برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي سلامت دندان كودكان اعلام شد

۱۳۸۶/۰۶/۱۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 6852
برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي سلامت دندان كودكان اعلام شد
محمد مهدي وردي، رئيس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در گفت و گو با فارس، افزود: برنامه هاي مشخص وزارت بهداشت براي سلامت دهان و دندان كودكان زير 12 سال بر اساس تكليف قانوني، توزيع دهانشويه، آموزش به دانش آموزان براي پيشگيري از پوسيدگي دندان و بيمه دندان شماره 6 با همكاري سازمان بيمه خدمات درماني است كه با پركردن اين دندان انجام مي‌شود.
وي گفت: در زمان حاضر شاخص DMF كه شاخص پوسيدگي دندان است براي كودكان زير 12 سال كشور ما حدود2 (دقيقاً 96/1) است يعني تقريبا هر كودك زير 12 سال ايراني به طور متوسط دو دندان پوسيده، كشيده شده يا پر كرده دارد كه بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم اين شاخص بايد حداقل 20 درصد كاهش يابد.
وردي افزود: براي پيشگيري از آسيب ديدگي دندان كودكان از چند سال پيش توزيع دهانشويه در مدارس با همكاري وزارت آموزش و پرورش شروع شده است و البته براي نتيجه گيري بهتر اجراي اين طرح اقدامات ديگري نيز بايد انجام شود، اول اينكه اين مايع بايد هفته‌اي يكبار بعد از مسواك زدن استفاده شود.
وي گفت: علاوه بر آن بايد با تبليغات و آموزش مصرف مواد قندي به خصوص بيسكويت و پفك در مدارس و ساعتهايي كه امكان مسواك زدن نيست كاهش يابد و به جاي آن مصرف شير در مدارس افزايش يابد، با همكاري رسانه ها و به خصوص صدا و سيما تبليغات شكلات، نوشابه و انواع شيريني ها نيز بايد كاهش يابد.
وردي افزود: در مورد توزيع دهانشويه با توجه به سياست تمركز زدايي دولت، خريد و توزيع دهانشويه ها به دانشگاههاي علوم پزشكي واگذار شده است كه بايد در مناطقي كه ميزان فلورايد آب بين 7/0 تا يك است بايد توزيع شود كه برآورد ما اين است كه به حدود 5 ميليون تا 5 ميليون و 200 هزار دهانشويه در سال نيازمندي كه خريد اين ميزان دهانشويه به حدود يك ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
وي ادامه داد:‌ با توجه به ضوابط موجود چون در زمان حاضر دهانشويه در داخل كشور توليد مي‌شود حق خريد دهانشويه خارجي را نداريم به همين علت تامين كل اين دهانشويه‌ها از توليدكنندگان داخلي اكنون يك مسئله است با وجود تلاش مي‌كنيم در حد اعتباراتي كه داريم دهانشويه‌هاي خريداري شده تا پايان فصل پاييز در بين دانش آموزان مدارس ابتدايي مناطق مورد نظر توزيع شود.
رئيس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تاكيد كرد: هزينه خريد يك بطري دهانشويه بين 200 تا 250 تومان است و اكثر خانواده ها توان خريد يك بطري آن را كه براي يكسال كافي است دارند، پيشنهاد ما اين است كه خانواده‌ها خودشان اين دهانشويه‌ها را براي كودكانشان خريداري كنند تا باري از دوش دولت كم شود با اين حال مي‌دانيم كه خانواده‌هايي هستند كه توان خريد يك بطري دهانشويه را در سال ندارند و تامين آن براي اين خانواده‌ها وظيفه وزارت بهداشت است.
وي گفت: در زمان حاضر با وجود 70 ميليون جمعيت كشور و حدود 21 هزار دندانپزشك به ازاي هر 3500 نفر جمعيت يك دندانپزشك در كشور داريم كه رقم بالايي نيست، اما اميدواريم با افزايش كاردانهاي بهداشت دهان در كشور و اقدامات پيشگيرانه نياز جامعه به خدمات درماني و دندانپزشكان كاهش يابد.
وي افزود: در زمان حاضر حدود 1500 فارغ التحصيل پرستاري دندانپزشكي در كشور داريم كه هفته آينده فراخوان جذب آنها را براي فعاليت در مدارس در رسانه ها منتشر مي‌كنيم، علاوه بر آن برنامه آموزش و تربيت 5 هزار كاردان بهداشت دهان آماده شده كه به موجب آن با همكاري دانشكده هاي دندانپزشكي سراسر كشور اين تعداد نيروي كاردان كه وظيفه پيشگيري دارند وارد عرصه خدمت مي‌شوند.
وي اضافه كرد: وزارت بهداشت برنامه‌اي براي استخدام اين نيروها ندارد بلكه از خدمات اين افراد به صورت خريد خدمت از بخش خصوصي بر مبناي اصل 44 قانون اساسي اقدام مي‌شود و البته در كنار اين برنامه طرح اتوبوسهاي دندانپزشكي وزارت بهداشت نيز در برخي از استانهاي كشور براي آموزش بهداشت دهان و دندان به مناطق محروم انجام مي شود.
وردي گفت: بر اساس قانون از سال گذشته وزارت بهداشت مكلف شده است با همكاري سازمان بيمه خدمات درماني دندان شماره 6 همه كودكان زير 12 سال را بيمه كند و در صورت آسيب ديدگي اين دندانهاي كودكان، اگر كودك دفترچه بيمه خدمات درماني را داشته باشد با ارجاع به مراكز تعيين شده به صورت رايگان دندان او پر مي شود.
وي افزود: وزارت بهداشت متولي سلامت همه مردم است و نبايد فقط افراد تحت پوشش اين بيمه از اين خدمات استفاده كنند اما اجراي كامل اين خدمت به همه كودكان زير 12 سال بر اساس محاسبات دقيق وزارت بهداشت 100 ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد درحالي كه اكنون كل اعتباري كه براي بيمه دندان شماره 6، توزيع دهانشويه و بكارگيري بهداشتكاران دهان و دندان در اختيار وزارت بهداشت است 5/1 ميليارد تومان براي سال جاري است.
وي ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه وزارت بهداشت با سازمان بيمه خدمات درماني اجراي اين طرح از سال گذشته شروع شد اما اميدواريم براي پوشش بيشتر اين طرح ساير بيمه ها مانند بيمه تامين اجتماعي و بيمه نيروهاي مسلح نيز اين طرح را براي بيمه شدگان خود اجرا كنند.
رئيس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت اضافه كرد: تفاهمنامه‌هاي ديگري نيز با وزارت رفاه و سازمان بيمه خدمات درماني در حال پيگيري است كه در صورت امضا نهايي آنها از سال 87 تعداد خدمات دندانپزشكي تحت پوشش بيمه هم از نظر افراد تحت پوشش كه بزرگتر از 12 ساله ها را هم در بر مي‌گيرد و هم از نظر تنوع خدمات گسترش چشمگيري خواهد داشت.
وي گفت: در زمان حاضر كودكان زير 12 سال كشور حدود 15 ميليون نفر برآورد مي‌شوند كه بايد براي سلامت آنها فعلا حفاظت از دندانهاي آنها را اولويت قرار دهيم اما ارائه خدمات مناسب به همه اين كودكان نيازمند بودجه 100 ميليارد توماني در سال است كه فعلاً در اختيار نداريم.در واقع براي ارائه خدمات مطلوب دندانپزشكي به كودكان بودجه اين خدمت در وزارت بهداشت بايد حدود 80 برابر شود.
وي افزود: با اين حال اميدواريم با بيمه دندان شماره 6 كودكان و پر كردن اين دندان بتوانيم نسبت شاخص D دندان را نسبت به F تغيير دهيم و گر چه ممكن است تنوانيم شاخص پوسيدگي دندان را كاهش دهيم اما با افزايش شاخص پركردگي از سلامت دندان كودكان كه نسل مولد آينده كشور هستند حفاظت كنيم.
 
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.39118s, 18q