امیدی به عرضه تجاری واکسن جدید ایدز نیست!

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89282
امیدی به عرضه تجاری واکسن جدید ایدز نیست!

و اما تفسیر واقع
افتادن دندان ها

طبق تصور روم باستان و بومیان سرخپوست امریکایی ، خوابی با این محتوا بد یمن است و به معنای مرگ یکی از افراد فامیل در آینده می باشد. تحلیل گران خواب بر این اعتقاد هستند که این نوع خواب در ارتباط با مرگ است. آنها می گویند که افرادی که مرتب این خواب را تجربه می کنند می تواند به نوعی با گذر عمر و مرگ در ارتباط باشد. اما تصور نکنید که همه خواب های با این محتوا و موضوع حتما به معنای وقوع حادثه ای ناخوشایند با این مضمون نیست اما به نوعی در ارتباط با گذر زمان و تاثیر آن با ظاهر افراد است.می توان گفت که احساس ترس ، دستپاچگی و خجالت جاری در مغز و فکر(و ناشی از نگرانی ذکر شده) می تواند خوابی با این مضمون را به همراه داشته باشد.
برهنگی
آیا تا حالا خواب دیده اید که در مدرسه و محل کار هستید و به ارامی در حال کار کردن در کنار سایر همکاران و دوستان هستید در حالی که به ناگاه متوجه می شوید که کاملا برهنه هستید؟ احساس دستپاچگی و ناخوشایند ناشی از شرایط باعث گیجی و سر درگمی می کند به طوری که سعی می کنیم دریابیم که چه اتفاقی افتاده است. چه طور ممکن است که شما خانه را ترک کرده باشید در حالی که هیچ لباسی به تن ندارید؟! چه طور ممکن است که هیچ کدام از همکاران و دوستان شما هیچ اشاره ای به شما نکرده اند که شما فراموش کرده اید لباسی به تن کنید. این نوع خواب از جمله خواب های رایجی است که منجر به بروز اضطرابی چشمگیر در فرد می شود. این خواب ها نیز می تواند ناشی از احساس خجالت و شرمزدگی و استرس مربوط به ظاهر و تصویر و نمای خود در آینه جامعه باشد.
افتادن
خواب افتادن متوالی می تواند به فرم های مختلفی باشد.در یک نوع آن ما احساس می کنیم که در حال فرود آمدن در جایی بی انتها هستیم. در نوعی دیگر از خواب با این مضمون ، فرد در حال قرار گرفتن در بیرون از یک ساختمان 50 طبقه است و این درحالی است که تماما به نمای بیرون ساختمان متمسک شده تا نجات یابد. تحلیل گران خواب متفق اند که تمامی خواب هایی با مضمون افتادن ناشی از ترس ما از مرگ و گذر زمان و پیر شدن است. زمانی که با این ترس و اضطراب به خواب می رویم مغز ناخود آگاه این ترس را با این خواب ترجمه می کند.
پرواز
در حالی که خواب افتادن دندان، برهنگی و پرتاب شدن معمولا با احساس اضطراب ناشی از گذر زمان مرتبط است، خواب پرواز کردن معنای مثبت تری را به همراه دارد.تحلیل گران خواب معتقدند که ما احساس آزادی ، اعتماد به نفس و سرخوشی خود را در قالب خواب هایی با مضمون پرواز کردن رونق می بخشیم. احساس بی وزنی و پرش ما را به سمت هوا، شناور شدن و پرواز کردن سوق می دهد. در بعضی خواب ها حتی افراد در حال پرواز کردن با بال هستند. متخصصان معتقدند که این نوع خواب ها سمبل احساس صلح و آرامش با خود، اینده و مرگ است.
فلاسفه ، تحلیل گران خواب و بسیاری افراد معقتند که خواب ها نمود ترس و امید های شخصی است. این خواب ها اغلب بیان کننده آرزو می باشند.
برای شما خواب های شیرین را آرزو می کنیم.

گروه ترجمه سلامت نیوز
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.10854s, 18q