هشت سوال اساسی از كانديداهاي رياست جمهوري

كدام كانديدا در صورت رئيس جمهور شدن، شجاعت عذر خواهي از بيماران هموفيلي را دارد؟‌

۱۳۹۲/۰۳/۲۰ - ۱۱:۰۷ - کد خبر: 75518
كدام كانديدا در صورت رئيس جمهور شدن، شجاعت عذر خواهي از بيماران هموفيلي را دارد؟‌
سلامت نیوز: احمد قویدل، مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران طی یادداشتی که برای سلامت نیوز ارسال داشته علاوه بر اینکه از دغدغه های مهم بیماران هموفیلی در کشور یاد میکند با مطرح کردن چندین سوال اساسی در این حوزه از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در خواست دارد که به آنها پاسخ دهند.

ترديدي وجود ندارد كه كانديداهاي رياست جمهوري ارزيابي از آراء بيماران دير درمان و خانواده هاي آنان دارند. اما فارغ از آرايي كه اين بيماران و خانواده هاي آنان مي توانند به سبد هر كانديدا چند راي بريزند موضع كانديداها در رابطه با مشكلات بيماران و برنامه هاي آنان در حوزه اين بيماران كه بي ترديد سهم قابل توجه اي از بودجه سلامت به آنان اختصاص مي يابد چيست ؟

به گزارش سلامت نیوز شايد اين حرف ها را نشود در هيچ زمان ديگري با اين صراحت بازگو كرد. فرصت انتخابات ظرفيت هايي را درجامعه ايجاد مي نمايد كه ايرانيان بتوانند 8 نفري را كه مي خواهند رئيس جمهور شوند خطاب قرار دهند و فارغ باشند از آنكه يكي از آنها رئيس جمهور مي شود. مهم اينست الان چنين سمتي ندارند و در مرتبه يك شهروند كه عزم مديريت اجرايي كشور را دارد خود را پاسخگوي شهرونداني مي داند كه مي خواهند تصميم بگيرند. ترديدي وجود ندارد كه كانديداهاي رياست جمهوري ارزيابي از آراء بيماران دير درمان و خانواده هاي آنان دارند.

اما فارغ از آرايي كه اين بيماران و خانواده هاي آنان مي توانند به سبد هر كانديدا چند راي بريزند موضع كانديداها در رابطه با مشكلات بيماران و برنامه هاي آنان در حوزه اين بيماران كه بي ترديد سهم قابل توجه اي از بودجه سلامت به آنان اختصاص مي يابد چيست ؟ سيماي سلامت بيماران دير درمان كه مراجعه كننده دائم و روزانه به حوزه درمان و دارو تحت مديريت دولت هستند همواره شاخص مهمي از كارآمدي و ناكار آمدي اين حوزه حاكميتي است . ترجيح مي دهم به رسم صدا و سيما چند سواال را با كانديدا هاي محترم در ميان بگذارم. از قرار راه گفتگو در شرايط كنوني طرح سوال است.

1- آيا كانديداهاي رياست جمهوري مي دانند اين بيماران در اثر تحريم ها ي حوزه دارو و عدم مديريت وزارت بهداشت در اين حوزه چه صدمات جبران ناپذيري را متحمل شده و مي شوند؟ در اين كه بايد در برابر اين اقدام غير انساني آمريكا و اتحاديه اروپا بايستيم ترديدي وجود ندارد. اين دكترين انقلاب اسلامي است. موضوع اصلي آن است كه چگونه بايستيم كه هزينه كمتري از سلامت مردم بدهيم؟‌

2- آيا كانديداها ي رياست جمهوري مي دانند مديريت اجرايي كشور نتوانسته است از ظرفيت هاي بزرگ بين المللي براي رفع تحريم غذا و دارو به درستي استفاده كند؟ آنها با سپر قرار دادن تئوري درست اقتصاد مقاومتي نه تنها اقدامات تفكر ها و جريان مختلف كشور و ايرانيان خارج از كشور را براي بسيج افكار عمومي جان بر عليه اين اقدامات غير انساني تضعيف نموده اند بلكه سياست گذاران تحريم هاي غير انساني را با انعكاس " يك موضع سياسي " در حوزه يك "موضوع انساني " هارتر نموده اند. اينكه غرب نمي تواند با تحريم ها ملت ايران را تسليم نمايد يك دكترين مقاومت و پشتيبان آن عزم ملتي است كه انقلاب شكوهمند اسلامي را افريده است . اما واقيت تلخ ديگري نيز وجود دارد كودكاني كه در اثر تحريم ها معلول مي شوند زنان و دختراني كه انواع صدمات جسمي به آنها وارد مي آيد و بيماراني كه جان آنها به مخاطره مي افتد؟ هيچ ترديدي در انعكاس مواضع نظام در برابر دشمني دولت هاي غربي با ايران وجود ندارد. اما عدم استفاده از ظرفيت هاي افكار عمومي جهان براي رفع اين تضيقات عليه مردم به خصوص بيماران نيازمند به دارو هيچ توجيه منطقي و ديني ندارد.

3- آيا كانديداهاي رياست جمهوري مي دانند كه تحت تاثير اختلافات سياسي كشور امر حمايت از بيماران خاص و بيماران دير درمان در سال 1376 جا مانده است و عملا از آن سالها تا كنون هيچ قانوني در حمايت از اين بيماران مصوب نشده است. امتيازاتي كه بيماران خاص به عنون بخشي از جامعه بيماران دير درمان از آن بهره مندند فارغ از انكه كدام جريان سياسي خوشش بيايد و يا نيايد باقيمانده امتيازاتي است كه از دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني به اين بيماران تعلق گرفته است و متاسفانه تحت تاثير اختلافات سياسي روز به روز محدودتر شده است. رنج آور انكه تمامي تفكر هاي سياسي در حرف خود را مدافع حقوق اين بيماران دردمند مي دانند اما در حوزه عمل عملا سياست مانع تحقق حرف ها ست.

4- آيا كانديداهاي رياست جمهوري مي دانند كه مي بايست به موازات حمايت هاي درماني و دارويي از بيماران دير درمان بستر مناسبي براي حمايت هاي اجتماعي از آنان فراهم آورند؟ يك بيمار دير درمان تا چند سال مي تواند كار مفيد براي جامعه داشته باشد؟ با چند سال خدمت بايستي از امكان بازنشستگي در بخش هاي غير دولتي و دولتي با حقوق 30 روزه بهره مند گردد؟ از كار افتادگي بيماران با چه معيار هايي بررسي مي شود ؟ واقعيت تلخ آنست كه برخي از بيماران خاص پس از 15 الي 20 سال كار با توجه به صدمات جسمي و بدني ماهيانه چند هزار دلار دارو مصرف مي كنند كه 400 الي 500 هزار توان حقوق دريافت نمايند و اين روند معيوب آنقدر بايد تداوم يابد كه بتوانند با حقوق 30 روز كار بازنشسته و يا از كار افتاده شوند. قانون تامين اجتماهي در رابطه با بيماري هاي ارثي كه از آغاز اشتغال همراه شاغل است سكوتي دارد كه مانع اخذ تصميمات درست در كميسيون هاي رسيدگي به از كار افتادگي بيماران است.

5- آيا كانديداهاي رياست جمهوري مي دانند از روزي كه جشن خودكفايي فاكتور 9 با انعكاس رسانه اي وسيع برگزار گرديد روز به روز دسترسي بيماران هموفيلي به دارو كاهش يافت و در دو ماه اخير اساسا ديگر دسترسي وجود ندارد. چرا با بي تدبيري جشن هاي ملي را به كام ملت تلخ مي كنند و حوزه دارو كه از حوزه هاي امنيت مردم است چنين دست خوش بازي هاي سياسي قرار مي گيرد .

6- آيا كانديدا هاي رياست جمهوري مي دانند با وجود هزينه هاي گزاف درمان بيماران هموفيلي، وزارت بهداشت اراده اي براي پيشگيري از تولد اين بيماران نداشته است و در حاليكه سالانه ميلیون ها دلار در حوزه داروي اين بيماران هزينه مي نمايد يكصدم اين بودجه را به پيشگيري اختصاص نمي دهد؟ واقعا جايگاه اقتصاد مقاومتي در اين حوزه كجاست ؟ اقتصاد مقاومتي مي بايست انعكاسي از تدبير هوشمندانه يك ملت براي سعادت و سلامت آن در يك افق قابل دسترس باشد. آيا اختصاص بودجه هاي كافي براي پيشگيري از تولد بيمار بخشي از دكترين اقتصاد درمان و اقتصاد مقاومتي نيست ؟ مواضع كانديداها در حوزه اقتصاد سلامت چيست ؟

7- آيا كانديداهاي رياست جمهوري مي دانند كه حمايت از بيماران هموفيلي و انعكاس مشكلات آنان از ادبيات گفتگو هاي رسانه اي مسئولين به علت حق خواهي بيماران در حوزه مسئوليت مدني حذف گرديده است ؟ مسئولين حوزه هاي مختلف به علت آنكه اين بيماران براي دفاع از حقوق شهروندي خود به قوه قضائيه پناه برده اند و قوه قضائيه بالغ بر 2000 مرتبه حق را به بيماران داده اند مورد بي مهري مسئولين قرار گرفته اند؟ حتي تلاش مي نمايند نام آنها را نبرند. ايا حق خواهي و عدالت خواهي گروهي از شهروندان در رابطه با شكايت از اهمال مسئولين بهداشتي و درماني مي تواند بهانه اين نوع واكنش ها قرار گيرد در حاليكه آراء قوه قضائيه در حوزه مسئوليت مدني دولت از طرف قوه قضائيه به عنوان سند حقوق بشري به مراجع بين المللي ارايه مي گردد.

8- آيا كانديدا هاي رياست جمهوري مي دانند كه بر اساس حكم قطعي و حقوقي قوه قضائيه، وزارت بهداشت به عنوان بخشي از بدنه دولت موظف به عذر خواهي از بيماران هموفيلي گرديده است و اين حكم به عنوان يكي از ديون دولت با انتقال مسئوليت دولت منتقل خواهد شد.

به گزارش سلامت نیوز كانديداهاي محترم رياست جمهوري كداميك اين حكم را اجرا مي كنند؟ آيا همانطور كه براي پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها خود را موظف مي دانند بدهي هاي حقوقي دولت را در رابطه با حقوق شهروندي پرداخت مي كنند؟‌

قانونگذار در بند 12 اصل سوم قانون اساسي پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏ های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه را وظيفه دولت دانسته است. كانديداهاي رياست جمهوري چه برنامه هايي در حوزه سلامت " بخشي از جمهور " كه نيازمند توجه خاص هستند ارايه مي دهند كه اين بيماران بتوانند مانند ديگر شهروندان در سايه حمايت هاي قانوني نقش اجتماعي خود را به سهم خود در ادره امور كشور ايفا نمايند.نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.90945s, 18q