دکتر زالی هم گزارش عملکرد 100 روزه خود را ارائه کرد

۱۳۹۲/۰۹/۲۴ - ۱۳:۳۹ - کد خبر: 88691
دکتر زالی هم گزارش عملکرد 100 روزه خود را ارائه کرد
سلامت نیوز: رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور گزارشی از اقدامات سازمان در یکصد روز نخست فعالیت ارائه کرد.به گزارش خبرنگار سلامت نیوز، دکتر علیرضا زالی در نشست خبری با خبرنگاران به ارائه گزارشی از عملکرد صد روزه این سازمان در حوزه های مختلف پرداخت که از مهمترین اقدامات انجام شده در طی 100 روز می توان به شفاف سازی مالی و ایجاد نظام ثبت دقیق اموال نظام پزشکی، تشکیل شعبه ویژه برخورد با تخلفات تعرفه‌ای، تفویض اختیار صدور پروانه ها به نظام پزشکی شهرستانها، تلاش برای تدوین پروتکل مالیاتی قبل از آغاز سال 93 ، برگزاری جلساتی در حوزه کارشناسی قیمت تمام شده خدمات پزشکی، راه اندازی مرکز پیگیری قصور پزشکی در سازمان نظام پزشکی و نیز پیگیری تدوین پروتکل صلاحیت حرفه‌ای پزشکان در سازمان نظام پزشکی اشاره کرد.

به گزارش سلامت نیوز، اقدامات سازمان در این 100 روز به شرح زیر است:
الف اقدامات کلی:

1. تشکیل آیین نامه شورای معاونین
2. تشکیل آیین نامه کمیته تامین منابع
3. تشکیل آیین نامه کمیته تحول اداری
4. استفاده از ظرفیت‌های گروه پزشکی در انتصابات مدیران ارشد و میانی سازمان
5. تشکیل جلسات شورای مدیران حوزه معاونت پشتیبانی همراه با بررسی پیشنهادات اصلاحی در نحوه عملکرد سازمان
6. تهیه فرم بانک اطلاعاتی نظام پزشکی شهرستان ها ،ارسال، جمع آوری و تحلیل داده ها و ایجاد فایل اطلاعاتی متمرکز مبتنی بر مختصات تفصیلی شامل وضعیت منابع انسانی زیر ساخت فیزیکی وضعیت ملکی شهرستان‌ها
7. تحلیل وضعیت موجود سازمان از نظر اداری و مالی و ارائه گزارش در جلسه شورای عالی مورخ30/8/1392
8. حضور در جلسات کمیته پیگیری وضعیت صندوق تعاون و رفاه و ارائه گزارش در جلسه مجمع عمومی صندوق
9. تشکیل جلسات منظم جهت پیگیری حقوقی و مالی و قانونی قراردادهای منعقده سازمان
10. تشکیل جلسات مستمر با واحد وام و صندوق نوین حکمت جهت تسهیل و بهسازی فرایند اعطای وام‌ها
11. انتخاب رابط نظام پزشکی شهرستان ها و ایجاد ارتباط مستمر به روز با واحدهای مربوطه شهرستان‌ها بر اساس فایل اطلاعات تدوین شده
12. نشست هم‌اندیشی و استفاده از آرا و نظرات کارکنان سازمان و بیان اهداف برنامه و انتظارات
13. برگزاری سه جلسه با مسئولین بانک های تجارت و ملت به منظور تبیین انتظارات سازمان در راستای عقد تفاهمنامه
14. جمع آوری درخواست های نقدی نظام پزشکی شهرستان ها جهت طرح در کمیسیون بودجه
15. پیگیری جهت تهیه پیش نویس آیین نامه های اداری و مالی مورد نیاز
16. تشکیل جلسات منظم با توجه به نیاز مبرم سازمان به داشتن آیین‌نامه‌های اداری و مالی مورد نیاز

ب- اقدامات انجام شده بر حسب واحد ها:
1-امور اداری:

1-    تشکیل کمیته تحول اداری و صدور ابلاغ های مربوطه از سوی رییس کل محترم
2-    تهیه فرم نظر سنجی از کارکنان سازمان وتجزیه و تحلیل داده ها
3-    اصلاح روند خرید کالا و کاهش هزینه های سازمان بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی
4-    جمع آوری و تدوین آمار دقیق منابع فیزیکی و انسانی  نظام پزشکی های سراسر کشور
5-    اصلاح روند اخذ مرخصی های روزانه، ساعتی و ماموریت های اداری
6-    برگزاری جلسات منظم شورای مدیران حوزه معاونت پشتیبانی جهت پیشبرد بهتر امور
7-    برگزاری جلسات مختلف با مشاورین و کارشناسان وزارت کار در خصوص بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل
8-    مدیریت،نیاز سنجی و هماهنگی با معاونت های سازمان درخصوص تامین نیروی انسانی وصدور ابلاغ های مربوطه
9-    استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند درون سازمان بر اساس شایستگی در مشاغل سازمان
10-    تنظیم و انعقاد قراردادهای کاری با فرمت جدید استاندارد در سطوح معاونین، مشاورین و مدیران
11-    هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری انتخابات کمیته طبقه بندی مشاغل و کمیته انضباط کار اعم از (مکاتبه با اداره کار،صدور برگه تعرفه،اطلاع رسانی، ثبت نام کاندیداها، تهیه فهرست رای دهندگان و..)
12-    تهیه و ارائه گزارشات پرسنلی جهت ارائه در شورایعالی بر حسب ( مدراک تحصیلی، سابقه کار، محل خدمت، پست سازمانی و...)
13-    مشاوره، راهنمایی و پاسخگویی به کارکنان در خصوص مسائل اداری، قوانین کار و تامین اجتماعی
14- بررسی و کنترل روزانه ورود و خروج کارکنان و ثبت دقیق در سیستم نرم افزاری تردد به منظور رعایت نظم و انضباط اداری
15-پیگیری آموزش اطفاء حریق به نگهبانان و پرسنل خدماتی با هماهنگی آتش نشانی منطقه
16-پیگیری اخذ کارت سلامت جهت پرسنل خدماتی

2-امور مالی:
1-    تشکیل کمیته تامین منابع مالی سازمان

       2- تهیه گزارش عملکرد مالی سازمان به شرح ذیل:
- تحلیل وضعیت درآمد و هزینه سال 91 و شش ماهه اول سال 92
- تهیه گزارش روند درآمد 4 سال گذشته سازمان به تفکیک واحدهای درآمدی
- تهیه گزارش درآمد و توزیع کمک دولت از سال 88 لغایت 91
- تهیه گزارش هزینه‌های شش ماهه اول سال 92 به تفکیک درآمدها
- تهیه گزارش مشکلات موجود سازمان و ارایه در شورایعالی و کمیته منابع سازمان
- ارایه گزارش تحلیل هزینه و درآمد هر معاونت در شش ماهه اول سال برای بررسی کارشناسی در کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد
       3- تطبیق مناسبت‌های مالی سازمان در همه زمینه‌ها با آیین نامه مالی و معاملاتی و مصوبات شورایعالی سازمان و استخراج نواقص و مشکلات موجود آن‌ها
        4- اصلاح فرآیندها و مستندسازی‌های موجود مالی که با قوانین و مقررات سازمان مغایرت داشته:
- تهیه فرم صورتجلسات واگذاری اموال اعم از خودرو، سیم کارت و ... تنظیم فرم و تحویل اموال به افراد
- تهیه فرم صورتجلسه گواهی حضور اعضای شورایعالی و مدعوین سازمان
- تهیه فرم صورتجلسه مصرف بنزین خودروهای سازمان و تنظیم برای ضمائم اسناد هزینه
- تهیه فرم صورتجلسه تعویض و تعمیر خودروهای سازمان و تنظیم برای ضمائم اسناد هزینه
- اصلاح گردش درخواست خرید از واحد متقاضی تا خرید کالا و تنظیم اسناد مالی براساس آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان
5- دقت در تنظیم اسناد درست و رفع نواقص آنها از جمله: اخذ استعلام بهای لازم، رعایت صرفه و صلاح سازمان، قبول مسئولیت کارپرداز و سرپرست تدارکات در خرید با کیفیت و با نازل ترین قیمت، ممهور نمودن فاکتورهای خرید توسط کارپرداز و سرپرست تدارکات، ثبت کد اموال در زمان رسید انبار برای کالاهای مشمول
6- به روز رسانی اموال در اختیار سازمان تنظیم فرم و مستندسازی استاندارد و تکمیل فرم‌های جدید توسط امین اموال سازمان
7- انتخاب امین اموال و درج کد اموال بر روی کلیه دارایی‌های سازمان و جمع آوری و تحویل اموال مازاد و اسقاط سازمان از واحدهای تابعه و نگهداری آن
8- نظارت ویژه بر هزینه‌های مستمر سازمان و رعایت اصول خرید براساس اصلاحیه ماده 29 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان
9- پیگیری در انجام خرید‌های کلان سازمان در قالب قرارداد و با رعایت سقف و معاملات ماده 29 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان در جهت رفع مشکلات موجود آن، از جمله: غذا، نگهداری آسانسور، خرید روزنامه
10- نظارت و کنترل دقیق خریدهای فاکتوری سازمان و اهتمام ویژه در خریدهای ارزان‌تر و با کیفیت بهتر براساس ماده 29 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان
11 - اصلاح گردش خرید و نحوه رسید انبار توسط مسئول انبار براساس استانداردهای انبارداری
12- پیگیری در انجام انبار گردانی سالیانه سازمان با توجه به عدم اجرای آن در پایان هر سال مالی
13- شناسایی اموال موجود در گاوصندوق‌های امور مالی و تنظیم صورت جلسه تحویل در زمان ورود به سازمان و با توجه به عدم وجود فرآیند مذکور
14- بررسی واریزی‌های متفرقه سازمان و مشکلات مربوط به عدم شناسایی آن و پیگیری در حل مشکلات آن و جلوگیری از واریزی‌های فوق از مسیر موجود

3- واحد داده پردازی:

1.    انجام و مدیریت وظایف روتین واحد داده پردازی كه از جنس پشتیبانی وضعیت موجود می باشند شامل:
-    پشتیبانی اتوماسیون
-    پشتیبانی شبكه و سخت افزار
-    ایجاد تغییرات در نرم افزارهای موجود (طرح ترافیك، معاونت انتظامی، اداره نظارت ، آموزش مداوم، پروانه مطب و غیره)
2.    عقد تفاهم نامه همكاری با دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت
3.    اتصال دبیرخانه سازمان به سیستم دبیرخانه وزارت بهداشت
4.    اصلاح تعرفه و اصلاح فرآیند درخواست ،تایید و ارسال پیامك ها
5.    اتصال به شبکه اتوماسیون وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تابعه(دیدگاه)
6.    پروژه های در دست اقدام:
1. طراحی و ایجاد سایت جدید و دوزبانه برای سازمان
2. ایجاد پلتفورم مركزی مدیریت پرداختهای اعضاء‌ سازمان در سراسر كشور و برقراری ارتباط الكترونیكی با نرم افزارهای مالی سازمان و ارائه گزارشهای مدیریتی
3. ایجاد یك پلتفورم و زیرساخت نرم افزاری–سخت افزاری واحد جهت نیل به اهداف زیر:
- ایجاد یكپارچگی در سیستم های نرم افزاری تمامی شعب سازمان نظام پزشكی در سراسر كشور
- ایجاد ارتباط پایدار میان سازمان نظام پزشكی، اعضاء و ارائه دهندگان خدمت
- دریافت بازخورد از اعضاء سازمان، آنالیز نظرات و ارائه گزارشهای مدیریتی جهت كمك به تصمیم گیریهای مدیریتی و    سیاستگذاری ها (هوش تجاری)
- ایجاد یك پلتفورم جهت ارائه مخازن دانش پزشكی به اعضاء سازمان
- اتوماسیون صدور پروانه مطب (به صورت مشاركت با بخش خصوصی)
- اتوماسیون اداری یكپارچه در سراسر كشور (به صورت خرید خدمت)
- اتوماسیون كامل سیستم ارسال پیامك سازمان

4- واحد ثبت نام:

1- ثبت نام اولیه در رشته های مختلف بالینی و صدور کارت نظام پزشکی در کمتر از یک ساعت
2- بررسی و در صورت داشتن شرایط لازم اختصاص شماره نظام پزشکی جهت پرونده هایی که از طریق نظام پزشکی شهرستان ها ارسال می گردد و صدور کارت نظام و ارسال به نظام پزشکی مربوطه در کمترین زمان ممکن.
3- امورات جاری شامل (تعویض کارت نظام پزشکی، صدور گواهی لاتین، صدور گواهی عضویت، به روز رسانی اطلاعات پزشکان، مشخص کردن حق عضویت، پاسخگویی به نامه های وارده، اعلام ناقصی و رفع ناقصی پرونده‌های ارسال شده از نظام شهرستان ها، صدور تأیید تحصیلی، تأیید گواهی پزشکان محترم جهت ترجمه و ارایه به مراجع داخلی)

5- واحد تدارکات:

1- پیگیری جواز پایان کار ساختمان نظام پزشکی

6- دبیر خانه ستاد حوادث غیر مترقبه:
1- فعال سازی دبیر خانه ستاد حوادث غیر مترقبه با پیشنهاد دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه و صدور ابلاغ توسط رییس کل محترم سازمان
2- تعیین محل استقرار دبیرخانه ستاد
3- طراحی فرم های داوطلبی جهت اعضاء سازمان و مراکز درمانی خصوصی

اقدامات صد روزه معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی
تشکیل شعبه ویژه برخورد با تخلفات تعرفه‌ای

1- تدوین گردش کار و فرآیندها در دادسرا و هیات‌های انتظامی
2- تهیه چارت تشکیلاتی معاون انتظامی، دادسراها، هیات‌ها و ارسال آن به شورای معاونین
3- تهیه دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های کارشناسی و ارسال آن به شورای معاونین
4- تهیه منشور معاونت‌های انتظامی، دادسراها، هیات‌های انتظامی و ابلاغ آن به کل کشور به منظور تدوین رسالت و شعار سازمانی در برخورد با پرونده‌ها
5- تهیه و تدوین محتوای آموزشی نحوه پیشگیری از قصور پزشکی جهت ارایه کشوری و آموزش به کلیه پزشکان و عوامل اجرایی
6- تشکیل و راه‌اندازی دوره جدید هیات‌های انتظامی و دادسرا در کل کشور و هیات عالی در تهران
7- معرفی کارشناسان و صدور حکم
8- تشکیل شعبه ویژه برخورد با تخلفات تعرفه‌ای
9- عضویت در کمیته سازمان‌های مردم نهاد معاونت آموزشی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه
10- عضویت در کمیته نظارت بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مواد مخدر و تدوین دستورالعمل صلاحیت سازمان نظام پزشکی در رسیدگی به پرونده‌های تأسیس مراکز غیرمجاز درمان سوء مصرف مواد، در غیر موارد صلاحیت دادگاه انقلاب
11- اجرای طرح کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا و هیات‌های انتظامی
12- اجرای طرح تجمیع بایگانی پرونده‌ها در دادسرا
13- تدوین آیین نامه امحاء پرونده‌ها و ارسال به شورای معاونین
14- افزایش شعبه دوم تجدید نظر و شعبه دوم هیات عالی
15- فعال کردن مرکز پیشگیری از وقوع جرائم پزشکی با همکاری اعضای هیات علمی گروه اخلاق پزشکی و اساتید علمی دانشگاه‌ها
16- بازنگری، اصلاح و یکسان‌سازی برنامه‌های نرم‌افزاری دادسراها و هیات‌های انتظامی کل کشور


گزارش 100 روزه عملکرد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی

 
1)    معاونت برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رویکرد  استاد ارجمند جناب آقای دکتر زالی در عرصه مدیریت جدید نظام پزشکی مبنی بر ارتقاء جایگاه سازمان به اصول راهبردی و ایفای نقش اصلی ان در نظام سلامت اولویت های خود را در حوزه های تحت پوشش به شرح ذیل ارائه نموده است:
حوزه برنامه ریزی:
با توجه به دستور ریاست کل و مصوبه شورایعالی و معاونین سازمان برنامه ریزی استراتژیک سازمان در برنامه های معاونت قرار گرفت که در این راستا اقدامات زیر صورت پذیرفت
تدوین برنامه ریزی برای تدوین برنامه استراتژی سازمان با عنایت به اهداف در نظر گرفته شده در قانون و  سیاستهای کلان سازمان و مصوبات شورای عالی و رویکرد های ریاست کل.
•    الف- برگزاری جلسه با جناب آقای پرفسور اعرابی برترین استاد مدیریت استراتژی در ایران برای دریافت نظرات علمی و عملیاتی جهت تدوین برنامه استراتژی و اجرای استراتژی سازمان و نحوه ی نظارت ایشان بر نحوه ی عملکرد و اصلاح آنهبررسی ومقررگردید که در اولین گام برنامه ریزی لازم در این خصوص انجام شود.
•    مطالعه اولیه تطبیقی نظام پزشکی 10 کشور در خصوص نحوه برنامه ریزی واولویت های آنها انجام شد.
•    برنامه اجرائی برنامه ریزی راهبردی با چارت گانت آن با مشارکت شرکت مشاور تهیه گردید و برآورد هزینه آن نیز  صورت پذیرفت (بیش از پنج جلسه کاری دو ساعته).
در ضمن در تمام حوزه های مربوطه برنامه ریزی در اولویت کار قرار گرفت که در این راستا پنج جلسه آموزشی برای کلیه معاونت در خصوص برنامه ریزی و مدیریت گذاشده شد.و جلسات هفتگی با مدیران برای یرنامه ریزی در حوزه های مرتبط.
حوزه نظارت:
رویکرد از نظارت اجرائی به نظارت راهبردی و همچنین نظارت بر عملکرد ها تغییر کردکه در این راستا با مطالعه و بررسی های انجام شده به تدوین برنامه نظارت راهبردی با در دستور کار قرار  دادن موارد ذیل صورت پذیرد:
  برگزاری همایش نظارت راهبردی حوزه سلامت با حضور مسئولین و خبرگان  .
اطلاع رسانی در رسانه های مربوطه.
برگزاری جلسات هم اندیشی با وزارت بهداشت ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت نظارت راهبردی در این خصوص سه جلسه که منجر به یک تفاهم بر محوریت نظارت راهبردی ریاست جمهوری وبه تناسب سازمانهای درگیر انجام شد.
ساماندهی تبلیغات حوزه سلامت از طریق :
پایش و رصد نشریات : در این مدت تعداد 45 نشریه پرتیراژ رصد شد و تعداد 500 آگهی مورد بررسی قرار گرفت . آگهی های غیر مجاز و بدون مجوز اسکن شده، برای کلیه متخلفین که عضو سازمان بودند احضاریه صادر شد . 80 درصد از افراد مذکور مراجعه و تعهد نمودند که با مجوز سازمان تبلیغات خواهند کرد و در ظرف مدت یکماه نسبت به توقف تبلیغات خود اقدام خواهند نمود . همچنین تعدادی نیز به علت عدم توجه به احضاریه صادره به معاونت انتظامی معرفی شدند . در ضمن برای افرادی که طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور یا دانشگاهها تبلیغات سوء داشتند نیز احضاریه صادر شد . همچنین در برخورد با آگهی تبلیغاتی محصولاتی که به نظر مجوزهای لازم را نداشته و به صورت قاچاق وارد کشور شده اند با سازمان غذا و دارو مکاتبه گردیده است تا جلوی توزیع آنها گرفته شود.

صدور مجوز تبلیغات : تعداد 285 مورد مجوز تبلیغات صادر گردیده است که بیشترین میزان مربوط به اعضاء سازمان ( 229 مورد ) بود . لازم به ذکر است پروسه صدور مجوزهای تبلیغات علی رغم فرصت 15 روزه مطابق آیین نامه تبلیغات بسیار کوتاه گردیده است و مجوزها در کوتاه ترین زمان ممکن صادر می گردد.

دراین مدت تعداد 207 مورد مکاتبه با  وزارت ارشاد ، معاونت های وزارت بهداشت ، معاونت های دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، شهید بهشتی و ایران ، سازما ن غذا و دارو ، نظام پزشکی شهرستان ها ،قوه قضاییه ، معاونتهای سازمان ، سازمانهای بیمه گر ،سازمان بازرسی کل کشور اعضاء سازمان ، شهرداری های مناطق مختلف ،اداره آب ، اداره برق و گازمناطق مختلف و بانک ها صورت گرفته است که محوریت مکاتبات به شرح ذیل می باشد :                 
وزارت ارشاد : پاسخ به مکاتبات وزارت ارشاد که  به طورعمده تبلیغات ماهواره ای حوزه سلامت بود. با تلفن کلیه آگهی دهندگان جهت کشف آدرس تماس گرفته شد و جهت متخلفین احضاریه صادرو مواردی به معاونت انتظامی معرفی گردیدند و پیگری لازم در خصوص قطع تبلیغات از طریق مکاتبه مجدد با وزارت ارشاد انجام شد
معاونت ها ی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور : پاسخ به مکاتبات در خصوص بررسی هویت افراد از طریق بررسی اطلاعات سیستم رایانه ای سازمان و نیز مکاتبه با معاونتهای درمان دانشگاهها در خصوص بازرسی از مطب اعضاء سازمان در موارد اعلام تخلف و انجام فعالیت های غیر مجاز در مطب که از طریق گزارشات مردمی و مکاتبات ارگانهای مختلف اعلام شده بود که البته منجر به کشف محل های غیر مجازو پلمپ و تعطیلی مکانهای غیرمجاز شده است .
سازمان غذا و دارو : مکاتبه با سازمان غذا و دارو به طورعمده مربوط به استعلام ازآن سازمان در خصوص بررسی هویت شرکتهای متقاضی مجوز تبلیغات و پروانه های ساخت ، توزیع و واردات محصولات شرکتهای مذکور بوده است که در طی این بررسی ها تعدادی از شرکتهای غیرمجاز و محصولات فاقد مجوز کشف و به سازمان غذا و دارو معرفی گردیده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران : به منظور ساماندهی تبلیغات حوزه سلامت مکاتبه با مهندس ضرغامی و اداره کل بازرگانی صدا و سیما مبنی بر توقف پخش تعدادی از آگهی های تلویزیونی از جمله کرم رژودرم مربوط به شرکت توسعه آلفا به دلیل عدم اخذ مجوز تبلیغات صورت گرفته است و همچنین مکاتبه ای با آقای مهندس ضرغامی در خصوص پخش برنامه های ظاهرا علمی با محتوای تبلیغاتی  و به ویژه  تبیلغات زیبایی صورت گرفت و درخواست شد هماهنگی برای جلسه مشترک به منظور تدوین رویه مناسب در تولید و پخش برنامه های فوق الذکر صورت گیرد.

قوه قضاییه ، سازمان بازرسی کل کشور و ...... : پاسخ به مکاتبات دادسراهای عمومی و دادسرای جرایم پزشکی و سازمان بازرسی کل در خصوص  بررسی هویت اعضاء سازمان و نیز رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی.
معاونت های سازمان :
معاونت انتظامی : معرفی متخلفین از دستورالعمل تبلغات اعم از اعضاء سازمان ، موسسات درمانی و شرکتهای تولیدی و وارداتی و اعلام تخلفات غیرتبلیغاتی اعضاء سازمان و انعکاس مکاتبات ارگانهای دیگر
معاونت پشتیبانی : مکاتبه در خصوص افزایش تعرفه مجوز تبلیغات شرکت ها و بیمارستان ها و انعکاس نتایج جلسه بررسی صحت و سقم پیامک ها
معاونت آموزشی : انعکاس نتایج جلسه بررسی صحت و سقم پیامک ها و هماهنگی در خصوص پاسخ به مکاتبات دانشگاهها و نظام پزشکی شهرستان ها که نیاز به هم اندیشی دارد.
سازمان های بیمه گر : پاسخ به مکاتبات سازمان های بیمه گر در خصوص حیطه عملکرد اعضاء سازمان درموارد خاص که نیاز به تایید سازمان دارد.
شهرداری : مکاتبه با سازمان زیبا سازی شهرداری در خصوص اعلام تعداد تابلوهای قابل نصب اعضاء سازمان و موسسات تشخیصی درمانی و نیز معافیت پزشکان از پرداخت عوارض تابلو . مکاتبه در خصوص توقف موقت عملیات اخذ عواض مشاغل و تاسیس مطب در ملک مسکونی . لازم به ذکر است جلسه ای به منظور حل مشکلات پزشکان با واحدهای مختلف شهردای با حضور مدیرکل صلاحیت های حرفه ای و حوزه حقوقی برگزار خواهد گردید.
اداره های آب و برق و گاز: تعدادی ازمکاتبات این حوزه با اداره ها ی آب و برق و گاز به منظور متوقف نمودن مکاتبه با اعضاء سازمان در خصوص تغییر ضریب انشعاب  آب ، برق و گاز مطب ها و دفاتر کار و نیز موسسات تشخیصی درمانی بوده است که البته جلسه ای نیز به منظور بررسی این مشکل به زودی برگزار خواهد گردید.
نظام پزشکی شهرستان ها : مکاتبات متعددی با نظام پزشکی شهرستان ها در خصوص پاسخ به سئوالاتی که در زمینه آیین نامه تبلیغات ،تابلو ، مهر ، سرنسخه ، مشکلات آنها با شهرداری در زمینه تابلو ، عوارض مشاغل و .......، اداره های آب و برق و ......صورت گرفته است

پروژه ها :
 پروژه های به اتمام رسیده:

   نظارت بر صحت و سقم پیامک ها و تدوین رویه ای مناسب در این خصوص : جلسه ای بدین منظور در اداره کل نظارت سازمان با حضور کارشناسان حقوقی و حوزه صلاحیت های حرفه ای و معاونت پشتیبانی و واحد داده پردازی برگزار گردید که مصوبات جلسه به کلیه معاونتها منعکس گردید و  نظارت بر محتوای پیامک های مربوط به خدمات اعضاء و مواد و محصولات به حوزه معاونت نظارت و برنامه ریزی ، برگزاری همایش ها و دوره های آمورزشی به معاونت آموزشی ، واگذاری سهام و رهن و فروش مطب ها به حوزه پشتیبانی و واگذاری تسهیلات به جامعه پزشکی به معاونت رفاهی محول گردید.

کمیته علمی اطلاع رسانی و تبلیغات  : بررسی های لازم در خصوص معرفی افراد واجد صلاحیت درحوزه داروئی ،آرایشی و بهداشتی در کمیته مذکور صورت گرفته و با موافقت معاون نظارت احکام این افراد صادر و اولین نشست مربوط به کمیته علمی به زودی برگزار خواهد گردید
پروژه های در حال پیگیری:
بازنگری دستورالعمل تبلیغات : این بازنگری برای بار دوم در اداره کل نظارت در حال انجام می باشد و میزان پیشرفت در حدود80 درصد می باشد .
بررسی اشکالات نرم افزار اداره کل نظارت : میزان پیشرفت کار در حدود 80 درصد است .
طرح جامع سلامت همراه ، پیشنهادی شرکت نواندیشان سلامت آویسا : در حدود 5 جلسه برگزار گردیده است. میزان پیشرفت در حدود 80 درصد است.
تعیین صلاحیت پزشک در خصوص کار با دستگاه لیزر و ipl : میزان پیشرفت : 30%     
ساماندهی آگهی های ماهواره ای سلامت : به منظور ساماندهی تبلیغات حوزه سلامت به پیشنهاد این اداره کل جلسه ای با آقای حجتی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد برگزار گردید و مقررشد کارگروه هائی در زمینه ساماندهی تبلیغات حوزه سلامت در زمینه تبلیغات نشریات ، ماهواره ، صدا و سیما و کانونهای آگهی تبلیغاتی تشکیل گردد که در حال پیگری و انجام است .
پرونده عوارض مشاغل شهرداری ، مشکلات تابلو پزشکان با شهرداری و تاسیس مطب در ملک مسکونی ، تعرفه آب ، برق  ، گاز: جلسه ای به منظور بررسی مشکلات پزشکان با واحدهای تابعه شهرداری در زمینه تابلو ، عوارض مشاغل ، تاسیس مطب در ملک مسکونی و وزارت نیرو با حوزه حقوقی و صلاحیت های حرفه ای تنظیم گردیده است.
 بازنگری آئیین نامه تابلو مهر سرنسخه  : آیین نامه تابلو بازنگری شده و جلساتی با سازمان زیباسازی ، وزارت بهداشت و دانشگاهها برگزار گردیده است و در حال پیگیری می باشد.

حوزه صلاحیت های حرفه ای و  امور پروانه ها

مصوبات کمیسیون تبصره 7 ماده 13 :  
-    تشکیل کارگروه مشترک سازمان نظام پزشکی و معاونت های درمان ،  آموزشی ، بهداشت و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص بازنگری قوانین و تدوین دستورالعمل ها ی جدید
-    تشکیل کارگروه مشترک بین  وزارت بهداشت و  سازمان در خصوص بازنگری ضرایب مناطق
-    بررسی وظایف کمیسیون تبصره 7 ماده 13 و تبیین سیاست های کلان

تفویض اختیار صدور پروانه ها به نظام پزشکی شهرستانها :

بررسی درخواست تفویض اختیار 7 شهرستان به شرح ذیل :
کهگیلویه ،گرمسار ، بندرانزلی ، برخوار ،خرمدره ، آذرشهر ،داراب ،و طبس


اقدامات و دستاورد های اداره کل صلاحیت های حرفه ای و امور پروانه ها :

ردیف    نام پرو‍ژه    درصد پیشرفت
1    تدوین آیین نامه صلاحیت های حرفه ای    40
2    پیاده سازی پروانه مطب آنلاین    20
3    تعیین حدود شرح وظایف و حدود اختیارات    10
4    ساماندهی و مكانیزاسیون پرونده های مطروحه در كمیسیون تبصره 7    25
5    تدوین اختیارات و بازنگری شرح وظایف كمیسیون ماده 13    10
6    بازنگری آیین نامه طب سوزنی    40
7    بازنگری آیین نامه هومیوپاتی    15
8    تدوین آیین نامه اتباع عضو سازمان نظام پزشكی    20
9    پیش نویس برنامه توانمند سازی و ارتقاء شغلی اعضا    10
10    تدوین و یكپارچه سازی صدور لایسنس ها و سرتیفیكیت ها    10
11    اصلاح فرایند اخذ اطلاعات شغلی ، حرفه ای و تحصیلی اعضا    10
12    بازنگری و تدوین فعالیت اعضاء در شهر دوم    50
13    ادامه فرایند پرونده الكترونیكی بیمار    10
14    تدوین آیین نامه هومیوپاتی    5
15    طراحی الگوی مالیاتی بر اساس رشته ، محل و ...    10
16    تدوین گاید لاین های پزشكی    5
17    تدوین الگوی نظارتی یكپارچه    5
18    بازنگری امتیاز خدمت در مناطق محروم    25
19    طرح ساماندهی عطاری ها    5
20    تدوین شیوه های اطلاع رسانی    5
21    برنامه استراتژیك سازمان    10
22    تدوین كتاب قوانین و مقررات پزشكی    10

-    راه اندازی سیستم ارتباطی online  با نظام پزشکی شهرستانها جهت ارسال مکاتبات ، بخشنامه ها و آیین نامه ها و اخذ تصویر پروانه های صادره شده جهت نظارت بر صدور پروانه های شهرستانها و به منظور تکمیل اطلاعات افراد در سایت سازمان

-    تشکیل چهار جلسه جهت اصلاح فرآیندهای ارتباطی سازمان با نمایندگان دفتر فناوری معاونت آموزشی و دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت در زمینه های مختلف تأییدیه ی تحصیلی دانش آموختگان، پایان تعهدات طرح نیروی انسانی و ضریب کا و تعهدات فلوشیپ و فوق تخصص و...، آموزش مداوم و اطلاعاتی از این دست با در نظر گرفتن مبانی امنیت همچنین تهیه ی دیاگرام عملکردی (منطقی و فیزیکی ) جهت اصلاح فرآیندها و در دستور کار قرار دادن تدوین برنامه اجرایی جهت یکپارچه سازی در دو حوزه ی ارتقای صلاحیتهای حرفه ای و اجرایی شدن آموزش مداوم و اطلاع رسانی الکترونیکی که ماحصل آن در دستور زیر قرار گرفت:
1-    لینک با دفتر آموزش مداوم دسترسی سازمان غیر از گواهی نهایی جهت کارنامه صدور گواهی نهایی نیز باز گردد.
2-    اطلاعات انتظامی در سازمان نظام پزشکی در اختیار معاونت نظارت و برنامه ریزی و در صورت امکان به شکل قابل استعلام و دسترسی وزارت بهداشت باشد . فرایند اجرایی این امر پس از بررسی در سازمان نظام پزشکی بررسی و تدوین گردد .
3-    چون تاییدیه تحصیلی به سبب محرمانه بودن در سایت قابل دسترسی نمی باشد بنابراین برای قابل دسترس شدن آن موضوع در جلسه ای با حراست وزارت بهداشت مطرح و مجوز آن اخذ گردد.
4-    استاندارد سازی عناوین رشته ها به شکلی که از سه مرکز؛  معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و شورای گسترش وزارت علوم ، عناوین اخذ و پس از دسته بندی و کدینگ ، استاندارد سازی شده پس از آن با اجماع نظر وزارت بهداشت و سازمان ابلاغ گردد.
5-    تبادل در خصوص اطلاعات اسامی افرادی که به عنوان دستیار در مقاطع تخصصی ، فلوشیپ و فوق تخصصی پذیرش شده اند از وزارت بهداشت به سازمان  در قالب یک سامانه به شکل بانک اطلاعاتی قابل استعلام به انجام برسد.
6-    هیچ مدرکی حتی المقدور از پزشکان اخذ نشده و با طراحی سامانه صدور پروانه ها از طریق سازمان مدارک مربوط به پزشکان از مرجع صدور استعلام و جمع آوری گردد . بنابراین می بایست لینک سازمان با وزارت بهداشت همچنین ثبت احوال و دیگر مراکز مربوطه ایجاد گردد.
7-    از پرسنل صدور پروانه ها مسوولیتی جهت پیگیری پروژه های زیر انتخاب گردد :
 – برقراری سیستم تاییدیه تحصیلی
– استعلام پذیرش دستیاری
- استاندارد سازی عنواین و مقاطع تحصیلی
       - پروژه آموزش مداوم
- دسترسی به اطلاعات انتظامی

حوزه اقتصاد سلامت:

اداره اقتصاد سلامت؛ اهداف، برنامه ها و  اقدامات
1-    مقدمه: اداره ی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران در راستای قوانین بالادستی جاری در كشور، تلاش دارد در راستای تحقق اهداف صنفی و نیز مدنی سازمان گام برداشته و در این راه به ترسیم اهداف، برنامه ها و اقداماتی برای چهار سال آتی در قالب نوشتار حاضر می پردازد. لازم به ذكر است مجموعه ی اقدامات انجام شده طی سه ماهه ی اخیر نیز به منظور ارائه ی گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته ارائه خواهد شد.
2-    چشم انداز: تثبیت جایگاه سازمان نظام پزشكی در عرصه ی سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات موثر در زمینه های عرضه، تامین مالی، سازوكارهای پرداخت و تعرفه گذاری و نظارت در خدمات سلامت جمهوری اسلامی ایران.
3-    رسالت: با توجه به نقش دوگانه ی سازمان نظام پزشكی، رسالت اداره ی اقتصاد سلامت عبارتست از:
الف- صیانت از حقوق مادی و معنوی جامعه ی پزشكی كشور.
ب-  تلاش در جهت ارتقا سلامت جامعه با تاكید بر مولفه های اجتماعی، عدالت و كارایی نظام سلامت از مجرای بخش خصوصی سلامت.
ج- تلاش در جهت ارتقای نقش آفرینی موثر و كارآمد بخش سلامت در اقتصاد ملّی ایران.
4-    اهداف بلند مدت:
 در راستای نیل به چشم انداز و رسالت مذكور، و با توجه به وجود قانون اساسی، برنامه ی پنج توسعه و نقشه ی جامع نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقشه ی راه، اداره ی اقتصاد سلامت، اهداف بلند مدت زیر را برای دوره ای چهار ساله پیگیری خواهد نمود:
1-    تبیین اهمیت جایگاه بخش خصوصی –چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی- و فرهنگ كار با این بخش در راستای صیانت از حقوق عرضه كنندگان این بخش و نیز برقراری عدالت و كارایی در حوزه ی سلامت كشور.
2-    اصلاح و تعدیل سیاستگذاری و روش شناسی قیمت گذاری و تعیین تعرفه ی خدمات سلامت به وی‍ژه در بخش خصوصی از طریق ارائه ی شواهد و مستندات علمی و تطبیقی.
3-    اصلاح و تعدیل سازوكارهای پرداخت به عرضه كنندگان فردی و سازمانی بخش خصوصی سلامت از طریق ارائه ی شواهد و مستندات علمی و تطیقی.
4-    تبیین جایگاه بخش خصوصی سلامت در بهره مندی و استفاده ی از منابع و اعتبارات موجود در نظام سلامت.
5-    طراحی و اجرای برنامه هایی در جهت ارتقا سطح دانش اقتصادی مدیریت بیمارستانهای بخش خصوصی در راستای بهبود كارایی و بهره وری آنان.
6-    تبیین مبانی، اصول و راهكارهای خرید راهبردی در بخش خصوصی سلامت.
7-    تبیین راهبردهای مشاركت بخش خصوصی سلامت در جهت ارتقا سلامت جامعه به صورتی عادلانه و اثربخش.
8-     طراحی و تدوین الگوهایی در راستای ارزش آفرینی بخش سلامت كشور جهت درآمدزایی كلان برای اقتصاد كشور از مجاری تجاری سازی خدمات سلامت (پزشكی از راه دور، گردشگری سلامت، صادرات نیروی انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه ی سلامت، تجاری سازی داروهای گیاهی).
5-    اقدامات آتی:
به منظور  نیل به اهداف بلندمدت هشت گانه ی مذكور اداره ی اقتصاد سلامت به تبیین اقدامات اجرایی به صورت زیر می پردازد:
1-    ارائه ی الگوهای سیاستگذاری، فنی و روش شناسی برآورد هزینه ها، قیمت تمام شده، قیمت واقعی و تعرفه های خدمات سلامت از طریق انجام مطالعات تطبیقی و نشست های خبرگان و هم اندیشی خواهد پرداخت.
2-    طراحی و تدوین الگوی نحوه ی كار با بخش خصوصی سلامت با توجه به تجربیات كشورهای دیگر و نیز نظرات كارشناسان كلیدی حوزه ی سلامت ایران.
3-    طراحی و پیاده سازی الگو و راهبردهای سیاستی بیمه های پایه و تكمیلی سلامت در قبال بخش خصوصی سلامت.
4-    تدوین راهبردهای كارآمد و موثر سازوكارهای پرداخت به عرضه كنندگان فردی و سازمانی بخش خصوصی سلامت به گونه ای كه ضمن حفظ منافع حقوقی عرضه كنندگان در راستای نظارت راهبردی بر فعالیت آنان بوده و هزینه های تحمیلی به نظام سلامت كاهش یابد.
5-    همكاری و مشاركت فعال با دفاتر كل صلاحیتهای حرفه ای و نظارت سازمان نظام پزشكی، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر به منظور جهت دهی به رفتارهای اقتصادی عرضه كنندگان خدمات سلامت و پیشگیری از مخاطرات اخلاقی احتمالی آنان.
6-    مطالعه ی تطبیقی میزان بهره گیری بخش خصوصی سلامت از منابع عمومی دولت در كشورهای مختلف و ارائه ی الگویی برای ایران.
7-    برگزاری دوره ها، كارگاه ها و جلسات آموزشی و توجیهی برای روسا و مدیران بیمارستانهای خصوصی با محوریت ارتقا كارایی و بهره وری آنان.
8-    انجام مطالعات میدانی در بیمارستانهای خصوصی در جهت شناسایی و تعیین وضعیت مدیریت اقتصادی، اقتصاد انرژی و كارایی و بهره وری بیمارستانهای  خصوصی.
9-    انجام مطالعات میدانی و علمی در جهت احصا هزینه های تمام شده و قیمت واقعی ارائه ی هر واحد خدمات سلامت توسط عرضه كنندگان فردی و سازمانی در بخش خصوصی.
10-     مطالعه ی وضعیت موجود خرید راهبردی در حوزه ی سلامت كشور، چالش های موجود و راهكارها و مدل های اصلاحی برای ارتقا وضعیت این امر به ویژه در بخش خصوصی.
11-     اجرای برنامه ها و اقدامات خیریه محور به ویژه با سازمانها و ارگانهای حمایتی مانند: كمیته ی امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، انجمن ها و جوامع حمایت از بیماران مختلف و كودكان.
12-    مشاركت و همكاری فعال با وزارت بهداشت در جهت پیاده سازی برنامه ها و اقدامات مردم محور این وزارتخانه به ویژه در مناطق محروم و یا برای گروههای آسیب پذیر شامل: مادران، كودكان، سالمندان و محرومان و فقرا.
13-     تبیین مبانی و اصول استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش  سلامت كشور به ویژه در بخش خصوصی در جهت ارزش آفرینی در اقتصاد ایران.
14-     انجام مطالعات تطبیقی در جهت تجاری سازی خدمات سلامت با تاكید بر پزشكی از راه دور، صادرات نیروی انسانی پزشك، گردشگری سلامت و سرمایه گذاری خارجی در بخش سلامت به ویژه در بخش خصوصی و در راستای بهبود فضای كسب و كار در این بخش و وضعیت اقتصادی كشور.
6-    اقدامات انجام شده:
پس از ارائه ی سیاستها، اهداف، برنامه ها و اقدامات اداره ی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشكی كشور ذیلاً به توضیح اقدامات اداره ی مذكور طی سه ماهه ی اخیر می پردازیم:
1-    مشاركت فعال در تعیین قیمت تمام شده ی خدمات سلامت كشور به ویژه در بخش خصوصی در شورای عالی بیمه ی سلامت.(14 جلسه)
2-    انجام مطالعات اولیه و تطبیقی با موضوع سیاستگذاری و روش شناسی تعیین قیمت و تعرفه ی خدمات سلامت.
3-    انجام مطالعات اولیه و تطبیقی با موضوع سیاستگذاری و اجرای سازوكارهای پرداخت به عرضه كنندگان خدمات سلامت.
4-    مشاركت فعال در زمینه ی برنامه ها و سیاستهای تعیین ارزش نسبی و قیمت تمام شده ی خدمات سلامت با وزارت بهداشت. (سه جلسه)
5-    تبیین جایگاه سازمان نظام پزشكی در قانون برنامه ی پنجم توسعه.
6-    تدوین و گردآوری شاخص های كلیدی اقتصادی و سیاستگذاری بخش سلامت.
7-    مشاركت فعال در مباحث تعهدات بیمه ای و حمایتی خدمات سلامت در شورای عالی بیمه ی سلامت كشور.(سه جلسه)
8-    مشاركت در تعیین قیمت تمام شده ی خدمات پارامدیكال با وزارت بهداشت و انجمن های تخصصی مربوطه. (4 جلسه در زمینه تعرفه پارامدیکال)
9-    برگزاری دو جلسه با انجمن های تخصصی پزشكی و نیز آزمایشگاهها در راستای مشاركت دادن آنها در فرآیند تعیین قیمت تمام شده ی خدمات مرتبط با آنان.(2 جلسه)
10-    تدوین نسخه ی اولیه ی عناوین پژوهش های كاربردی در راستای ارتقای جایگاه سازمان نظام پزشكی در بخش سلامت.
11-     انجام مطالعات اولیه و مقدماتی در خصوص تجاری سازی خدمات سلامت و داروهای گیاهی در ایران.
12-     پاسخگویی به استعلام ها و پرسش های سازمان های نظام پزشكی سراسر كشور و نیز انجمن های تخصصی و علمی در خصوص مباحث تعرفه ای خدمات سلامت.(10 مورد)
13-     رسیدگی به شكایات تعرفه ای واصله به سازمان نظام پزشكی.(15 پرونده)
14-    تشکیل سه جلسه با نمایندگان و رییس اداره کل تعرفه و استانداردسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص آیین نامه ی استفاده از تجهیزات تشخیص طبی در مطب متخصصین

حوزه مالیات :

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم در جهت اجرای مطلوب عدالت مالیاتی جهت توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری مشاغل موضوع ماده 95 همان قانون و براساس تفاهم نامه ی مالیاتی در جهت آموزش و ساماندهی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 و ارایه تسهیلات به اعضای سازمان در موعد مقرر قانونی (تا 31/6/1392) اقدامات زیر در معاونت برنامه ریزی و نظارت در اینخصوص صورت پذیرفته است:
تدوین راهبردها واقدامات مطلوب جهت بهره گیری از مالیات های حرف ومشاغل پزشکی در توسعه بخش سلامت
ارائه وپیاده سازی راهکارهای توزیع عادلانه منابع بخش سلامت از رهگذر عدالت مالیاتی در حرف و مشاغل پزشکی
•    الف-مشاوره ی مستقیم و تلفنی روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت منظم و روزهای دیگر هفته درصورت حضور مشاور مالیاتی سازمان انجام و به سوالات مطروحه درخصوص تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه، نحوه ی پلمپ دفتر درآمد و هزینه، نحوه ی دریافت شماره اقتصادی، نحوه ی استفاده از تسهیلات و معافیتها، تقسیط پرداخت و علت افزایش مبلغ مالیات و..... توسط مشاور پاسخ داده شده است.
•    ب- بررسی بیش از 300 درخواست و پرونده در کمیسیون مالیات سازمان جهت تخفیف و معافیت مالیاتی براساس بیماری، مسافرت، کهولت سن، تعطیلی محل فعالیت یا کم شدن درآمد در سال 1391
•    ج- فرمت نمودن نامه های مالیاتی با همکاری واحد فناوری اطلاعات در اتوماسیون اداری و تنظیم نامه در این رابطه توسط -کارکنان معاونت
•    د- صدور 290 نامه بر اساس رای کمیسیون مالیات و ارسال آنها مضاف بر ارسال لیست اسامی به سازمانهای امور مالیاتی
•    ه- شرکت در حدود 100 جلسه ی کمیسیون مالیاتی در سازمانهای مالیاتی شمال، جنوب، شرق و غرب تهران بزرگ
•    و- تلاش برای ارسال اینترنتی درخواستهای عفو مالیاتی به همراه مدارک جهت بررسی
•    جمع آوری تفاهم نامه های سنوات قبل و تهیه ی پیش نویس تفاهم نامه ی مالیاتی همچنین بررسی انتقادات و پیشنهادات در اینخصوص برای تصمیمیات اتخاذ شده در تفاهم نامه ی مالیاتی سال 1393
تشکیل کارگروه امور مالیاتی و بازبینی در راستای قانونمند نمودن نحوه ی برگزاری جلسات و مدعوین کمیسیون بررسی درخواستهای تخفیف و معافیت و اتخاذ تصمیم براساس تفاهم نامه

حوزه انجمن های علمی تخصصی و موسسات پزشکی

اداره امور انجمنها و موسسات پزشکی سازمان ، در سیاستها و برنامه های خود  ارتباط موثر با انجمنها و موسسات و جلب اعتماد آنها  در راستای ساماندهی ، توانمندسازی و استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های موجود انجمنهای  علمی  تخصصی کشور و همچنین موسسات درمانی در تعیین خط مشی ها و سیاستگذاریهای بهداشت و درمان دنبال مینماید  و معاونت نظارت و برنامه ریزی با توجه به مسئولیتهای خود در زمینه های اقتصاد سلامت ، نظارت و اطلاع رسانی پزشکی ، صدور پروانه ها و صلاحیت های حرفه ای ، فن آوری اطلاعات و اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده ، استفاده از نظرات مشورتی انجمنها و موسسات را از محورهای اصلی خود قرار داده است.

در راستای دستیابی به برنامه ها و اهداف این اداره اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

1- با توجه به تغییرات زیادی که در هیات مدیره و نشانی اطلاعات انجمنها به وجود آمده  بود در اولین قدم لیست این تشکل ها از دبیرخانه کمیسیونهای انجمنهای علمی وزارت بهداشت اخذ و سپس آخرین اطلاعات آنها جمع آوری و به روز رسانی گردید که این اطلاعات به منظور استفاده مراجعه کنندگان از سایت سازمان در اختیار واحد داده پردازی قرار گرفته است. که در قدم بعدی تصمیم به لینک نمودن سایت انجمنها با اطلاعات آنها در سایت سازمان داریم.
2- ار آنجا که برگزاری جلسات منظم با انجمنها و موسسات از ضرورتهای فعالیتهای این اداره می باشد ، بدین منظور برنامه های سایر ادارات معاونت گردآوری و نقش انجمنها و موسسات در این سیاستها تعیین گردید و بر اساس برنامه ها اداره اقتصاد سلامت در تعیین قیمت واقعی خدمات ، جلسه ای با انجمنهای علوم آزمایشگاهی بالینی و پاتولوژی و همچنین جلسه ای با انجمنهای جراحی ، داخلی ، کودکان و عمومی به منظور جمع بندی نظرات کارشناسی و ارائه در شورای عالی بیمه در تعیین تعرفه های سال 93 برگزار گردید که مصوبات آن به شرح ذیل میباشد:

جلسه انجمنهای پاراکیلینیکی:

- با عنایت به دو جزء سیاستگذاری و قیمت تمام شده در تعرفه ،قیمت تمام شده خدمات با توجه به توان پرداختی مردم احتساب و توسط انجمنها تعرفه ریز خدمات به سازمان پیشنهاد گردد.
- اجزای خدمات با فرمولاسیون به شکل مستند توسط انجمنها جهت دفاع مستدل در دبیرخانه شورای عالی به سازمان ارائه گردد.
- در جلسه آتی پیشنهاد تعرفه ریز خدمات با حضور انجمنها جمع بندی شده و در جلسات کارشناسی دبیرخانه شورا یعالی توسط سازمان ارائه گردد.
خدمات بدون تعرفه در تعرفه پیشنهادی لحاظ گردد.

جلسه با انجمنهای جراحی ، داخلی ، اطفال و عمومی:

-    با متدلوژی موجود جهت تعیین تعرفه به صورت کلی موافقت حاصل شد.
-     نظر انجمنها در خصوص تعرفه کتبا به سازمان اعلام گردد.
-    طبق بند ه ماده 38 قانون پنجم توسعه ، انجمنها نظر خود را از پیاده ساری کتاب ارزش نسبی و فیمت واقعی خدمات اعلام دارند.
   برنامه های جلسات انجمنهای پرتوپزشکی ، طب مکمل و پیراپزشکی در دست اقدام است.
3- نشست با انجمن پریودنتولوژی به منظور تعرفه و تعریف خدمات جدید دندانپزشکی .
4- برگزاری طرح نمادین ویزیت رایگان مورخ 30/7/1392 در روز پایانی هفته ی سلامت بانوان با همکاری انجمن مامایی و شهرداریهای کشور، 80 مرکز مامایی در کشور و دفاتر کار مامایی داوطلب شرکت در طرح.
5- با توجه به پزشکی نوین لزوم پرداختن به صلاحیت های حرفه ای ، استاندارهای خدمات و حدود وظایف شغلی ، اجتناب ناپذیر  می نماید که در اولین گام ، انجمنهای ارتوپدی ، نورولوژی ، قلب و چشم انتخاب و برنامه ریزی جهت نشست با ابن انجمنها  در دستور کار اداره قرار داده شده است.
6-با عنایت به اهمیت اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده که از اهم موضوعات برنامه پنجم توسعه در بخش بهداشت و درمان میباشد ، سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی بخش خصوصی به ایفای نقش خود پرداخته است. در این زمینه جلسه ای با اعضای شورای عالی سازمان ، معاونین و هیات مدیره انجمن علمی پزشکان عمومی کشور برگزار نمود و در ادامه نظرات کارشناسی سازمانهای نظام پزشکی و انجمنهای علمی مرتبط اعم از انجمنهای پزشکان عمومی ، کودکان ، داخلی و مامائی جمع آوری و نتایج آن در کارگروه چهار جانبه ای که به منظور بررسی چالشهای نظام ارجاع با حضور وزارت رفاه ، وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکی و معاونت نظارت و برنامه  ریزی راهبردی ریاست جمهوری ارائه گردید . در این کارگروه سازمان نظام پزشکی پیشنهاد تنظیم تفاهم نامه ای را داد که بر اساس آن هر یک از دستگاهها متعهد به پیگیری وظایف تعیین شده خود در امر اجرای نظام ارجاع میگردند و پیش نویس این تفاهم نامه توسط سازمان تنظیم و ارائه گردید.
7- در خصوص ارتباط با موسسات سازمان نظام پزشکی خواستار مشارکت این نهادها و استفاده از نظرات کارشناسی آنها و توانمند سازی این مراکز   در زمینه های اقتصاد سلامت ، اعتبار بخشی و اعتبار بخشی بین المللی ، نظارت، حیطه وظایف شغلی ، فن آوری اطلاعات ، گردشگری سلامت ، خرید راهبردی خدمات  و سیاستهای بیمه ای در بخش خصوصی میباشد. در این خصوص بانک اطلاعات بیمارستانهای کشور از طریق وزارت بهداشت تکمیل گردید و برنامه جلب مشارکت بیمارستانهای کشور در موضوعات مورد اشاره در دست اقدام است.
8- در خصوص تعرفه واقعی خدمات با انجمن بیمارستانهای خصوصی درجه یک تهران ارتباط و تعاملات بسیار خوبی با بیمارستانهای ل
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.76702s, 18q