گزارش تصویری، آثار زیست‌محیطی ترکیدگی لوله نفت در لرستان

2.66747s, 18q