زندگی با کیفیت و مثبت با اچ. آی. وی/ایدز- بخش دوم

۱۳۹۲/۰۹/۰۸ - ۰۹:۳۹ - کد خبر: 87639
زندگی با کیفیت و مثبت با اچ. آی. وی/ایدز- بخش دوم
سلامت نیوز:بیماران تحت درمان باداروهای ضدویروس،همیشه میتوانندانتقال دهنده اچ. آی.وی به سایرافرادباشند،حتی اگرنتیجه آزمایش نشان میدهد که داروها بر کاهش و ضعیف کردن ویروسها موثر بوده است. پس، تا مادامیکه ویروس در خون شناسایی میشود، هنوز این احتمال وجودداردکه  تماس با خون و ترشحات شما انتقال دهنده اچ. آی. وی باشد.


درشماره پیش،شما،متوجه شدیدکه زندگی مثبت چیست وچگونه یک فردمثبت میتواندکیفیت زندگی خودرابالابرده ومثل سایرافراد (البته به شرط رعایت دستورالعملهای مربوط به پیشگیری وکنترل بیماری)،به کاروفعالیت مناسب بپردازد. دراین بخش،شما،بامعیارهای مهم پیشگیری آشنامیشوید. هدف ازتوضیح دادن این مطالب،این است که،یک بیمارمثبت،بعدازآگاهی ازشرایط خود،بتواندازانتقال ویروس به دیگری وهمچنین،ازفرددیگرمثبت به خودش جلوگیری کند..

پیشگیری ازانتقال اچ. آی.وی درافرادمثبت:


بیماران تحت درمان باداروهای ضدویروس،همیشه میتوانندانتقال دهنده اچ. آی.وی به سایرافرادباشند،حتی اگرنتیجه آزمایش نشان میدهد که داروها بر کاهش و ضعیف کردن ویروسها موثر بوده است. پس، تا مادامیکه ویروس در خون شناسایی میشود، هنوز این احتمال وجودداردکه  تماس با خون و ترشحات شما انتقال دهنده اچ. آی. وی باشد. لذا، لازم است با دقت زیادی از انتقال ویروس به دیگر افراد، چه سالم باشند و چه مثبت، جلوگیری کرد.

عفونت مجدد یا دوباره با اچ. آی. وی چیست؟


نکته مهمی که بیماران مثبت باید به آن توجه کنند، همین مبتلا شدن به عفونت مجدد است و مربوط به شرایطی است که وقتی بیماری که قبلا اچ. ای. وی مثبت بوده، در جریان تماس با خون یا ترشحات فرد مثبت دیگری، دوباره به اچ. آی. وی مبتلا شود. این عفونت مجدد، البته میتواند سبب پیشرفت شدت بیماری از دو طریق زیر شود:

اول، اینکه عفونت دوباره، میتواند حجم ویروس موجود در خون و ترشحات بدن را به میزان زیادی افزایش دهد.

واقعیت دوم این است که، فرد مثبت دیگری، قادر است با خون یا ترشحات خود، نوع دیگری از ویروس که به داروهای ضد ویروس مقاوم است را وارد بدن شما کند، که در این صورت، متاسفانه، منجر به شکست درمان و بی تاثیر شدن داروها منجر میشود. از عواقب مهم و ناگوار شکست درمان و بی اثر شدن داروهای ضد ویروس، این است که پزشک، مجبور به تجویز داروهای ضد ویروس خط دوم برای شما میشود که تاثیر کمتری بر کاهش و کنترل اچ. آی. وی دارند. دانستن و نهادینه کردن این موضوع، که یک بیمار مثبت، همیشه و در هر شرایطی، حتی با مصرف داروهای ضد ویروس، میتواند اچ. آی. وی را به سایر افراد، چه سالم و چه مثبت، منتقل کند. در اینجا، ممکنست یک سوآل برای شما مطرح شود:

-مهمترین اقدامی که میتوان انجام داد، تا انتقال ویروس را به وسیله ترشحات تناسلی از طریق تماس جنسی کنترل نمود، چیست؟


وجود دارد A, B, C پاسخ این است: دراین ارتباط،یک قانون به نام

فرد مثبت، بکوشد تا قبل از ازدواج، هیچ تماس جنسی با فرد دیگری نداشته باشد.=Abstinence

= وفادار بودن به شریک جنسی اش، که میتواند همسر او باشد، یا فردی که همیشه با او تماس جنسی دارد.Be faithful

= استفاده دقیق و درست از کاندوم قبل از هر تماس جنسی. در این خصوص، یاد گرفتن استفاده درست از کاندوم،Condoms

اهمیت زیادی دارد.

در اینجا، ممکنست این سوآل به ذهن شما برسد که، تماس جنسی مطمئن تر چیست؟ و آیا جایگزینی برای تماس جنسی کامل (دخولی)، بدون استفاده از کاندوم وجود دارد؟


پاسخ: نه! هیچ نوع تماس جنسی کامل (دخولی)، مطمئن نیست، مگر اینکه قبل از تماس جنسی، کاندوم به درستی استفاده شود.

در بخش بعدی و قسمت سوم سریال، به نکات مهم مربوط به حفظ سلامتی و داشتن یک زندگی سالم بااچ. آی. وی میپردازیم. قول بدهید که سریال را دنبال کنید!

دوستی ها برآیند نیاز ما نیست، از خودگذشتگی نخستین پایه دوستیست. حکیم اردبزرگ
منبع:‌ مرکز تحقیقات ایدز ایران
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.82529s, 18q