فرسودگي شغلي اثرات مخربي بر سلامت روان زنان شاغل بر جاي مي‌گذارد

۱۳۸۶/۰۶/۱۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 6876
فرسودگي شغلي اثرات مخربي بر سلامت روان زنان شاغل بر جاي مي‌گذارد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، نرجس بحري، فريبا عسکري و نازنين شماعيان در مقاله پژوهشي خود به «بررسي ارتباط فرسودگي شغلي و وضعيت سلامت رواني در زنان شاغل» پرداخته‌اند.


از آنجا که مخاطرات شغلي يکي از مهمترين مسائلي است که در حيطه سلامتي خانم‌هاي شاغل بايد به آن توجه جدي شود از جمله اين مخاطرات، فرسودگي شغلي است که امروزه به يکي از مهمترين مسائل در سيستم‌هاي بهداشتي و درماني تبديل شده است و خانم‌هاي شاغل به دليل وضعيت خاص روحي و رواني خود بيشتر در معرض ابتلا به آن قرار دارند.


اين پژوهش با هدف بررسي ميزان فرسودگي شغلي و ارتباط آن با سلامت روان زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گناباد انجام شد.


در اين پژوهش سه فرم پرسشنامه مشخصات فردي، پرسشنامه فرسودگي شغلي و مقياس رواني GHQ-28 توسط ‌‌٧٤ نفر از خانم‌هاي ماما و پرستار شاغل در دانشگاه علوم پزشکي گناباد و واحدهاي تابعه آن که به روش طبقه‌يي - تصادفي و مبتني بر حجم نمونه انتخاب شده بودند، تکميل شده و اطلاعات آن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.


نتايج تحقيق نشان داد که‌٣/٧٩ درصد واحدهاي پژوهش در طبقه متوسط فرسودگي شغلي جاي داشتند .


همچنين ‌‌٧٧/٢١ درصد افراد تحت مطالعه مشکوک به اختلالات روانشناختي بودند.


ديگر يافته ها بيانگر آن بود که بين فرسودگي شغلي و نمرات GHQ-28 ارتباط همبستگي مثبت مستقيم و معني دار وجود دارد؛ همچنين نمرات GHQ-28 در مقياس نشانه هاي جسماني، اضطراب وافسردگي در سطح مختلف فرسودگي شغلي اختلاف آماري معني داري نشان مي دهد.


اين پژوهشگران پيشنهاد مي‌كنند راهکارهاي عملي در جهت به حداقل رساندن اين مشکل در سيستم‌هاي بهداشتي و درماني توسط مديران طراحي و اجرا شود.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.37488s, 19q