گزارش تصویری، آثار زیست‌محیطی ترکیدگی لوله نفت در لرستان

1.41069s, 18q