بی‌نصیبی بخش سلامت از درآمد هدفمندی در لایحه بودجه 92

۱۳۹۱/۱۲/۲۲ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 69560

سلامت نیوز :  بودجه سالانه کشور بر اساس اسناد بالادستی به ویژه قانون برنامه 5 ساله تدوین می‎شود و بر همین اساس نتیجه عملی و اجرایی ناشی از احکام برنامه 5 ساله پنجم  باید در لایحه بودجه سال 92 متجلی شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ در قانون برنامه پنجم احکامی که برای لایحه بودجه الزام‌آور است و باید در ردیف‌ها و جداول بودجه‌ای نمایان باشد، شامل بند «ب» ماده 34 قانون برنامه است که دولت را موظف کرده 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اعتبارات بخش سلامت را به حساب و ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت منظور کند.

همچنین این اعتبارات باید برای تحقق شاخص عدالت در سلامت، کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد از هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العبور، تقابل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی، کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز هزینه شود.

در لایحه بودجه 92 یک ردیف ذیل وزارت بهداشت به شماره 129450 بر‌اساس بند «ب» ماده 34 با اعتبار 2 هزار و 796 میلیارد تومان آمده که در سال 91 این اعتبار 2 هزار و 113 میلیارد تومان منظور شده است.

ضمن اینکه دولت در بند 55 لایحه حدود 12 هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اعتبار و درآمد حاصل از آن پیشنهاد کرده و 10 درصد آن حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد بود، به نظر می‎رسد طبق روال گذشته در لوایح بودجه سال‌های قبل این حکم برنامه به خوبی منظور نشده است.

همچنین در ذیل جدول 7 لایحه بودجه 92 است که اختیار جابه‌جایی این اعتبار ردیف فوق را هم به دولت برای هزینه در سایر موارد داده و در سایر ردیف‌ها هم آثار این بند ماده 34 به صورت پراکنده آمده است در صورتی که در قانون برنامه پنجم صراحتاً به تمرکز این اعتبار 10 درصدی ذیل وزارت بهداشت در یک ردیف خاص را پیش‌بینی کرده است.

به همین منظور ایرادات و اشکالاتی بر بودجه سلامت در لایحه بودجه سال 92 وارد است که در همین راستا گفت‌و‌گویی با حمیدرضا عزیزی عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی ترتیب داده شده است.

*فارس: آیا در تدوین بودجه سلامت سال 92 تمرکز اعتباراتی در نظر گرفته شده است؟

*عزیزی: بند «ب» ماده 36 برنامه تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت‌ بخش سلامت در کشور را در وزارت بهداشت دانسته است ولی با پراکندگی اعتبارات در ردیف‌های مختلف حتی ردیف‌های متفرقه که هیچ صاحب مشخصی برای آن‌ها نیست همچون روال سنتی و برخلاف سیاست‌های کلی و قانون برنامه به چشم می‌خورد. بهتر بود همه ردیف‌های اعتباری سلامت به ذیل وزارت بهداشت منتقل می‌شد تا سیاست‌گذاری و نظارت ناشی از اجرای این ماده برنامه ضمانت اجرایی می‎یافت و وزارت بهداشت پاسخگو بود.

*فارس: در بودجه سال 92 در رابطه با اقدامات مقابله‌ای با کالاهای آسیب‌رسان و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت و داروهایی با احتمال سوء‌مصرف چه میزان بودجه در نظر گرفته شده است؟

*عزیزی: از اشکالات دیگر این لایحه کاهش اعتبار ناشی از اجرای بند «الف» ماده 37 مربوط به اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهایی با احتمال سوء‌مصرف مواد است که در سال 91 اعتبارش حدود 70 میلیارد تومان بود ولی در لایحه سال 92 به 20 میلیارد تومان کاهش یافته است.

ظاهراً برنامه‌های جدی برای کاهش کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به خوبی اجرا شده است و ما شاهد آلودگی هوا در مقابل سوخت ناسالم خودروهای ناسالم و غیراستاندارد نیستیم؛ همچنین همه کارخانجات و عوامل آسیب‌رسان به سلامتی از جمله قاچاق‌ کالاهای غیراستاندارد و وجود این کالاها در بازارهای ایران از بین رفته ولی این عوامل زیادتر شده و کم نشده است.

*فارس: علت این کاهش اعتبار را در چه می‌بینید؟

*عزیزی: شاید عملکرد ضعیف وزارت مربوطه برای کسب این درآمد و جلوگیری از عوامل آسیب‌رسان باعث کاهش این اعتبار شده است.

*فارس: در همین رابطه در مورد تبلیغات مربوطه در راستای مقابله با خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت چه اعتباراتی در نظر گرفته شده؛ آیا این اعتبارات تخصیصی جوابگوی مقابله با این موارد است؟

عزیزی: بند «ج» ماده 37 در مورد تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید‌کننده سلامت است در سال 91 حدود 20 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود؛ لایحه 92 این اعتبار به نصف یعنی 10 میلیارد تومان تبدیل شده و ضمانت اجرایی لازم برای اجرای درست قانون برنامه پیش‌بینی شده است.

همچنین شاهد تبلیغات کالاها و مواد تهدیدکننده سلامتی حتی از طریق مراکز دولتی و رسمی نیستیم با وجود جریمه‌های یک تا 100 میلیون تومانی برای این اقدامات تهدیدکننده سلامتی دلیل کاهش اعتبار مربوط به بند «ج» ماده 37 روشن نیست.

*فارس: اعتبارات مربوط به بیماران تصادفی و ترافیکی در بودجه 92 به چه شکل است؟

*عزیزی: لایحه بودجه 92 در مورد بند «ب» ماده 37 در مورد اخذ و پرداخت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد به حساب وزارت بهداشت برای جبران قسمتی از هزینه بیماران تصادفی و ترافیکی است که این اعتبار به صورت دقیق و روشن ذیل وزارت بهداشت لحاظ نشده و در عمل ضمانت اجرایی لازم در بودجه برای پرداخت به موقع این اعتبارات به مراکز بیمارستانی جهت جبران خدمات اورژانسی به مصدومین ترافیکی دیده نشد است.

*فارس: بهره‌مندی مردم از بیمه سلامت ایران در بودجه 92 به شکل لحاظ شده است؟

*عزیزی: در بند «ب» ماده 38 برنامه سازمان بیمه سلامت ایران پیش‌بینی شده که برای 75 میلیون ایرانی با سرانه تعریف شده که درصدی از حقوق است باید به صندوق این سازمان واریز شود تا همه مردم زیرپوشش بیمه سلامت قرار گیرند اما با وجود حکم روشن و شفاف قانون برنامه همچون گذشته تنها عنوان ردیف سازمان بیمه خدمات درمانی به نام سازمان بیمه سلامت ایران تبدیل شده است و اعتبارات پراکنده و سرانه‌های متکلف سلامت برای پوشش عادلانه مردم در بیمه همگانی دچار مشکل خواهد بود.

*فارس: نحو تنظیم بودجه بهداشت در لایحه 92 به چه شکلی تنظیم شده است؟

*عزیزی: از اشکالات دیگر در لایحه بودجه 92 عدم ارائه لایحه بودجه طبق قانون برنامه پنجم مبنی بر لایحه بودجه عملیاتی است که بودجه به سبک سنتی تنظیم شده است و طبیعتاً بودجه سلامت نیز بر‌اساس بودجه عملیاتی و خرید راهبردی و پرداخت مبنی بر عملکرد تعیین نشده است.

*فارس: در بودجه سلامت 92 آیا در مواردی شاهد افزایش اعتبارات هستیم؟

عزیزی: در چند مورد جدید و قابل اشاره این مورد وجود دارد از جمله افزایش بودجه فصل بهداشت و سلامت به 16832 میلیارد تومان که در سال 91 میزان 14043 میلیارد تومان بوده است و با مبلغ 2027 میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده و با افزایش اعتبار سازمان بیمه سلامت ایران از 1988 میلیارد تومان در سال 91 به 2410 میلیارد تومان تا حدودی از نکات مثبت است ولی افزایش قیمت‌ها و به ویژه موارد منظور شده در هدفمندی یارانه‌ها شامل انرژی، برق، آب و سایر موارد هزینه‌ای در مراکز بهداشتی درمانی است که هزینه‌های آن‌ها را بالا می‎برد و یا افزایش دارو و درمان که اگر جبران نشود پرداخت سهم مردم به طور مستقیم برای هزینه‌های سلامت بیشتر خواهد شد که این موضوع خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی و ماده 34 قانون برنامه بوده و این هزینه‌های پرداختی مردم نباید از 30 درصد بیشتر شود.

*فارس: آیا مورد خلاف قانونی در بودجه سلامت 92 وجود دارد؟

*عزیزی: از نکات خلاف قانون برنامه در لایحه بودجه 92 این است که در حکم بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم به صراحت آمده است، 10 درصد خالص کل درآمد حاصل ‌از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه ‌بر بودجه متداول بخش سلامت باید در بودجه سنواتی دیده شود یعنی به اعتبارات بخش سلامت که هر سال در لوایح بودجه درج می‌شده اضافه می‌گردد که برای بیماران مناطق محروم، سوختگی، روانی و غیره مصرف می‌شود که البته عملیاتی نشده است.

*فارس: بودجه فرهنگی و رفاهی سلامت افزایش داشته است؟

*عزیزی: در بخش فرهنگی و رفاهی میزان اعتبار نسبت به سال قبل کاهش دارد که با توجه به تورم اقتصادی قطعاً تغذیه دانشجویان و مسائل فرهنگی، تفریحی و ورزشی با آسیب جدی مواجه خواهد شد.

*فارس: به طور کلی اعتبار بخش سلامت نسبت به سال قبل افزایش داشته است؟

*عزیزی: کل اعتبار بخش سلامت نسبت به سال قبل 26 درصد رشد دارد ولی تورم در بخش سلامت بالای 50 درصد است که منجر به فشار بر دوش مردم خواهد شد.

*فارس: آیا اعتبارات تخصیص داده شده به بخش سلامت جوابگوی اجرای طرح پزشک خانواده است؟

*عزیزی: به طور کلی با این اعتبارات اجرای طرح پزشک خانواده و رسیدگی به سلامت جامعه و ارتقای سلامت مردم و پرداخت حقوق پرسنل دانشگاه‌های علوم پزشکی و کارانه پزشکان با مشکل مواجه می‌شود؛ این در حالی است که وزارت بهداشت موظف است شش هزار تخت بیمارستانی را نیز تا پایان شهریور‌ماه سال آینده راه‌اندازی کند.

*فارس: تسهیلات ویژه برای پزشکان مناطق محروم در بودجه سلامت 92 در نظر گرفته است؟

*عزیزی: در ماده 36 قانون برنامه پرداخت تسهیلات ویژه به پزشکان مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته آمده که باید در لایحه بودجه سال 92 منظور می‌شد اما لحاظ نشده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.79613s, 19q