تاثير طب سوزني بر ترك سيگار

۱۳۸۶/۰۶/۲۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 7215
تاثير طب سوزني بر ترك سيگار

دكتر مولازاده متخصص طب سوزني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: مكانيسم طب سوزني بر اساس فرآيند الكتروشيميايي بنا شده و لذا مانند انتقال پيام عصبي از مراكز عصبي (سيستم عصبي مركزي) عمل مي كند و اين مكانيسم اصلي فرآيند طب سوزني است يعني در فرد سيگاري به علت مصرف نيكوتين اسيد موجود در سيگار گيرنده ، نيكوتين بدن نسبت به مصرف سيگار عادت كرده است و بايد با مكانيزم الكتروشيميايي اين گيرنده هاي سلولي را به حالت اوليه بازگرداند كه طريق سوزن زدن (طب سوزني) به نقاطي كه در طب سنتي چين با تجربه چند هزار ساله مشخص شده پيوسته پيام الكتروشيميايي ايجاد كرده و اين گيرنده ها را به حالت قبل از مصرف نيكوتين باز مي گرداند.
وي گفت :برنامه درماني (پروتكل درماني) در هر فرد سيگاري با توجه به موقعيت جسمي و رواني متفاوت است و قبل از شروع طب سوزني بايد مقدار تري گليسيريد خون كه مرتبط با نيكوتيك اسيد است اندازه گيري شود و در صورتي كه فرد دچار افزايش بيش از حد تري گليسيريد شود قبل ازطب سوزني اقدام به درمان دارويي براي تبديل تري گليسيريد خواهد شد سپس نقاط مهم طب سوزني شده و يا براي  تسريع و كوتاه كردن زمان هر جلسه طب سوزني الكتريكي يا ليزر استفاده مي شود./

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.82485s, 18q