دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران:

افزایش خشونت و نزاع بدنبال افزایش قیمت ها/تورم سلامت افراد جامعه را به خطر می اندازد

۱۳۹۱/۱۲/۲۲ - ۱۴:۲۳ - کد خبر: 69505
افزایش خشونت و نزاع بدنبال افزایش قیمت ها/تورم سلامت افراد جامعه را به خطر می اندازد
سلامت نیوز:  دکترمعید فر ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه :« افزایش قیمت ها باعث برهم خوردگی تعادل روحی افراد و کنترل عصبی میشود و درچندماه آینده انتظارمیرود با غارت درجامعه روبرو باشیم».خاطر نشان کرد : «وقتی فرد قدرت تامین مایحتاج خود را نداشته باشد آشفته می شود و بر این اساس که گرسنگان نمی توانند به صورت بهنجار و اصولی خود و خانواده شان را سیر کنند،در نهایت به صورت دسته جمعی ،نه فردی به مراکز خرید بزرگ و سوپرمارکت های پرازجنس هجوم ببرند و دست به غارت مایحتاج خود می زنند. ».

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران به خبرنگار سلامت نیوز گفت:«گرانی وافزایش قیمت ها بیش از آنکه باعث گوشه گیری شود می تواند باعث برافروختگی افراد،برهم خوردگی تعادل روحی افراد،کنترل عصبی کمتر و افزایش فعالیت های مجرمانه نیزبشود.»

دکترمعید فر ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران گفت:«اکثراندیشمندان علوم اجتماعی اعتقاد دارند که مسایل اقتصادی یکی از ریشه ای ترین مسائل است.در یک جامعه اولین شرط بقای جامعه لیست جمعیتی است که در جامعه زندگی می کنند یعنی ابتدا باید شرایط زیستی برای افراد جامعه فراهم شود و در نهایت در جامعه مسائل دیگری که حائز اهمیت است هم بیان می شود.»

دلیل زندگی اجتماعی افراد چیست؟
وی در ادامه اظهار کرد:«جامعه متشکل از جمعیتی از انسانهاست و اولین شرط بقای افراد همانطور که ذکر شد وجه مادی بقای جامعه است،یکی ازدلایلی که انسانها به زندگی اجتماعی تن می دهند این است که زندگی اجتماعی آنها بهتر می توانند نیازهای مادیشان را تامین کنند.»

دکتر معیدفرتاکید کرد:« شایان ذکر است که انسان ها تنها نیاز مادی ندارند بلکه نیازهای دیگری هم دارند.هر فرد به عنوان یک موجودی که باید به حیات خود ادامه دهد ،قطعا اولین نیاز، نیاز مادی و معیشتی است تا شرایط زیستی مناسبی با در نظر گرفتن سایر نیازها داشته باشیم،اگرانسانها زندگی اجتماعی نداشتند امروزه ما این سطح از تحولات عظیم و گسترده فنی و اقتصادی راهم نداشتیم و مانند همه ی حیوانات در سطح گردآوری خوراک تثبیت شده بودیم ،زندگی اجتماعی باعث می شود تا شرایط رفاهی و مادی خوبی داشته باشیم.»

محاسن اولیه و مهم زندگی اجتماعی
 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران محاسن اولیه و مهم زندگی اجتماعی را چنین بیان کرد:« تامین معیشت انسان ها و در کنار آن تامین امنیت از محاسن اولیه و مهم زندگی اجتماعی است سپس افراد به تدریج به نیازهای سطح بالاتر هم دسترسی پیدا می کنند وکارهای علمی انجام می دهند و به امور فرهنگی هم مبادرت می ورزند،عده ای هم در میان به فعالیت های متعالی می اندیشند.»

وی در ادامه خاطر نشان کرد:«اگردر جامعه ای شرایط معیشتی تامین نشود و افراد در اولیات و بدیهیات متوقف می شوند،فرد به امور متعالی وهنری و ... هم نمی تواند بپردازد و ذهن و فکر به خوبی کار نمی کند ودر نهایت سلامتی درمعرض خطر قرار می گیرد.»


سلامت روانی مقدمه سلامت جسمانی
دکر معیدفردر پاسخ به این سوال که افزایش قیمت ها چه تاثیری بر سلامت جامعه می گذارد گفت:«سلامت روانی مقدمه سلامت جسمی است ،برای مثال کسی که کالری لازم را دریافت نمی کند و گرسنه است از لحاظ روانی فردی عصبانی،نا متعادل،تحریک پذیراست و مسلما همین قضیه می تواند باعث بروز نابهنجاری هاو خشونت بشود که در این شرایط انسان ها با سایر موجودات تفاوتی نمی کنند و در زمان گرسنگی از حالت عادی خارج می شوند.»

این دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران گفت:«روانشناسان بیان می کنند که ناکامی برابر است با پرخاشگری،ناکامی می تواند در تامین معیشت باشد وقتی فرد قدرت تامین مایحتاج خود را نداشته باشد آشفته می شود که این خود می تواند باعث گسترش خشم و پرخاشگری بشود که به  تدریج می تواند در جامعه زمینه منازعات را فراهم کند.»

وی در ادامه گفت:«با مطالعه تاریخ هم به این نتیجه میرسیم که جنگ های بزرگی به دلیل مسائل زیستی رخ داده است.»

دکتر معیدفر گفت:«این گرانی وافزایش قیمت ها بیش از آنکه باعث گوشه گیری بشود می تواند باعث برافروختگی افراد و برهم خوردگی تعادل روحی افراد،کنترل عصبی کمتر و افزایش فعالیت های مجرمانه نیزبشود.

وی خاطرنشان کرد :«فرد گرسنه است وحداقل کالری های مورد نیازهم به او نرسیده است ،فرد پرخاشگر می شود ودر تلاش بیشتر برای رفع نیازخود بر می آید،این امر در تامین تمام امور رفاهی نیز صدق می کند.»

با افزایش قیمت  میزان سرقت و کلاهبرداری و زورگیری افزایش می یابد


وی افزود:«با افزایش قیمت و تورم در جامعه میزان سرقت و کلاهبرداری و زورگیری افزایش می یابد که این نشان دهنده شرایط اقتصادی وخیم است،معمولادر حالت عادی افراد برای بیشتر داشتن دست به سرقت های سازمان یافته و کلاه برداری های بزرگ می کنند ولی در حالتی که افراد جامعه در حداقل نیازهای معیشتی ورفاهی قرار دارند ما باید انتظار افزایش سرقت های خرد، افزایش زورگیری برای مبلغ اندک را نیز داشته باشیم،امری که در جامعه امروز ما درحال اتفاق افتادن است.»

احتمال غارت فروشگاهها از سوی افراد تحت فشار
دکتر معیدفرد تاکید کرد:«درچندماه آینده انتظارمیرود با غارت درجامعه روبرو باشیم،به این شکل که اساسا گرسنگان نمی توانند به صورت بهنجار و اصولی خود و خانواده شان را سیر کننددر نهایت به صورت دسته جمعی نه فردی به مراکزخرید بزرگ و سوپرمارکت های پرازجنس هجوم ببرند و دست به غارت مایحتاج خود بزنند.»

وی در ادامه گفت:«درشرایط بحران اقتصادی احتمال بروز رفتارهای خشونت آمیز،قتل ونزاع های فردی و جمعی افزایش می یابد،این انتظار می رود که رفتارهای خشونت بار به صورت غارت اموال اتفاق بیفتد.این مسائل از مشکلات معیشتی جامعه ای که با مشکلات اقتصادی روبرو است،می باشد.»

تورم و گرانی چه تاثیری بر جوانان دارد؟
دکتر معید فر در پاسخ به این سوال گفت:«وقتی جامعه ای دچارمشکلات اقتصادی است حالت رکود و رخوتی بر آن حاکم می باشد،بنابراین تقاضاهای شغلی را نمی تواند پاسخگو باشد.ما در جامعه ای قرار داریم که از طرفی با جوان بودن جمعیت روبرو است به عبارتی باخیل جمعیت جوان و انباشتگی جمعیت روبرو هستیم که این به دلیل رشد جمعیت و ایجاد تورمی در هرم سنی جمعیت است. ازطرفی دیگر با عرضه کار و اشتغال روبرو هستیم که در این حوزه دچار رکود عرضه هستیم،بنابراین میزان تقاضای اشتغال برای جوانان بالاست،و عرضه کار برای جوانان پایین است.»

وی در ادامه گفت:«نرخ بیکاری در جوامع به مراتب بالاتراز 40 درصد می باشد،در نتیجه بسیاری از جوانانی که به واسطه کارمی توانند به جامعه خدمت کنند و باعث رشد و توسعه کشور باشند،انرژیشان هدر می رود و منجر به افزایش رفتارهای پرخطر می شود.»

معیدفر تاکید کرد:«بدنبال بیکاری درگیر مشکلات و آسیب های زیادی ازجمله اعتیاد،متراکم شدن در گروه های بزهکاری، درگیر فعالیت پرخطرجنسی می شوند به این دلیل که نمی توانند استقلال مالی داشته باشند،نمی توانند تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند،در حالت کلی جوانان بیکار را در گیر آسیب های چندگانه می کند این در حالیست که برای نوجوانانی که جویای شغل هستند و خواهر یا برادر تحصیل کرده خود را که بیکار است مشاهده می کند این خود عمل باعث بی انگیزگی برای تلاش می شود.»

وی در پایان گفت:«امروزه ما این بی انگیزگی و نبود فرصت های شغلی مناسب را بر روی نوجوانانی که در سن تلاش و تحصیل و ارتقا پایگاه اجتماعی اقتصادی خود باشند ،تحت تاثیر فضای بیکاری و بی هویتی ،فقر،تورم و رکود قرار می گیرند در نتیجه انگیزه تلاش برای تحرک اجتماعی را از دست می دهند.در نهایت بحران اقتصادی و گرانی می تواند بحران ها و آسیب های گسترده ای ایجاد کند.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.73192s, 18q