میزان و نحوه پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد اعلام شد

۱۳۸۶/۰۶/۱۸ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 6921
میزان و نحوه پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد اعلام شد

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، در بخشنامه صادره از سوی حوزه فنی و در آمد سازمان تامین اجتماعی که به امضای مهندس حسینعلی ضیائی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تامین اجتماعی رسیده ، آمده است؛ طبق بند "ض " تبصره 14 قانون بودجه سال 86 کل کشور، 27/20 درصد حق بیمه متعلقه توسط دولت تامین شده و 27/7 درصد آن توسط بیمه شده ( خادم ثابت مساجد) پرداخت می شود.

ضمن آنکه این افراد مشمول قانون کار نبوده و بالتبع آن مشمول 3 درصد بیمه بیکاری نخواهند بود.

بر اساس این گزارش ، با توجه به توافقات صورت گرفته فی مابین وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تامین اجتماعی ، خادمین ثابت مساجد مشمول این بخشنامه ، افرادی هستند که صرفا به عنوان خادم ثابت در مساجد کشور شاغل بوده و با معرفی سازمان اوقاف وامور خیریه و ادارات تابعه آن طبق قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد این سازمان قرار گرفته و از تعهدات قانونی بهره مند می شوند.

همچنین طبق این بخشنامه ، سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات تابعه آن مسئولیت تهیه و تنظیم لیست حق بیمه خادمین ثابت مساجد را بر عهده خواهند داشت.

لازم به ذکر است، بر اساس تبصره این بخشنامه ، هیچگونه رابطه کارگری وکارفرمایی ، فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه و خادمین ثابت مساجد وجود نخواهد داشت.

همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص خادمین ثابت مساجد که تا قبل از صدور این دستور اداری فاقد سابقه پرداخت حق بیمه از طریق قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد هستند ، طبق فرم های تهیه شده به شعب سازمان تامین اجتماعی جهت انعقاد قرار داد بیمه صاحبان حرف و ضمن آنکه چنانچه هر یک از خادمین ثابت مساجد در هنگام انعقاد قرار داد به بیماری یا عارضه خاص مبتلا باشند، نمی توانند بر اساس بیماری یا عارضه مذکور از مستمری از کارآفتادگی کلی استفاده کنند.

خادمین ثابت مساجد که قبل از صدور این بخشنامه با توجه به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه  پرداز سازمان تامین اجتماعی بوده اند و بیمه پردازی آنان نیز قطع نشده باشد، استمرار پرداخت حق بیمه آنان بدون رعایت شرط سنی و در صورت عدم انجام معاینه اولیه با انجام معاینه پزشکی مقرر برابر ضوابط این دستورالعمل از طریق سازمان اوقات و امور خیریه و اداره تابعه با انعقاد قرار داد بلامانع اعلام شده است.

در گزارش آمده است ، خادمین ثابت مساجد واجد شرایط می بایست حق بیمه مربوطه به هر ماه را به حساب سازمان اوقاف و امور خیریه واریز کرده و سازمان یاد شده نیز طبق قانون حق بیمه هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و ارسال کند.

ضمن آنکه در صورت درج ترک کار خادم ثابت مساجد در لیست ارسالی یا عدم استمرار بیمه پردازی ثبت نام مجدد وی در لیست آتی منوط به طی مراحل  قانونی و ضوابط مقرر در این بخشنامه خواهد بود.

شایان ذکر است ، مشمولین این دستور اداری صرفا آن دسته از خادمین ثابت مساجد بوده که حداثر سن آنان در تاریخ ارائه تقاضا به سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات تابعه 50 سال تمام باشد و در صورتیکه خادمین ثابت مساجد سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی را داشته باشند معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه مزبور به سقف سنی مجاز ( 50 سال ) آنان افزوده خواهد شد.
 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.30349s, 19q