طرح تغيير رنگ و لباس پرستاران در حال نهايي شدن است

۱۳۸۶/۰۸/۲۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 8243
طرح تغيير رنگ و لباس پرستاران در حال نهايي شدن است
مهدي ذهبي معاون دفتر پرستاري وزارت بهداشت و درمان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: در ارتباط با فورمت و تغيير لباس پرستاران كميته اي در وزارت بهداشت و درمان در مورد نوع پوشش اين افراد در مراكز درماني و بيمارستان ها تشكيل شده است كه براي سياست اين كميته از تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي در ارتباط با رنگ و لباس نظر سنجي انجام داديم كه با جمع آوري نظرات همكاران در تمامي بخش ها  و مطرح كردن آن در كميته تخصصي هم اكنون در حال آناليز كردن ونهايي كردن اين طرح است كه اميدواريم با اجراي سريع تر اين طرح براي پرستاران سراسر كشور اجرا شود.
وي گفت: با توجه به بحث آموزش مداوم پرستاري كه سال گذشته دروزارت خانه مصوب شد از ابتداي امسال با برگزاري جلساتي در دفتر اموزش مداوم كميته تخصصي از پرستاران مجرب تشكيل شده است كه درواقع دانشگاه ها مباحث آموزشي را مورد ارزيابي قرار مي دهند.
** با يك تعريف قانون مند در زمينه مشاغل سخت وزيان آور اين امر شامل حال پرستاران هم مي شود
همچنين معاون دفتر مدير پرستاري وزارت بهداشت و درمان افزود: بحث سخت و زيان آور بودن شغل پرستاري در مراكز خصوصي با توجه به جلسه هاي متعددي كه باوزارت كار صورت پذيرفت مقرر شد كميته اي تخصصي در سطح چند وزارت خانه در اين زمينه تشكيل شود كه دستورالعمل مدون و قانون مداري در اين زمينه براي اين نوع مشاغل تهيه و تدوين شود.
وي تاكيد كرد: براي تمامي مشاغل و درتمام بخش ها تعريف خاصي از شغل سخت وزيان آور وجود دارد كه بر اساس همين تعاريف و آئين نامه هاي موجود مشكلاتي در زمينه يك تعريف مشخص و قانون مدار از مشاغل سخت و زيان آور وجود دارد كه تعريف يكسان و واحد قانون مدار در اين زمينه مي تواند مشكلات موجود را برطرف كرده و لذا تمام افراد مي توانند ازمزاياي اين قانون استفاده كنند كه اميدواريم با توجه به پيگيري ها و مكاتبات صورت پذيرفته و نظر مساعد وزارت بهداشت و رياست جمهوري و باتوجه به ديدگاه هاي مثبت اين كار به صورت يك كار قانوني براي تمامي مشاغل انجام شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.76506s, 18q