500 هزار پرستار برای رسیدن به استانداردهای جهانی کم داریم

۱۳۹۲/۰۷/۰۶ - ۱۶:۲۷ - کد خبر: 83487
سلامت نیوز : نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری با تأکید بر لزوم تشکیل کامل معاونت مراقبت و پرستاری برای پیگیری امور مربوط به حوزه پرستاری گفت: متاسفانه بسیاری از استانداردهای پرستاری به دلیل ضعف زیر ساخت ها همواره ابتر می مانند و اجرایی نمی شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر ؛ شهربانو جعفری با اشاره به تلاش جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری برای اخذ مجوز تشکیل معاونت مراقبت و پرستاری در آخرین فرصت موجود گفت: در حال حاضر به رغم پیش بینی برخی مخالفت ها باید تلاش کنیم تا آن را حفظ کنیم و تا اجرایی شدن کامل این مصوبه و تسری آن به تمام بدنه نظام سلامت مقاومت کنیم.

وی افزود: دلیل برخی مخالفتها نسبت به تشکیل معاونت مراقبت و پرستاری در وزارت بهداشت، منافع شخصی و اقتصادی عده ای است که به مردم فکر نمی کنند چه رسد به جامعه پرستاری.

نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: اگر چه حرکتهای جدی مربوط به تشکیل این معاونت به دو سال اخیر مربوط می شود اما خواسته ها به حدود 6 تا 7 سال قبل بر می گردد لذا نباید تا اجرای کامل آن از پای نسشت.

وی افزود: در حال حاضر نامه تشکیل معاونت مراقبت و پرستاری در وزارت بهداشت و تعیین معاون آن به دانشگاهها ا