فلسفه و انتظار از معاونت پرستاری

۱۳۹۲/۰۴/۰۱ - ۱۳:۵۸ - کد خبر: 76385
سلامت نیوز : ایجاد پست معاونت پرستاری در وزارت بهداشت، قدم مبارکی است که در عین حال لازم است کارشناسان و صاحبنظران انتظاراتی را که از این معاونت جدید دارند چه از منظر تکالیف حاکمیتی نظام سلامت و چه انتظارات صنفی و و حرفه ای پرستاری تبیین کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم ؛ برای اینکه این معاونت بتواند تأثیر حقیقی خود را در نظام سلامت و مردم بگذارد باید به چند نکته توجه شود. دانستن این نکات هم برای متولیان امر و هم برای پرستاران عزیز در هر موقعیتی که کار می­ کنند ضروری است و البته جای بحث دارد و امید که مورد نقد و تحلیل عزیزان قرار گیرد.

1-      در فلسفه وجود معاونت پرستاری می­ توان به نوع خدمات سلامت مورد نیاز مردم توجه کرد. با یک نگاه کلی می ­توان خدمات سلامت را به دو بخش تقسیم کرد. بخشی که ناظر به خدمات تخصصی تشخیصی و درمانی است و بخش دوم بخشی است که ناظر به مراقبت است.

اگر مراقبت را به معنی عام آن در نظر بگیریم حیطه مراقبت از موضوع بیمار خارج می­شود. در اینجا جای آن دارد که در موضوع مراقبت به جای بیمار واژه سلامت قرار گیرد بنابراین یکی از ارکان اقدامات وزارت بهداشت موضوع مراقبت از سلامت است.

معاونت پرستاری در راستای این هدف و با این راهبرد می ­تواند مراقبت از سلامت را که وظیفه اصلی پرستاری است (البته محدود به آن نمی ­شود) را بهبود و ارتقاء بخشد.

از قضا نیاز امروز و درخواست بیشتر مردم همین بخش از کار است. خدمات تشخیصی و درمانی با همه مشکلاتی که دارد تا حد زیادی تحت تأثیر کیفیت و کمیت مراقبت قرار می ­گیرد. لذا می­توان مراقبت از سلامت را به عنوان دستورکار و وظیفه اصلی معاونت پرستاری دانست.

2-      از لحاظ وظایف اداری، معاونت پرستاری ناظر به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ارتقا خدماتی است که پرستاری به جامعه ارائه می­ کند. موضع این معاونت از موضع و مصدر نقشی است که وزارت بهداشت و درمان در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت مردم بر عهده دارد. راهبری بخشی از سلامت مردم که با اقدامات پرستاری تأمین می­ شود، در این معاونت صورت می ­گیرد.

به عبارت دیگر معاونت پرستاری معاونت پرستاران نیست که با هدف تأمین نیازهای سازمانی و اداری پرستاران به وجود آمده باشد. یک نظام صنفی حرفه­ ای نیست که نوع خدمات اداری شغلی خاصی به پرستاران ارائه کند. بلکه بخشی از نظام حاکمیتی تأمین و حفظ سلامت مردم است.

3-      هنگامی نقش پرستاری در سلامت به خوبی گسترش می­ یابد که ساختار مشابهی در سطح دانشگاه­های علوم پزشکی، بیمارستان­های بخش­های مختلف دولتی و غیر دولتی به وجود آید بدین معنی که معاونت پرستاری در سازمان­های سلامت به عنوان یک ضرورت و اصل شناخته شود.

4-      به دلیل اینکه امور آموزش پزشکی هم بر اساس قانون بر عهده وزارت بهداشت و درمان است، لذا در حوزه پرستاری نیز باید موضوع تنیدگی آموزش پرستاری و سایر جنبه ­های آن در نظر گرفته شده و در شرح وظایف معاونت پرستاری به آن توجه شود.

5-      به نظر می ­رسد این موضوع شروع مبارکی برای توجه جدی به نیاز مردم در برخورداری از مراقبت­های پرستاری بیشتر و بهتر در تمام سطوح آن اعم از پیشگیری اولیه، آمورش و مشاوره، خدمات اورژانس، بیماران بستری، بازتوانی، آسایشگاه­های سالمندان و بیماران ناتوان و سایر اقشار به ویژه اقشار آسیب پذیر است. در عین حال مسیری دشوار برای رسیدن به استاندارد خدمات پرستاری که در شأن مردم عزیز است را فرارو قرار می ­دهد.

عباس عباس زاده

نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری و

رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.10467s, 18q