همه آسیب‌های یک عادت خطرناک

۱۳۹۲/۰۱/۲۲ - ۰۹:۱۴ - کد خبر: 71146
همه آسیب‌های یک عادت خطرناک
سلامت نیوز : گسترش کشت و تجارت مواد مخدراثرات خوبی بر توسعه اقتصادی کشورهای تولید کننده داشته است براساس یافته های یک موسسه تحقیقات اقتصادی درکلمبیا بیش از 80 درصد سود تجارعمده مواد مخدراین کشوردرخارج سرمایه گذاری می شود ودولت سالانه معادل یک میلیارد دلارصرف مبارزه با گروه‌های مسلح تولید کننده این مواد وحفاظت ازجان مقامات این کشورمی کند درآمد حاصله ازتجارت غیر قانونی آن ازصادرات نفت بیشتر است وفقط ازدرآمد حاصل ازصادرات اسلحه درجهان کمتر است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ اعتیاد را به عادت کردن، خوگرفتن، خوگرشدن، وخودرا وقف عادتی نکوهیده کردن معنی کرده اند به عبارت دیگر ابتلای اسارت آمیز به ماده مخدر که ازنظر جسمی یا اجتماعی زیان آورشمرده شود اعتیاد نام دارد.سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را اینگونه تعریف می کند «هرماده ای که پس ازوارد شدن به درون ارگانیسم بتواند بریک یا چند عملکرد ازعملکردها تاثیربگذارد ماده مخدر است؟ این طریق مصرف کنندگان را افرادی منحرف می دانند وبراساس آن مخدرهایی نظیر توتون ومشروبات الکلی غیرقانونی مانندهروئین وال. اس. دی را دربرمی گیرد.»

در این بین معتاد هم کسی است که دراثرمصرف مکررومداوم متکی به مواد مخدر یا دارو شده باشد یا به عبارت دیگر قربانی هرنوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدرمعتاد شناخته می شود ازنظر آسیب شناسی هردارویی که پس ازمصرف چنان تغییراتی را درانسان به وجود آورد که ازنظراجتماعی قابل قبول وپذیرش نباشد واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان دهد آن دارومخدراست وکسی که چنین موادی را مصرف می کند معتاد شناخته می شود بنابراین معتاد به کسی می گویند که درنتیجه استعمال متمادی دارو دربدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده به شیوه ای که استعمال مکررآن موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن می گردد ازاین رو پس ازمدتی شخص مقادیر بیشتری ازدارو را می تواند بدون بروز ناراحتی تحمل کند ودر صورتی که دارو به وی نرسد اختلات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت (عوارض وتظاهرات جسمانی وروانی درموقع نرسیدن مواد مخدربه بدن) دراوایجاد می شود.

با توجه به تعریف اعتیاد که دربالا به آن اشاره شد انواع اعتیاد را می توان به دوگروه تقسیم کرد.

اعتیاد مجاز: به وابستگی وادامه موادی که به عنوان دارو شناخته شده وبطورطبیعی یا مصنوعی بدست وی آید اعتیاد مجازمی گویند ومعمولا شامل بسیاری ازمواد دارویی به ویژه آرام بخش ها وخواب آورها می شود این مواد با تجویز پزشک یا اغلب خودسرانه مصرف می شود اعتیاد های مجاز به نوبه خود به دو گروه اعتیاد به مواد مخدرطبیعی ومصنوعی که به عنوان دارو شناخته می شوندو اعتیاد به موادی مانند تنباکو، سیگار و نظایر آن که تنها ازدیدگاه روانی عادت آور است و ادامه مصرف را ایجاد می کند، تقسیم می شوند.

اعتیاد غیر مجاز: به وابستگی فرد به مصرف همیشگی به مواد مخدر وبهره گیری از عواملی که بنا برقوانین کشوری یا بین المللی (شرعی ومدنی) غیرمجاز شناخته می شود اعتیاد غیر مجازمی گویند این امر درنتیجه ناپسند بودن مظاهراعتیاد ازدیدگاه پزشکی، بهداشتی، روانی واجتماعی غیرمجاز تلقی می شود.اعتیاد به هرشکلی که باشد معمولا طی یک فرایند سه مرحله ای انجام می گیرد این مراحل عبارتند از: مرحله آشنایی، دراین مرحله شخص دراثر مسامحه یا تشویق دیگران یا میل به انجام کارتفریحی یا کنجکاوی یا علل دیگر مانند کسب لذت با مصرف مواد مخدر آشنا می شود. مرحله میل به افزایش مواد، دراین مرحله بدن هرروز به مواد بیشتری نیاز پیدا می کند بعد ازمدتها استفاده نامرتب ازمواد مخدرشخص دچار شک و تردید شده برای رهایی ازآن با امیال خود دست به مبارزه می زندو مرحله اعتیاد (بیماری) که دراین مرحله بعد ازشک وتردید وشاید مدتی ترک اعتیاد شخص درانجام به مرحله اعتیاد واقعی می رسد که اگر مواد مخدر کم یا بدون رعایت ترتیبات لازم ناگهان قطع شود نشانه های سندرم محرومیت بروزمی کند.

شخصیت فرد معتاد به ساختار روانی او وابسته است شخصیت با توجه به برخی عوامل ساختاری ثابت که با پایان بحران بلوغ برای همیشه شکل می گیرد تعریف می شود وفرد خواه بیمار باشد خواه سالم ساختار بنیادی شخصیتی اش هرگز تغییرنمی کند.بین شخصیت و اعتیاد رابطه ای متقابل وجود دارد یعنی فرد به علت وضع خاص شخصیتی و نیازها وشکست ها ناتوانی در برخورد با مسایل وناکامی در زندگی، عدم ثبات عاطفی و ناملایمات دیگر به اعتیاد روی می آورد واعتیاد نیز به نوبه خود موجب ازبین رفتن انسجام روانی وهیجانی شخص می شود.

بدین ترتیب بین اعتیاد وشخصیت دور باطلی ایجاد می شود که مبارزه باآن مستلزم تغییر شرایط بیرونی و درونی یعنی ایجاد اراده و روحیه قوی وآسیب ناپذیراست و بالاخره به دلیل فساد بافتهای مغزی که ازمصرف مواد مخدر بوجود می آید شخص کنترل حرکات خود را ازدست داده آمادگی آسیب رسانی بخود و دیگران را پیدا می کند از این رو به موازات افزایش معتادان، سرقت ها و انحرافات اجتماعی و اخلاقی نیز روزافزون می شود بسیاری ازمحققان مسایل مربوط به اعتیاد وحتی برخی ا ز افراد عادی براین باورند که ساختار شخصیت برخی افراد برای پذیرش اعتیاد مساعدتر از دیگران است اینان می پندارند که زمینه مساعد ذهنی افراد مزبور شرط اولیه برای ابتلاست وبدین ترتیب مسئله را بیش ازحد ساده می کنند تنها مزیت این کار آن است که به قضیه ظاهری روشن وآشکار می دهد.

شناخت شخصیت و ویژگی های رفتاری معتادان به منظور مبارزه با اعتیاد و نیز پیشگیری و درمان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است اعتیاد دگرگونی هایی درخلق وخوی معتاد به وجود می آورد که از احوال ظاهری ا ش می توان بدانها پی برد.اگر مصرف روزانه معتاد متوقف شود 10 تا 12 ساعت تجاوز کند به عوارض جسمی وناراحتی عصبی، اضطراب، بی قراری، عطسه، ریزش مکررآب ازبینی وچشم، ناراحتی عضلانی، فشارشدید درستون فقرات، دل درد ودل پیچه، بی اشتهایی، استفراق مکرر، لاغرشدن وکم وزنی مبتلا می شود اگربه چنین فردی بین دو یا سه روز مواد مخدر نرسد اعتیادش ازبین می رود زیرا نرسیدن مواد به بدن عارضه دارد ولی مرگ ومیر ندارد مشروط برآنکه پس ازترک اعتیاد به مواد مخدر دسترسی نداشته باشد.

دربین باورهای مردم در استفاده ازمواد مخدر به ویژه تریاک ومشتقات آن به باورهایی چون تریاک از سن 50 به بالا نه تنها ضرری ندارد بلکه مفید هم هست نگاهی به آثار زیان آورتریاک و مواد مخدر بطلان این باورها را اثبات می کند:تریاک ومشتقات آن دندان ها را کثیف وآسیب پذیر کرده، مخاط دهان را ملتهب می سازد وموجب نقصان ترشحات غدد بزاق می شود. ورود مرفین یا هروئین به بدن کاردستگاه عصبی را درسطوح مختلف تغییر می دهد و درصورت ادامه مصرف آن را به بدکاری مزمن ودایمی سوق می‌دهد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.61108s, 18q