تاثیر رابطه ی شرایط اقتصادی و میزان تندرستی افراد در جوامع شهری

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89199
تاثیر رابطه ی شرایط اقتصادی و میزان تندرستی افراد در جوامع شهری
سلامت نیوز: بر اساس یک گزارش تازه توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل، چگونگی برقراری رابطه بین میزان تندرستی افراد و شرایط اقتصادی آنها در مناطق مختلف شهری، نشان داده شد.
این گزارش مسئولان سیاست گذاری را به منظور حذف نابرابری های مربوط به تندرستی افراد در جامعه یاری می کند. همچنین در شناسایی مناطقی که از داشتن امکانات مناسب محروم شده اند راهکارهایی پیشنهاد می کند تا مسئولان در راستای افزایش سطح سلامت اقشار مختلف جامعه گام بردارند.
این گزارش بر مبنای تجزیه تحلیل های جدید و فراتر از متوسط های شهری انجام شده است تا بتواند مناطق با محرومیت های اجتماعی و در نتیجه ی آن مستعد بیماری ها را مشخص کند.
مطالعات گذشته به طور گسترده ای بر پایه ی اطلاعات میانگین شهری و در مقایسه با سایر شهرها انجام می شد. اما دستاورد اخیر به صورت ترکیبی از اطلاعات آماری جزئی یک شهر و آنالیز به شیوه ای جدید تر و به منظور تعیین کردن میانگین های شهری، با روش جدید می باشد. نتایج به مسئولان شهری کمک می کند تا به جزئیات نگاه کنند و تفاوت ها را منطقه به منطقه مورد بررسی قرار دهند.
به عقیده ی دکتر مارگارت چان، سرپرست مطالعات سازمان بهداشت جهانی؛ میانگین ها یک بخش اعظم از واقعیت های ناگوار و فقدان سلامتی را نمایش نمی‌دهند. این شیوه ی تجزیه و تحلیل موارد، به توزیع امکانات بهداشتی بین نقاط مختلف جامعه ی شهری کمک کرده و این نکته را به مسئولان گوشزد می کند که در چه مناطقی باید تمرکز بیشتر در مورد برنامه های مربوط به تندرستی افراد صورت گیرد.
این گزارش جدید نابرابری های اعمال شده بر ساکنین زیر گروه های مختلف جوامع شهری را بر اساس شرایط اجتماعی-اقتصادی نشان می دهد.
به گفته ی مدیر اجرایی برنامه ی اسکان بشر سازمان ملل، خوان کلوس، "همه ی مسئولان برنامه ریزی و تعیین کنندگان سیاست اداره ی شهر از درک این موضوع که شهری سازی، قشر فقیر جامعه را آسیب پذیر می کند، ناتوان هستند.
باید متذکر شد که قشر فقیر جامعه تنها به علت شرایط اقتصادی و سایر عوامل که از فقر ناشی می شود، نرخ بیشتری از مرگ و میر کودکانشان را شاهد هستند، بیماری های بیشتری را مبتلا می شوند و در سنین پایین تری نسسبت به سایرین می میرند. برای متعاقد ساختن مسئولان در باره ی تندرستی کم تر افراد فقیر این گزارش بر روی شاخص هایی مانند گونه های جمعیتی، شیوه ی مدیریت شهری، محیط های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی منطقه و میزان دسترسی به امکانات مربوط به سلامتی تمرکز کرده است.
نمونه های بیان شده از این شاخص ها در این گزارش عبارت اند از:
نرخ مرگ و میر در سنین زیر پنج سال
هرچند نرخ توانایی ادامه دادن به زندگی در کودکان در جوامع شهری نسبتا بالاست ولی بیان کردن این پارامتر به صورت میانگین، ضرورت تاکید بر نابرابری های میان گروه های مختلف یک جامعه را می پوشاند. مرگ یک کودک متعلق به فقیر ترین قشر جامعه ی شهری در سنین زیر پنج سال ، دو برابر محتمل تر از یک کودک ثروت‌مند می باشد. و این موضوع تنها به مقایسه ی فقیرترین و غنی ترین مربوط نیست که تفاوت میان اقشار یک جامعه را بیان می کند.
بنابراین، نتایج نشان دهنده ی آن است که تلاش برای کم کردن نابرابری ها در این زمینه، مطالعه و مقایسه ی کامل جامعه را می طلبد و ارائه ی آمار مربوط به فقیر ترین قشر چندان مثمر ثمر به نظر نمی رسد.
دسترسی به امکانات تخصصی امور زایمان
دسترسی به امکانات مربوط به سلامتی افراد، یک فاکتور مهم اثرگذار بر شاخص های تندرستی آنهاست. تخصص در امور زایمان به رفع مشکلات ناشی از انجام عمل زایمان مانند بیماری های مادرزادی و مرگ منجر می شود. در جوامع شهری 44 کشور کم درامد و نیمه کم درآمد جهان، میزان پوشش تخصص در امور زایمان از 40 درصد تا 100 درصد متفاوت است. نتایج نشان می دهد که میزان ثروت و سطح تحصیلات خانواده تاثیر بسزایی بر ایجاد نابرابری میزان دسترسی به خدمه ی متخصص زایمان دارد.
دسترسی به آب لوله کشی
نابرابری در بین قشر فقیر و غنی نه تنها در میزان تندرستی آن ها نمود پیدا می کند که در موارد مربوط به پیش گیری از بیماری ها (مانند دسترسی به آب لوله کشی) نیز قابل مشاهده است. یکی از شاخص های پیشرفت در بسیاری از جوامع، دسترسی به آب لوله کشی است. گرچه میزان دسترسی در دو دهه ی اخیر بسیار گسترش یافته است اما هنوز هم در میان شهرنشین های متفاوت کشور های آسیایی و آفریقایی کمبود احساس می شود. نتایج نشان داده اند، افزایش دسترسی به آب لوله کشی با افزایش میزان ثروت افراد رابطه ی تنگاتنگی دارند.
میزان ابتلا به بیماری سل
نابرابری در امکانات بهداشتی در همه جا وجود دارد، نه تنها در کشور های در حال توسعه که در کشورهای توسعه یافته ای مانند ژاپن هم این بی عدالتی ها مشاهده می شود. برای مثال ابتلا به بیماری سل در ژاپن در مقایسه یا سایر کشورهای توسعه یافته بسیار رایج است. همچنین در شهر های بزرگ مقادیر بیشتری از این گونه بیماری ها اتفاق می افتد. در شهری مثل ازاکای ژاپن، میزان ابتلا به بیماری سل در منطقه ای که کارگران زندگی می کنند 9برابر بیشتر از منطقه‌ای با حداقل ابتلا به آن، گزارش شده است. این مشاهدات نشان دهنده ی آن است که شرایط اقتصادی و محدودیت های اجتماعی منعکس کننده ی مقادیر شیوع بیماری سل می باشد.
رابطه ی منطقه ی جغرافیایی و نابرابری های سلامتی
اطلاعات به دست آمده از شهر نیویورک نشان می دهد مناطق مشخصی که از نظر اقتصادی فقیرترین افراد جامعه در آنجا سکونت دارند، کمترین میزان دسترسی به امکانات بهداشتی ضروری را دارا بوده و این عدم وجود امکانات، امید به زندگی را در بین ساکنین کاهش داده است. اطلاعات مربوط به شهر پرستون انگلیس نیز یک نتیجه مشابه را در اخیار پژوهشگران گذاشت. امید به زندگی به مقدار قابل توجهی در بین افراد محروم در مقایسه با شهروندان متمول تر، متفاوت گزارش شد. تفاوتی در حدود 14.7 سال برای مردان و 10سال امید به زندگی کمتر برای زنان در یک شهر، معیاری برای بیان نابرابری های مطرح در زمینه ی سلامتی می باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1362s, 18q