افزایش بی سابقه مصرف شیشه در بین زنان تهرانی

۱۳۹۲/۰۵/۱۲ - ۱۲:۲۶ - کد خبر: 79547
سلامت نیوز : نتایج پژوهشی که دکتر سلمان قادر، پژوهشکر اعتیاد و دکتر غلامعلی قربانی عضو هیات مدیره انجمن مددکاری ایران در مطالعه ای با عنوان "بررسی وضعیت سوء مصرف شیشه در بین زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز کاهش آسیب و در مان اعتیاد شهر تهران" بررسی کردند، نشان داد: زنان در اکثر جوامع دارای نقش مهمی در ایجاد همبستگی و تداوم کارکرد و بقای خانواده بوده اند، در سال های اخیر اعتیاد به مواد مخدر و محرک در بین زنان افزایش یافته است، اعتیاد زنان پیامدهای ناگواری بر آنها و اعضای  خانواده دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شفقنا ؛ در این پژوهش آمده است: در اکثر جوامع اعتیاد زنان باعث فرو پاشیده شدن کانون خانواده شده است، با تغییر الگوی مصرف مواد از مواد سنتی به مصرف مواد صنعتی در جامعه، این آسیب در بین زنان افزایش زیاد یافته و همراه با کاهش سن اعتیادچالش جدیدی را در جامعه ایجاد نموده است زنان مصرف کننده مواد محرک شیشه در معرض خطرات زیادی از جمله تن فروشی، بی خانمانی، بروز مشکلات روانی جدی و غیره می باشند، در سال های اخیر با افزایش اعتیاد بین زنان ضرورت شناسایی وضعیت مصرف مواد بین قشر آسیب پذیر و اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد بین آنها بیش از بیش نمایان است با توجه به اهیمت بررسی وضعیت مصرف شیشه بین زنان معتاد در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

گفتی است، روش مطالعه به این صورت است با تحقیق پیمایشی با استفاده از تکنیک پرسشنامه و به صورت مصاحبه عمقی با زنان معتاد مراجعه کنند به مراکز درمانی و کاهش آسیب شهر تهران به تعداد200 نفر در هفت مرکز گذری و درمان اعتباد در سال 1389 بوده است.

لازم به ذکر است، یافته های این پژوهش حاکی از سن پایین زنان معتاد به مواد مخدر لبوده است( 63درصد زیر 35 سال بوده اند). الگوی مصرف مواد بین آنها به ترتیب 9/38 درصد شیشه و کراک 8/27 درصد فقط شیشه، 8/8 درصد تریاک، شیره هروئین، کراک و شیشه، 2/2 درصد شیشه، چهار درصد تریاک و 7/1 درصد کراک بوده است، همچنین میزان مصرف مواد در 1/57 درصد کمتر از دو گرم، 4/30 درصد دو تا پنچ گرم و 4/12 درصد بیشتر از پنج گرم بوده است، موضوع مهم مورد بررسی سن شروع مصرف مواد بود که در 48 درصد از آنها مصرف مواد را از سن زیر 17 سال شروع کرده بودند.

نتایج پژوهش نشان داد؛ که در دو سال اخیر مصرف شیشه در بین زنان معتاد افزایش یافته و الگوی مصرف مواد در بین زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز گذری و درمان اعتیاد شهر تهران در حال حاضر، شیشه می باشد.

گفتنی است؛ این پژوهش توسط دکتر سلمان قادر پژوهشکر اعتیاد و دکتر غلامعلی قربانی عضو هیات مدیره انجمن مددکاری ایران در مطالعه ای با عنوان بررسی وضعیت سوء مصرف شیشه در بین زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز کاهش آسیب و در مان اعتیاد شهر تهران انجام و در دانشگاه علوم پزشکی تهران به چاپ رسیده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13525s, 18q