با ارتقای رفاه عمومی، امنیت اجتماعی افزایش پیدا می‌كند

۱۳۹۲/۰۳/۰۸ - ۰۶:۰۰ - کد خبر: 74775
سلامت نیوز :  امنیت یكی از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی تلقی می‌شود كه به لحاظ اهمیتش آن را عمود خیمه حیات اجتماعی نامیده‌اند. رشد و توسعه و پیشرفت و ترقی همه اركان و اساس اجتماعی به میزان امنیت موجود درجامعه بستگی دارد. توسعه نیروی‌انسانی نیز كه به عنوان سرمایه عظیم جامعه محسوب می‌شود، منوط به حضور امنیت است. همچنین دوام و بقای همه نهادها و سازمان‌های اجتماعی كه به منظور رفع نیازهای اساسی در جامعه به وجود آمده‌اند،‌ به امنیت اجتماعی وابسته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ بر این اساس هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان بدون امنیت اجتماعی، تصور كرد، چرا كه جامعه روح و جانش با امنیت موجودش ارتباط معناداری دارد. امنیت انواع مختلفی دارد. امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و... انواعی هستند كه برای انجام فعالیت‌های متنوع و مختلف انسان در جامعه مفید و موثرند. خلأ امنیت اجتماعی در جامعه هرگونه تحرك و فعالیت را از انسان سلب كرده و زندگی توام با ترس و دلهره را در ابعاد خصوصی خانواده‌ها حاكم می‌سازد. یكی از شاخص‌های اساسی برای اثبات امنیت، میزان ارتكاب جرایم اجتماعی است؛ هر قدر آسیب‌های اجتماعی در جامعه فزونی یابد نشانگر كاهش امنیت اجتماعی است و به هر مقدار كه آسیب كنترل شود و جرم و جرایم كاهش یابد نشانگر حاكمیت امنیت اجتماعی بر جامعه است.

یكی دیگر از بخش‌های مهم امنیت جامعه به امنیت اقتصادی كه زمینه فعالیت‌های وسیعی را برای آدمی فراهم می‌سازد مربوط می‌شود. امنیتی كه منشأ تولید است و فعالیت‌های اقتصادی با منشأ پول و سرمایه و تولید ثروت با فراهم ساختن تامین‌اجتماعی و رفاه عمومی به آن وابسته است. با افزایش تامین‌اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی زمینه نهادینه‌سازی و حاكمیت امنیت اجتماعی فراهم می‌شود. به سخن دیگر هر قدر رفاه عمومی بالا باشد و تامین‌اجتماعی افزایش یابد، امنیت ملی به صورت مطلوب استقرار می‌یابد و شرایط مناسبی برای ارتقای كیفیت زندگی كه یكی از شاخص‌های رشد و توسعه اجتماعی است، فراهم می‌شود.

در پرتو تامین رفاه عمومی و امنیت اجتماعی می‌توان شاهد رشد و شكوفایی امنیت ملی بود. این دولتها هستند كه موظفند برای ادامه حیات خویش و استمرار بقای حاكمیتی خودشان امنیت اجتماعی و رفاه عمومی را تا حد كافی و لازم تامین كنند. مالیات‌هایی كه مردم برای ادامه زندگی خود در جامعه می‌پردازند حداقل هزینه مادی‌‌ای است كه به صورت مستقیم از درآمد خویش پرداخت می‌كنند. ثروت عمومی در اختیار دولت‌ها نیز به عنوان اعتماد مردم به حكومت‌ها برای تامین‌امنیت ملی، رفاه عمومی و تامین‌اجتماعی است. ملت‌ها بدان جهت منابع اصلی ثروت را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند كه شاهد شكوفایی امنیت اجتماعی و رفاه عمومی باشند و وظیفه دولت‌ها هزینه كرد صحیح این ثروت ملی برای جامعه است كه بتوانند با نظارت دقیق بر هزینه‌ها، زندگی توام با نشاط و شادی و امنیت و رفاه برای شهروندان را فراهم كنند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.12123s, 18q