

وی افزود:« ما در حال حاضر بین نظام پزشکی و انجمن های علمی – تخصصی ارتباط های ارگانی را نمی بینیم اما به نظر می رسد شکل گیری و تکوین ارتباطات ارگانیک بین انجمن های علمی تخصصی روز به روز در حال بالندگی بیشتری هستند یعنی وقتی الان به درون انجمن ها نگاه می کنیم می بینیم خود صاحبان انجمن ها خدمات ارزنده ای انجام داده اند که مثال روشن آن تشکیل کمیته های اخلاق در درون خود انجمن های علمی تخصصی است که به نوعی بر روی عملکرد همکاران داخل انجمن ها یک ممیزی را انجام می دهند.»

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در ادامه گفت:« این کمیته های اخلاق در درون انجمن ها به نوعی استانداردهای مورد لزوم آن حرفه را تبیین می کنند و خود انجمن هم بر این مسئله نظارت می کند تا اعضای انجمن در سراسر کشور به آن استانداردها پایبند باشند در ثانی علاوه بر پایبندی،خود انجمن های علمی تخصصی پایش عملکرد همکاران را انجام می دهند که در سال های آتی می تواند به نظام پزشکی کمک شایان توجهی کند.»

خودپالایشی انجمن ها مناسب ترین روش جلوگیری از تخلفات
وی تاکید کرد:« ما به همکاران گفته ایم فرایندهای خودمراقبتی و خودپالایشی مناسب ترین روش برای جلوگیری از تخلفات در جامعه پزشکی کشور است و به نظر می رسد با توجه به بالندگی های این انجمن ها با همگرایی بین نظام پزشکی و این انجمن ها این فرایندهای خود پالایشی کمک فراوانی را به جامعه پزشکی خواهد کرد.»

نیاز به بازسازی روابط جامعه پزشکی با مردم
این عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه طی 20 سال اخیر شاهد زیرسوال رفتن حرمت جامعه پزشکی هستیم گفت:« امروز جامعه پزشکی کشور باید به این رخداد نگران کننده توجه ویژه ای داشته باشد. ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی روابط جامعه پزشکی با مردم و جامعه هستیم. مطمئنا آگاه سازی جامعه پزشکی برای اینکه بیش از گذشته نیازمند هستند با متن مردم ارتباطات همراه با احترام را برقرار کنند ساز و کار مطلوبی در این زمینه تلقی شود.»

وی ادامه داد:« به اعتقاد من ما باید از ظرفیت های جامعه پزشکی استفاده های بهینه به عمل آوریم و به عنوان یک اصل راهبردی به این سمت حرکت کنیم که حرمت جامعه پزشکی نظیر گذشته در کشورمان براساس یک احترام متقابل بین مردم و جامعه ترویج پیدا کند. البته اخیرا در یک مطالعه ای که توسط یکی از پژوهشکده های فعال در علوم انسانی در برخی از کلان شهرها صورت گرفته است نتایج امیدوارکننده ای داشته است که براساس این مطالعه کماکان پزشکان و معلمین جزء گروه های مورد اعتماد عمومی مردم بوده اند.»

پزشکان هنوز مورد اعتمادترین قشر در میان مردمند
وی افزود:« این مطالعه حاکی از این است که علیرغم کارهایی که برخی رسانه ها در سال های اخیر در جهت تخریب جامعه پزشکی انجام داده اند با توفیق همراه نبوده است و ما امروز شاهد هستیم که آن چیزی که از متن درون مردم در این مطالعه پژوهشی انسانی خارج شده است حاکی از جایگاه ویژه جامعه پزشکی در میان مردم است که البته این به تنهایی کافی نیست تلاش های بیشتری هم باید در این زمینه انجام شود. مسائل رفاهی، صنفی و معیشتی و مسائلی از این قبیل بسیار مهم هستند که در برخی از موارد برای نسل جوان پزشکی جزء مسایل اصلی مبتلا به باشد.»

دکتر زالی خاطرنشان کرد:« شاید مهمترین بحثی که نیاز به توجه ویژه جامعه پزشکی داشته باشد همان حرمت و قداست جامعه پزشکی است. صیانت از قداست جامعه پزشکی امروزه یک راهبرد کلیدی در بین اقشار مختلف جامعه پزشکی است. به نظر من تمام افرادی که در این قشر وجود دارند باید فارغ از گرایشات سیاسی و حرفه ای بر روی این موضوع یعنی حرکت به سمت ارتقای جایگاه مقدس جامعه پزشکی و صیانت از آن تمرکز داشته باید در این فصل مشترک همه به هم کمک کنند.»

تمرکززدایی از سازمان کلید حل مشکلات جامعه پزشکی
وی گفت:« به اعتقاد من در دوره بعدی نظام پزشکی، تمرکززدایی و استفاده بهینه از ساختارهایی که سایر ارکان نظام پزشکی را تشکیل می دهند نقش مهمتری را در حل مشکلات جامعه پزشکی خواهد داشت. ما همکاران در نظام پزشکی باید در سال های آتی به این سمت حرکت کنند که ارکانی مثل مجمع عمومی سازمان و شورای عالی نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان ها را بیش از گذشته در فرایندهای تصمیم گیری و بازتوزیع قدرت مشارکت دهند که مطمئنا این کار فشار را از بخش مرکزی نظام پزشکی خواهد برداشت و ضمن ایجاد فضای بالنده برای سایر ارکان نظام پزشکی حتما یک فضای جدیدی را برای بازتوزیع قدرت مبتنی بر تمرکز زدایی ایجاد خواهد کرد.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.04792s, 18q