تغيير فرهنگ در منطقه زاگرس مي تواند مهمترين رکن در جلوگيري از فروش زغال بدست آمده از بلوط هاي جنگلي باشد

۱۳۹۲/۰۲/۰۱ - ۲۳:۴۰ - کد خبر: 71949
سلامت نیوز :عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور د رگفت و گو با راديو سلامت تاکيد کرد:
تغيير فرهنگ در منطقه زاگرس مي تواند مهمترين رکن در جلوگيري از فروش زغال بدست آمده از بلوط هاي جنگلي باشد.
عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به شيوع فروش زغال بلوط در استان هاي رويشگاه بلوط زاگرسي به برنامه صبح و زندگي راديو سلامت گفت: در چند سال اخير به علت تصور ذهني مردم ناشي از مرغوبيت زغال بلوط براي پخت کباب و تامين معيشت روستائيان سرعت تخريب جنگل ها ي بلوطي اوج گرفته است.

مهندس محمد درويش با بيان اينکه تبديل بلوط هاي زاگرس به زغال در استانهاي لرستان چهار محال و بختياري و گهگيلويه و بوير احمد رواج يافته است تاکيد کرد: کارشناسان هر درخت بلوط 50 ساله را تا 200 هزار دلار ارزش گذاري کرده اند.

عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور با بيان اينکه قطع درخت منع قانوني دارد به راديو سلامت گفت: علي رغم موارد و موانع قانوني متاسفانه رويشگاه جنگلي زاگرس به شدت در معرض تخريب بوده و اين امر به معضل فرسايش خاک نيز منجر مي شود.

مهندس درويش با بيان اينکه رويشگاه بلوطي زاگرس سرچشمه رودهاي کارون و کرخه نيز محسوب مي شوند افزود:مهمترين معضل در اين منطقه وابستگي معيشتي به سرزمين در زاگرس به شدت در حال افزايش است.

عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور تاکيد کرد:تغيير فرهنگ در منطقه زاگرس مي تواند مهمترين رکن در جلوگيري از فروش زغال بدست آمده از بلوط هاي جنگلي باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.57511s, 19q