تولد27هزاردختروپسرطی هفته گذشته

۱۳۹۲/۰۴/۰۹ - ۰۶:۵۲ - کد خبر: 76927
سلامت نیوز :  ازابتدای سال جاری389 هزارنفرمتولد شده‌اند که نسبت به هفته گذشته27 هزارو435 نفرافزایش داشته است. ازاین میزان199 هزارو263 نفررا پسران و189 هزارو 924 نفررا دختران تشکیل می‌دهد. براین اساس جمعیت امسال درهفته گذشته27 هزارو435 نفرافزایش داشته است.ازهفته گذشته تاکنون14 هزارو46 نفربه تعداد متولدین پسرو13 هزارو389 نفربه تعداد متولدین دخترافزوده شده است. دراین بین تعداد افراد متولد شده درنقاط شهری با21 هزارو399 نفرافزایش به303 هزارو565 وتعداد افراد متولد شده درنقاط روستایی با 6هزارو36 نفرافزایش به 85هزارو622 رسیده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم ؛ براساس این گزارش ازابتدای سال جاری تاکنون97 هزارو506 نفرفوت کرده‌‌اند که درهفته گذشته6 هزارو874 افزایش داشته است که51 هزارو678 نفرازاین آماررا مردان و45 هزارو828 نفررا زنان تشکیل می‌دهند.تعداد افراد فوت شده درگروه سنی0 تا14 ساله ازابتدای سال تاکنون 5هزارو752 بوده که درهفته گذشته405 مورد افزایش داشته است. تعداد افراد فوت شده درگروه سنی15 تا29 سال نیزبا550 نفرافزایش به7800 نفررسیده است همچنین تعداد افراد فوت شده درگروه سنی 30تا64 ساله نیزبه26 هزارو229 نفررسیده که درهفته گذشته یک هزارو849 مورد افزایش داشته است.بیشترین افراد فوت شده به گروه سنی65 ساله وبالاتراختصاص دارد که با4 هزارو70 نفرافزایش درهفته گذشته به57 هزارو725 نفررسیده است.افزایش طبیعی جمعیت کشورازابتدای سال نیزبا20 هزارو561 افزایش به291 هزارو681 نفررسیده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.72161s, 18q