اثر پانسمانهای بیوپلیمری برای زخم های پای دیابتی، سوختگی و سالک تشریح شد

۱۳۹۲/۰۵/۲۳ - ۱۴:۰۱ - کد خبر: 80309
سلامت نیوز : پژوهشگر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران گفت: پانسمان های بیوپلیمری ترکیبی بدون دارو زخم پوش مناسب برای زخم های سوختگی، زخم پای دیابتی و زخم سالک است.

حمید مهدوی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری با بیان اینکه نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که نانوذرات خاک رس اضافه شده به آلیاژ پلیمری، عامل مؤثری در دستیابی به خواص مورد نیاز برای ساخت یک فیلم زخم پوش ایده آل است.

وی اظهار کرد: آلیاژ ساز پلیمرها و استفاده از نانوذرات، یك فرآیند كارآمد برای به دست آوردن زخم پوشهای پلیمری با خواص و هزینه تولید بهینه است. نانوکامپوزیت پلیمری بر پایه آلیاژ کلاژن-کیتوسان-پلی وینیل الکل همراه با نانوذرات خاک رس به روش پوشش دهی با دستگاه پوشش دهی فیلم نازک که توسط مجریان طراحی و ساخته شده بود تهیه شد.

وی ادامه داد: نانوکامپوزیتهای پلیمر- خاک رس به روش توزیع نانو لایه های معدنیمونت موریلونیت در ماتریس پلیمرهای طبیعی و مصنوعی و آلیاژ آن با روش جاسازی محلول تهیه شد. از داروی کلیندامایسین هیدروکلرید به عنوان شاهد برای بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات خاک رس استفاده شد.

این پژوهشگر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران افزود: خصوصیات ساختاری نانوکامپوزیت های پلیمر- خاک رس سنتز شده به وسیله طیف سنجی زیر قرمز با تبدیل فوریه (FTIR)، آزمون پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مشخص شد. اثر ترکیب درصد مواد بر تورم، نرخ انتقال بخار آب، مقاومت مکانیکی، خاصیت چسبندگی و ضد باکتریایی فیلمهای نانوکامپوزیتی پلیمر- خاک رس مطالعه و در نهایت رهایش دارو از بستر پلیمری در محیط برون تنی مورد بررسی قرار گرفت.

مهدوی گفت: بر اساس نتایج به دست آمده، آلیاژ سازی همراه با استفاده از نانوذرات موجب بهبود خواص فیزیکی– مکانیکی کیتوسان به عنوان یک زخمپوش شد. آزمون سمیت سلولی نیز بیانگر بهبود سازگاری آلیاژ پلیمری حاوی نانوذرات خاک رس بود. فیلمهای تهیه شده حاوی نانوذرات رس در مقایسه با فیلم کامپوزیتی مشابه بدون نانوذرات خواص ضد باکتریایی بسیار خوب و بالاتری را در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی از خود نشان داد.

وی ادامه داد: همچنین خواص ضد باکتریایی فیلمهای کامپوزیتی حاوی نانوذرات رس قابل مقایسه با فیلم کامپوزیتی با حضور داروی ضد باکتریایی کلیندامایسین هیدروکلرید بود. آزمونهای رهایش دارو که با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارآیی بالا (HPTLC) انجام شد نشان داد که حضور نانوذرات رس موجب کاهش رهایش دارو به میزان قابل توجهی می شود.

این پژوهشگر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران افزود: فرمولبندی مناسب بر اساس خواص فیزیکی–مکانیکی مطلوب انتخاب شد. آزمون تحریک پوستی و چسبندگی بر روی 20 داوطلب سالم انجام شد. بر اساس یافته های این تحقیق زخمپوشهای حاوی نانوذرات خاک رس در مقایسه با نمونه کنترل، سبب هیچگونه تحریک پوستی نمی شود.

مهدوی یادآور شد: همچنین این زخمپوشها به خوبی به سطح پوست چسبیده و پس از 48 ساعت با مرطوب کردن زخم پوش به راحتی از سطح پوست جدا می شود. در یک مطالعه "کارآزمایی بالینی از نوع قبل و بعد"، بیش از 100 بیمار مبتلا به زخمهای سوختگی درجه یک و دو، زخم سالک و زخم پای دیابتی از زخم پوش منتخب استفاده شد نتایج بدست آمده بیانگر بهبودی در بیش از 95 درصد بیماران بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.55016s, 18q