مسئولان از خواب بیدار شدند/طرح دوساله شدن معاينه فني خودروهادر مجلس قوت گرفت

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89045
مسئولان از خواب بیدار شدند/طرح دوساله شدن معاينه فني خودروهادر مجلس قوت گرفت
سلامت نیوز : در پي تصويب قانون 5 ساله شدن معاينه فني خودروها مسئولان كشور كه در زمان تصويب اين طرح در خواب غفلت به سر مي بردند، هم اكنون از خواب بيدار شده اند؛ برهمين اساس دوباره پيشنهاد طرح 2 ساله شدن معاينه فني خودروها در مجلس شوراي اسلامي قوت گرفت.
ارديبهشت امسال بود كه مجلس شوراي اسلامي قانوني را با عنوان «5 ساله شدن معاينه فني خودروها» به تصويب رساند كه پس از تصويب اين قانون مسئولان تازه از خواب غفلت بيدار شدند و به قانون 5 ساله شدن معاينه فني اعتراض كردند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از کیهان نحوه معاينه فني خودروها خود يكي از عوامل تشديدكننده آلودگي هوا است و تأثير بسزايي در توليد آلودگي هوا دارد چرا كه به گفته برخي از مسئولان 80 درصد از آلودگي هوا مربوط به منابع متحرك يعني خودروها مي شود كه جزء مهمي از اين موضوع به معاينه فني خودروها بازمي گردد.
پس از تصويب قانون5 ساله شدن معاينه فني مسئولان كشور از جمله مسئولان سازمان محيط زيست كه ادعاي حفاظت از جان انسانها را دارند از خواب بيدار مي شوند و با اعتراضات پي درپي از بازگرداندن اين قانون به2 سال حمايت مي كنند.

معاينه فني خودروها بايد به صورت سالانه انجام شود
يوسف رشيدي، يكي از اعضاي كارگروه كاهش آلودگي هوا در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس درخصوص 5 ساله شدن معاينه فني خودروها بيان مي كند: شهرداري اقداماتي را انجام داده است تا نمايندگان مجلس را متقاعد به كاهش زمان مابين نوبت ها ي معاينه فني خودروها كند.

پس از 5 سال خودرو را دور مي اندازند
وي ادامه مي دهد: اگر ساده به موضوع نگاه شود، متوجه مي شويم كه بعد از 5 سال ماشين را دور مي اندازند و اگر در كشور بعد از 5 سال بخواهيم معاينه فني خودرو انجام دهيم، موضوع لوث مي شود كه به آن بپردازيم بنابراين به جاي 2 سال، هرسال بايد معاينه فني خودروها انجام شود.
رشيدي با بيان اينكه اميدواريم تجديدنظر براي 5 ساله شدن معاينه فني خودروها صورت گيرد درخصوص مهم ترين منشأ آلودگي هوا تصريح مي كند: مهم ترين منشأ آلودگي هوا خودروها هستند.

دوره معاينه فني خودروها را درتهران بايد كوتاه تر كرد
دراين ميان استاندار تهران نيزتأكيد كرد كه درتهران بايد معاينه فني خودروها به صورت دوره اي انجام شود.
مرتضي تمدن، استاندار تهران عنوان مي كند: پيشنهاد 2 ساله شدن معاينه فني خودروها بايد از مسيري كه به قانون تبديل شده است، از همان مسير ارائه شود.
وي مي گويد: اگر براي كل كشور 5 ساله بودن معاينه فني خودروها مناسب است ولي براي تهران دوره معاينه فني خودروها را بايد كوتاه تر كرد.
درادامه اعتراضات و مطرح شدن آن دررسانه ها نمايندگان مجلس تازه به اين فكر مي افتند كه برقانون 5 ساله شدن معاينه فني تجديدنظر كرده و آن را به2 سال بازگردانند.

بازنگري مجلس درباره قانون 5 ساله شدن معاينه فني خودروها
در نتيجه 27 آذر يعني181 روز پس از تصويب قانون 5 ساله شدن معاينه فني خودروها، نمايندگان مجلس از طرح بازنگري درباره اين قانون خبر مي دهند.
انوشيروان محسني بندپي، عضو فراكسيون محيط زيست مجلس مي گويد: تجديدنظر برقانون 5 ساله شدن معاينه فني خودروها دركميسيون اصلي كه كميسيون حقوقي و قضايي و كميسيون فرعي آن كه بهداشت ودرمان بود بايد انجام مي شد.

وي از توافق دركميسيون بهداشت و درمان مجلس از بازگرداندن معاينه فني خودروها به همان 2 سال خبر مي دهد و بيان مي كند: قرار است 2 ساله شدن معاينه فني خودروها در كميسيون هاي كشاورزي و صنايع بررسي شود كه تا قبل از اتمام دوره مجلس هشتم در دستوركار قرار گيرد.

نكته جالب اينجاست كه نمايندگان مجلس نيز بعد از تصويب اين قانون از طرح 5 ساله شدن معاينه فني خودروها انتقاد مي كنند و خواستار بازگرداندن معاينه فني به 2 سال هستند.
افزايش مدت معاينه فني خودروها امنيت اجتماعي را كاهش مي دهد

سيد محمد علي موسوي مباركه، عضو فراكسيون محيط زيست مجلس تصريح كرد: هرچه مدت معاينه فني خودروها افزايش يابد، آلودگي هوا بيشتر شده و امنيت اجتماعي نيز كمتر مي شود.

بي توجهي نمايندگان مجلس به اعتراض درمورد 5ساله شدن معاينه فني خودروها
پس از اين كش و قوس هاي فراوان بالاخره طرح تجديدنظر بر 5ساله شدن معاينه فني خودروها به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي رود اما نمايندگان دوباره تصميم مي گيرند تا اظهارات همكاران خود درمورد لزوم بازگرداندن اين طرح به 2 سال و اعتراضات مسئولان خصوصاً موضوع آلودگي هوا را فراموش كنند؛ در نتيجه مقرر مي شود كه خودروها عمومي و دولتي هر 3 سال و خودروهاي خصوصي هر 5 سال معاينه فني انجام دهند.

2 ساله شدن معاينه فني خودروها در مجلس راي مي آورد
درادامه اين ماجرا يكي از نمايندگان مجلس تاكيد مي كند كه نظر ما بر همان 2 سال است و مدعي مي شود كه 2ساله شدن معاينه فني خودروها درمجلس راي مي آورد. محسني عضو فراكسيون محيط زيست مجلس مي گويد: با توجه به اينكه هم اكنون دركوران آلودگي هوا قرار داريم و خودروها يكي از علل اصلي آلودگي هوا هستند، پيشنهاد طراحان كه 2ساله شدن معاينه فني خودروها است در صحن علني مجلس راي مي آورد. اما نماينده ديگري در رد اظهارات اين نماينده تأكيد مي كند كه فكر نمي كنم طرح كاهش سن معاينه فني خودروها به مجلس هشتم برسد.

رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي نيز بيان مي كند: با توجه به اولويت مسائلي كه در دو سه ماه باقيمانده عمر مجلس در دستور كار مجلس قرار دارد و با توجه به نزديك شدن فصل بودجه و انتخابات مجلس فكرنمي كنم بررسي نهايي اين طرح به عمر اين مجلس كفاف دهد و بتوانيم كاري انجام دهيم.

بالاخره تكليف طرح 5 ساله شدن معاينه فني خودروها چه مي شود؟
درحال حاضر كه مسئولان به فكر سلامتي مردم افتاده اند چرا نمايندگان مجلس با آنها همراهي نمي كنند تا حداقل به اندازه ناچيزي آلودگي هوا در تهران كم شود.
به گزارش فارس مگر نمايندگان مجلس دراين شهر نفس نمي كشند كه موضوع نقش موثر معاينه فني دركاهش آلاينده ها را جدي نمي گيرند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.1518s, 18q