نقدی بر ادغام درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت

۱۳۹۲/۰۳/۰۵ - ۱۵:۱۲ - کد خبر: 74598
سلامت نیوز : در کشاکش منازعات انتخاباتی ، مجادلات سیاسی و مسابقات تشنگان قدرت و در شرایطی که دولت فعلی، آخرین روزهای کاری خود را می گذراند، هیچکس نگران حریم سازمان تامین اجتماعی نیست .........

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم ؛ هر کسی اعم از مجلس ، دولت ، قوه قضائیه ، وزارت بهداشت ، وزارت کار و ... بدنبال آن است که از این نمد برای خود کلاهی بدوزد و سهم بیشتری را از این سازمان که متعلق به شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی خود است، ببرد.

دیروز مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر از ادغام بخش درمان تمامی سازمانهای بیمه گر کشور در سازمان متبوع خود داد و در این مصاحبه اعلام کرد که بخش درمان مستقیم (بیمارستانها و مراکز درمانی) سازمان تامین اجتماعی کماکان تحت اداره سازمان تامین اجتماعی خواهدبود ولی بخش درمان غیر مستقیم آن در سازمان بیمه سلامت ادغام خواهد شد . حال سوال اینست که :

1-  چرا این اقدام در آخرین روزهای دولت و در حالی که همه قوا درگیر انتخابات هستند و عقلانیت کمتری برفرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور حاکم است ، صورت می پذیرد؟

2-  چرا این اقدام در شرایطی صورت می پذیرد که سازمان تامین اجتماعی فاقد مدیریت مستقر و با ثبات است و غالب توان مدیریتی آن صرف حواشی است و حتی نمایندگان مدعی جامعه کارگری ، مستمری بگیران و ... نیز یا درگیر انتخابات هستند و یا بدنبال جلب رضایت شاکیان یک پرونده خصوصی؟

3- آیا در فرآیند ترسیم شده قانون برنامه پنجم درخصوص سازمان بیمه سلامت ، اولویت با ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی است یا اولویت با ادغام بخشهای درمان سازمانهای بیمه گر اجتماعی دولتی و کمیته امداد است که کاملاً و تماماً  از منابع دولتی ارتزاق می کنند؟

4- آیا عملکرد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی سابق ( سازمان بیمه سلامت فعلی) در حوزه درمان ، کارنامه مشعشع و درخشانی است که این سازمان مدعی شده است که می خواهد بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را بهتر اداره کند؟

5-   آیا عملکرد وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص صلب کار ، بهداشت محیط کار و ... تاکنون مطلوب بوده است، که این مجموعه ها مدعی شده اند که میخواهند بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را بهتر اداره کنند؟

6- جالب توجه اینکه بطور همزمان لایحه "ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور" در مجلس مطرح است و در حالی که رئیس بیمه مرکزی ، رئیس نظام پزشکی ، نماینده انجمن های علمی و ... عضو این شورا شده اند، خبری از عضویت سازمان تامین اجتماعی بعنوان دومین تولید کننده و اولین خریدار درمان کشور در این شورا نیست؟

7- عدم فراگیری ، کفایت و جامعیت بیمه خدمات درمانی ارائه شده از سوی سازمان بیمه سلامت کاملا مشهود است و در حال حاضر علیرغم هزینه های قابل توجهی که در این حوزه انجام می شود، مطلوبیت و اثر بخشی لازم وجود ندارد و این چیزی نیست جز عدم کفایت و تدبیر متولیان سازمان مزبور ، حال مشخص نیست چرا این سازمان بجای انجام وظایف ذاتی خود که از سال 1373 مکلف به انجام آن بوده است ، بدنبال دست  اندازی به اموال و املاک بیمه شدگان تامین اجتماعی است؟

8- سازمان بیمه خدمات درمانی سابق و بیمه سلامت فعلی، از سالها پیش تاکنون یک سازمان و صندوق درمانی ورشکسته به تقصیر و قصور است و تنها با استفاده از منابع حاصل از سرانه درمان روستائیان محروم از دسترسی به خدمات درمانی تا الان سرپا مانده است و مشخص نیست چگونه این سازمان ورشکسته و ناکارآمد و بی کفایت داعیه بهبود و اصلاح امور درمان سازمان تامین اجتماعی را دارد؟

9-   چرا سازمان بیمه سلامت ابتدا بدنبال مدیریت و ساماندهی بخش درمان صندوقهای بیمه گر اجتماعی دولتی که تمام منابع خود را از دولت می گیرند و ذینفعان آنها بطور سرانه چند برابر بیمه شدگان تامین اجتماعی حق بیمه سهم درمان از طرف دولت دریافت می کنند ، نیست و یکراست سراغ درمان سازمان تامین اجتماعی آمده است؟

10- حکم قانون برنامه پنجم توسعه کاملا صریح است و بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را از ادغام مستثنی دانسته است (چرا که اصولاً بخش درمان سازمان ماهیت غیر دولتی و حق الناس دارد و حق ادغام آن برای مجلس هم وجود ندارد) ولی مشخص نیست چگونه دولت و وزارتین کار و بهداشت در مصوبات خود میخواهند این حکم قانون برنامه توسعه را دور بزنند و بجای مراکز درمانی ، بخش درمان غیر مستقیم سازمان را ادغام کنند و مشخص نیست چرا اداره کل تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت دراینخصوص سکوت کرده اند؟

11-چند سال اخیر را بایستی سیاهترین دوران سازمان تامین اجتماعی دانست چرا که بالاخره پس از 5 دهه تلاش ناموفق ، وزارت کار موفق به تسخیر سازمان تامین اجتماعی شد و در حال حاضر نیز وزارت بهداشت و سازمان بیمه خدمات درمانی پس از چند دهه تلاش ناموفق ، دارد به نیات خود درخصوص تسلط مستقیم بر منابع درمان سازمان تامین اجتماعی ، جامعه عمل می پوشانند و خبری هم از مدعیان جامعه کارگری و کارفرمایی و مستمری بگیران نیست ؟

12-   و ........

چندی است که سازمان تامین اجتماعی همانند جگر زلیخا چند پاره شده و حوزه های سرمایه گذاری، درمان و بیمه ای آن مورد دست اندازی و مورد تعدی و تجاوز بخشهای مختلف دولت قرار گرفته است و این چیزی نیست مگر حضور اغیار و رقبا در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی ، به بیان دیگر دولت برای شکستن و خرد کردن سازمان تامین اجتماعی ابتدا مدیرعامل سازمان بازنشستگی کشوری (ضیایی) و سپس مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی (حافظی) و سپس مدیرعامل بیمه روستائیان (موسویان) را بر صدر سازمان تامین اجتماعی نشاند و این افراد هر چه کینه نسبت به سازمان تامین اجتماعی و سازمانی ها داشتند بر سر این سازمان و نیروهای صدیق و تلاشگر سازمان تامین اجتماعی آوردند و اینگونه شد که سازمان تامین اجتماعی همانند یک شهر بی دفاع در مقابل هجمه ها و حمله های رقبا تسلیم شده است و می شود . وقتی مدیران یک سری صندوقهای ورشکسته و در هم شکسته دولتی را بر مصدر یک سازمان موفق و کارآمد غیر دولتی بنشانید و افرادی که الفبای بیمه های اجتماعی را نمی دانند و حتی نمی توانند برخی اصطلاحات بیمه ای را هجی و تلفظ کنند را در عالیترین ارکان یک سازمان بیمه گر اجتماعی بگذارید ، نتیجه ای بهتر از این عاید نمی شود .مخلص کلام اینکه :

-بخش درمان (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) سازمان تامین اجتماعی جزیی از پیکره سازمان و سهم حق بیمه درمان و منابع آن نیز جزئی از ساختار منابع و مصارف آن می باشد و هرگونه جدایی آن برخلاف اصول و قواعد بیمه ای و باعث ریزش بسیار زیاد بیمه شدگان و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف آن می شود.

- اموال (سهم درمان حق بیمه) و املاک (مراکز درمانی) سازمان تامین اجتماعی حق الناس و متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است و نمیتوان آنرا با اموال دولتی ادغام نمودو حتی مجلس هم چنین حقی را ندارد تا چه برسد به دولت

-    نوع وسطح خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی قابل تطبیق با نوع وسطح خدمات ارائه شده از سوی سازمان بیمه سلامت نیست و این ادغام باعث محرومیت بیمه شدگان و مستمری بگیران از حقوق خود می شود .

-  سازمان بیمه سلامت کشور بایستی سطح پایه خدمات درمانی را بطور رایگان و با استفاده از منابع عمومی (بودجه عمومی و منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها) برای همگان، از جمله بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ارائه نماید و سپس وارد عرصه دخالت در سطوح  بالاتر خدمات (خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی) بشود.

-   سازمان بیمه سلامت فقط می تواند نسبت به یکسان سازی و ساماندهی (اگر بتواند وکفایت و تدبیر آنرا داشته باشد) بیمه های درمان برخوردار از کمک ها ، اعتبارات و سرانه دولتی اقدام نماید و حق ندارد به اموال بیمه شدگان و مستمری بگیران تعدی و تجاوز کند.

-  اگر قرار باشد حکم قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مستثنی بودن درمان سازمان تامین اجتماعی را کنار بگذاریم، پس بهتر است بخش درمان مستقیم (مراکز ملکی) و غیر مستقیم بطور یکجا از سازمان تامین اجتماعی منفک شود تا هم دولت دخل (برج) آنرا بدهد و هم دستور خرج  وگرنه در روش اعلامی از سوی رئیس سازمان بیمه سلامت ، خرج و مخارج مراکز درمانی تامین اجتماعی را سازمان تامین اجتماعی می پردازد ولی دستور خرج و دسته چک های آنرا سازمان بیمه سلامت کشور صادر می نماید؟

-   ظاهراً این دولت دیگر نیازی به رای تزئینی کارگران ندارد و بهمین دلیل در آخرین روزهای حیات خود کمر به قتل سازمان تامین اجتماعی بسته است. ولی بنظر می رسد سایر قوا و کاندیداهای ریاست جمهوری که هوای ریاست کرده اند به فکر رای کارگران باشند و بطریق مقتضی جلوی به گروگان گرفته شدن دولت بعدی توسط دولت فعلی را بگیرند.

-    بنظر می رسد در شرایط گذار دولتها در بحبوحه منازعات سیاسی و انتخاباتی و با توجه به اینکه تشکلهای واقعی صنفی کارگری و مستمری بگیران وجود ندارند، بهتر است یک قوه عاقله و فرابخشی مانع از این بشود که یک دولت در آخرین روزهای خود و با توجه به درگیری سایر قوا و رسانه ها و ... به انتخابات صندوق تامین اجتماعی دست اندازی و تجاوز کند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13813s, 18q