سهم اندک سلامت در مخارج دهک‌های پایین درآمدی

۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۰۹:۴۷ - کد خبر: 80665

سلامت نیوز : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان بهره‌مندی دهک‌های مختلف هزینه‌ای از خدمات سلامت در ایران را مورد مقایسه و بررسی قرار داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز که یکی از مظاهر مهم عدالت و برابری در بهره‌مندی از خدمات سلامت، میزان هزینه‌هایی است که به صورت خصوصی – توسط خود خانوارها – برای خدمات سلامتی پرداخته می شود، افزود: قدر مسلم صرف هزینه‌های بیشتر برای خدمات سلامتی توسط خانوارها نشان دهنده میزان اهمیت و جایگاه این مقوله در سبد مصرفی و اقتصاد خانوارهاست. با فرض ثبات سایر شرایط ، هزینه بیشتر می تواند منجر به دسترسی بیشتر و متعاقب آن بهره‌مندی بیشتر از خدمات سلامتی و در نهایت بهبود و ارتقای احتمالی سطح سلامت فرد و خانوار باشد. شکاف در مخارج صرف شده برای خدمات سلامتی می تواند تعبیری باشد از نابرابری در دسترسی و بهره مندی خدمات سلامتی و این امر ، ممکن است به وضعیت نامطلوب سلامتی بین افراد و خانوارهای با موقعیت مختلف اجتماعی – اقتصادی منجر شود.

مرکز پژوهش ها در این گزارش با استفاده از داده‌ها و اطلاعات برگرفته از آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه های صرف شده برای خدمات سلامتی و وضعیت نابرابری در مخارج صرف شده برای خدمات سلامتی دهک های مختلف درآمدی خانوارهای روستایی و شهری کشور با سنجه های نسبت هزینه‌های صرف شده غنی به فقیر، شاخص تمرکز، کاکوانی و ضریب جینی بررسی کرده و متذکر شده که این محاسبات برای دوره 1376 تا 1388 انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، سهم مالی هزینه‌های خوراکی دهک‌های پایین درآمدی سهم عمده‌ای از مخارج را تشکیل داده و سهم مخارج سلامت در این دهک‌ها اندک است.

در ادامه این گزارش آمده است: الگوی جاری تامین مالی خدمات سلامتی در ایران با وجود نقش انتقالی کم اثر هزینه ها، دهک‌های بالا به پایین، چندان مطلوب نبوده و نیازمند اتخاذ سازوکارهای موثرتر جهت انتقال بیشتر یارانه های بخش سلامت از خانوارهای ثروتمند به طبقات متوسط و پایین است.از طرف دیگر بخش عمده هزینه‌های مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، صرف غذا و خدمات مربوط به آن شده که این امر خود مانعی جدی برای پرداختن خانوارها به سایر کالا و خدمات موثر بر سلامتی شان – مانند آموزش ، تفریح و سرگرمی – شده و در بلندمدت آثار نامطلوبی بر وضعیت سلامتی این خانوارها بر جای خواهد گذاشت.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.03033s, 18q