گزارش تصویری، آثار زیست‌محیطی ترکیدگی لوله نفت در لرستان

1.01924s, 19q