دارودزدي در مقابل داروخانه ها معضل جديد بيماران خاص

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89113
دارودزدي در مقابل داروخانه ها معضل جديد بيماران خاص

سلامت نیوز : معضل بيماران خاص هر روز شكل عوض ميكند. از تمام موارد در ارتباط با درمان اين بيماران از كيفيت و كميت داروهايشان گرفته تا مشكل اقتصادي و ... كه بگذريم، موضوع جديدي كه بيماران را با نگراني مواجه كرده، دارودزدي است.

قريب به اتفاق بيماران خاصي كه براي گرفتن سهميه دارويي خود به داروخانه هاي دولتي مراجعه ميكنند، متوجه حضور سنگين موتورسيكلتهاي فراواني در مقابل داروخانه ها شدهاند. راكبان اين موتورسيكلتها بر چند دسته هستند،

گروهي كه به عنوان پيك موتوري فعاليت ميكنند، تعدادي كه در كار بازار سياه هستند و به روشهاي مختلف در جهت تطميع بيماران براي خريد داروهايشان هستند و گروهي كه بر اساس آخرين خبرها سارق هستند، همانهايي كه در فاصله دورتري از داروخانه ايستاده و به كيسه داروي بيماران خارج شده از داروخانه چشم دوخته اند. به گفته مدير يكي از اين داروخانه هاي دولتي، اين افراد داروها را به خوبي ميشناسند و در فرصتي مناسب زماني كه بيمار در حال عبور از خيابان است، به سمتش رفته و در حركتي دارو را از دستش ميقاپند. يكي از بيماران ام اس كه براي گرفتن داروي خود به يكي از داروخانههاي دولتي مراجعه كرده و مورد سرقت قرار گرفته بود، ميگويد: بيماران ام اس براي دريافت داروهاي خود حواله اي دارند كه با رفتن به داروخانه و گرفتن دارو، مهري بر آن زده ميشود. چندي پيش براي گرفتن سهميه دارويي خود به يكي از داروخانه هاي دولتي در مركز شهر رفتم. وقتي با كيسه دارو از داروخانه بيرون آمدم، راكب موتورسيكلتي، به طور ناگهاني به من نزديك شده و داروهايم را به سرقت برد. او با بيان اينكه سهميه هر دوره براي يك ماه است، ادامه ميدهد: با اين اتفاق بار ديگر به داروخانه

رفتم و ماجرا را براي مسوول داروخانه تعريف كردم اما او به من تهمت دروغگويي زد و گفت داروها را فروخته ام و حال آمدهام بار ديگر دارو بگيرم. به هر حال پس از شرح ماجرا، سرانجام موفق شدم بار ديگر دارو بگيرم.

اين بيمار به اين نكته اشاره ميكند كه بر اساس گفته هاي مسوول آن داروخانه، دارو دزدي از مشتريان داروخانه هاي دولتي كم نيست. مشتريان تمام داروخانه هاي دولتي در معرض دارودزدي هستند براي اطالع از جزييات دارودزدي از بيماران خاص به سراغ مدير همان داروخانه رفتم، او اما هشدار جديتري داد. تمام داروخانه هاي دولتي در معرض خطر دارودزدي

از مراجعه كنندگانشان قرار دارند.

او كه نخواست نامش عنوان شود، با بيان اينكه تعداد موتورسيكلتها در مقابل داروخانه هاي دولتي زياد است، ميگويد: تجمع موتورسيكلتها در مقابل داروخانه را بارها به اطالع پليس رساندهايم اما آنها ميگويند بايد شكايت شخصي داشته باشيم، اما ما اين موتورسوارها را نميشناسيم كه براي نمونه از يكي از آنها شكايت كنيم.

به گفته اين مدير داروخانه برخي از داروهاي داخلي در كشورهاي خارجي ديده شده كه از سوي بيماران به قاچاقچيان فروخته شده و از كشور خارج شده است. اين موضوع به ويژه زماني كه كمبود برخي داروها در كشور ايجاد ميشود، تشديد شده و مشكلاتي را ايجاد ميكند.

او تاكيد ميكند: ميزان دارودزدي در مقابل اين داروخانه فراوان نيست اما به هر حال افراد مزاحم زيادي در مقابل داروخانه ها وجود دارند كه ميتوانند خطرناك باشند چرا كه بيماران خاص داروي سهميه اي را با بيمه دريافت ميكنند كه قيمت آزاد آن بسيار بيشتر از قيمت دولتي است.به اعتقاد مدير اين داروخانه، نيروي انتظامي بايد با تجمع موتورسواران در مقابل داروخانه ها برخورد كند.

او در پاسخ به اينكه چه هشداري به بيماران ميدهيد تا بيشتر مواظب داروهايشان باشند، ميگويد: بيمار خاص آنقدر خسته و رنجور است كه وقتي از داروخانه بيرون ميآيد به اين موضوع فكر نميكند كه ممكن است كسي چشم طمع به داروهايش دوخته باشد يا داروهايش دزديده شود، به هر حال بيماران بايد بيشتر مراقب داروهاي خود باشند تا با اين موضوع مواجه نشوند.

مذاكرات با وزارت بهداشت بي نتيجه ماند مدير اجرايي انجمن ام اس ايران نيز دارودزدي را تاييد میکند و درباره پديده دارودزدي در مقابل داروخانه ها ميگويد: معموالاً ما اين هشدار را به بيمارانمان ميدهيم كه مراقب داروهاي خود باشند و اينكه فرصت استفاده نابجا از داروها را فراهم نكنند. حتي براي برخورد با اين نوع معضلات با وزارت بهداشت نيز مذاكره كرده و تقاضا كرديم زمينه هاي اين نوع سوءاستفاده ها را ايجاد نكنند.مژگان محسني نيا با اشاره به اقدامات مسئولان حوزه بهداشت براي بالا بردن ايمني داروها و بيماران ادامه ميدهد: براي جلوگيري از هر گونه سوءاستفاده از داروها، بايد استانداردهايي اعمال شود، براي نمونه پوكه داروها جمع آوري شود يا حتي تدابيري انديشيده شود كه تزريقات مورد نياز بيماران از سوي مراكزي خاص صورت گيرد.

مدير اجرايي انجمن ام اس ايران با بيان اينكه مذاكرات ما با وزارت بهداشت براي باال بردن امنيت دارو نتيجه اي نداشته است، تاكيد ميكند: دولت براي داروي بيماران خاص هزينه فراواني ميكند، حيف است كه داروها به اين شكل مورد سوءاستفاده قرار گيرند. وزارت بهداشت تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده و اظهار ميكند موضوع پيچيده تر از چيزي است كه وجود دارد. او ادامه ميدهد: ما حتي درباره خروج دارو از كشور نيز با وزارت بهداشت صحبت كرده ايم تا چاره اي براي آن بينديشد اما به گفته مسئولان موضوعات مرتبط با دارو آنقدر زياد و بغرنج است كه فرصتي براي رسيدگي به اين موضوع وجود ندارد.

محسني نيا اين موضوع را يادآور ميشود كه به سرقت رفتن داروي بيمار مشكلات فراواني براي او ايجاد ميكند، به هر

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.03187s, 19q