آنها قرباني مي‌شوند تا ما زنده بمانيم!

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89309
آنها قرباني مي‌شوند تا ما زنده بمانيم!
سالانه ميليون‌ها حيوان در آزمايشگاههاي مراکز و موسسات تحقيقاتي با انجام آزمون‌هاي مختلف از جمله رژيم‌هاي غذايي، دارويي، شيميايي و قرار گرفتن در معرض پرتوهاي يونيزه، مواد شيميايي و بيولوژيکي کشته مي شوند و حاميان حقوق حيوانات در اين هفته تلاش مي‌كنند تا شرايط جهاني را براي اين حيوانات تغيير دهند.

هدف اين فعالان، توقف كامل تحقيقات بر روي جانداران آزمايشگاهي است كه بخش اعظمي از آن‌ها را موشها، پرندگان و دوزيستان تشکيل مي دهند؛ هدفي آرماني كه با توجه به واقعيت‌ها و الزامات گريزناپذير موجود در تحقيقات علمي حداقل در شرايط فعلي قابل تحقق نيست. با اين حال حفظ حقوق جانداران و جلوگيري از رنج و آسيب‌هاي بي مورد به آنها امري است كه در تمامي اديان الهي و آموزه‌هاي اخلاقي و انساني بر آن تاكيد شده و جامعه علمي و فعالان حوزه اخلاق پزشكي همواره كوشيده‌اند با تدوين ضوابط و مقررات ويژه انجام آزمايشات بر روي حيوانات را كنترل و ميزان آسيب و رنج وارده به آنها را به حداقل برسانند.

در همين راستا در گفت‌و‌گو با تعدادي از محققان و صاحبنظران ديدگاه آنها را در خصوص نحوه برخورد با حيوانات آزمايشگاهي و اصول اخلاقي لازم‌الاجرا در اين زمينه و وضعيت رعايت آنها در كشور جويا شده است.

دكتر هومن ملوك‌پور، جراح دامپزشكي كه در عين حال از چهره‌هاي شناخته شده دفاع از حقوق حيوانات در كشور به شمار مي‌رود در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين كه استفاده گسترده از حيوانات آزمايشگاهي در كشور تقريبا از دهه 1320 توسط انستيتو پاستور ايران آغاز شد گفت: در حال حاضر كارهاي آزمايشگاهي از قبيل امتحان داروها و يا تهيه سرم و آزمايشات مختلف دارويي به طور گسترده در دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات پژوهشي مختلف در كشور بر روي اين حيوانات انجام مي‌شود.


وي افزود: بيشترين حيوانات استفاده شده هم موش سفيد، همستر، خرگوش و ... هستند ، البته اين مساله خارج از ايران هم به صورت متداول انجام مي‌گيرد، اما چند سالي است كه انجمن هاي حمايت كننده از حيوانات فعال شده‌اند تا استفاده از حيوانات در آزمايشگاه برچيده شده و به طور كلي استفاده از حيوانات، كشتن و استفاده از اندامهاي آنها در تحقيقات ممنوع شود.

ربات‌هاي هوشمند، جايگزين حيوانات آزمايشگاهي مي‌شوند!

سالانه تا 22 ميليون حيوان در آزمايشگاه‌هاي آمريكا قرباني مي‌شوند


ملوك‌پور تصريح كرد: كشور انگلستان به عنوان پيشگام اين موضوع است و سپس آمريكا با ايده استفاده از رباتهاي هوشمند از تعداد حيوانات استفاده شده در آزمايشات كمتر كنند، البته تنها در آمريكا حدود 17 تا 22 ميليون حيوان آزمايشگاهي در طول سال كشته مي‌شود.


اين جراح دامپزشك با بيان اين كه 18 تا 26 آوريل هفته «حمايت از حيوانات آزمايشگاهي» نامگذاري شده است، خاطر نشان كرد: در كشورهاي پيشرفته سعي مي‌شود، اگر از حيوانات آزمايشگاهي استفاده مي‌شود، به روش انساني باشد به طوري كه حيوان زجر نكشد، اما متاسفانه در ايران اين مساله كمتر رعايت مي‌شود.


وي خاطر نشان كرد: پيشرو حركت در اين حوزه بايد انجمن‌هاي حمايت از حيوانات باشند و در درجه اول وزارت بهداشت به عنوان متولي فعاليتهاي آزمايشگاهي و سپس سازمان دامپزشكي در اين موضوع مسووليت دارند.

مقررات جهاني براي منع استفاده از حيوانات آزمايشگاهي وضع نشده است


ملوك پور با اشاره به اين كه هنوز مقرراتي مبني بر منع استفاده از حيوانات آزمايشگاهي به صورت بين‌المللي وضع نشده است، تصريح كرد: متاسفانه قوانين مشخص و لازم‌الاجراي بين‌المللي در اين زمينه وجود ندارد ولي قوانيني به صورت پراكنده در اين زمينه وجود دارد به طور مثال در برخي كنگره‌هاي بين‌المللي و مجلات خارجي مقالاتي كه در آن كار آزمايشي بر روي حيوان انجام شده باشد، قبول نمي‌شود و گزارشات بايد به صورت مورد گزارشي باشد.


وي اظهار كرد: بيشترين استفاده از حيوانات آزمايشگاهي به منظور آزمايشات سرم ، توليد آنتي بادي و انجام آزمايش داروهاي نوظهور يا بيمار كردن حيوان است و در مرحله انجام آزمايش بر روي آنتومي حيوانات مانند گال، كبد، قلب و مغز به خصوص ميمون است. به طوري كه از مغز ميمون براي رفتار شناسي و جايگاه شناسي رفتارهاي مختلف موجودات به صورت زنده استفاده مي‌شود كه يكي از زجرآفرين كارهايي است كه مي‌توان بر روي حيوان انجام داد.

پيشنهاد بزرگداشت هفته جهاني حمايت از حيوانات آزمايشگاهي در ايران


اين جراح دامپزشك تاكيد كرد: پيشنهادي از سوي كانون دوستداران حيوانات سازمان دامپزشكي براي نامگذاري هفته جهاني «حمايت از حيوانات آزمايشگاهي» در ايران مطرح شده است تا كمكي به تسري هر چه بيشتر اصول وو قوانين حمايت از حيوانات در كشور باشد.

ضعف‌هاي قانوني و اطلاع رساني در به کارگيري کدهاي اخلاقي آزمايش بر روي حيوانات در کشور مشهود است

دكتر سودابه سرگل‌زايي، معاون پژوهشي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي هم در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين كه ضعف‌هاي قانوني و اطلاع‌رساني در به كارگيري كدهاي اخلاقي آزمايش بر روي حيوانات در كشور مشهود است، گفت: هرچند کدهاي اخلاقي آزمايش بر روي حيوانات توسط استانداردهاي جهاني از جمله ايزو تدوين شده است اما در کشور محققان اطلاع چنداني از کدهاي مذکور ندارند.

وي افزود: با توجه به توصيه هاي دين مبين اسلام به نوع رفتار با حيوانات بايستي مجاري قانون گذاري کشور نسبت به بومي سازي کدهاي مذکور همت گمارند.

سرگل‌زايي با اشاره به اينکه در طرح هاي پژوهشي دندانپزشکي که نياز به مطالعه بر روي حيوانات دارد، حضور يک دامپزشک ضروري است خاطر نشان کرد: متاسفانه اين امر الزام قانوني نداشته و نيازمند آن است تا با تدوين قانون ملي مطالعات بر روي حيوانات پژوهشگران ملزم به رعايت کدهاي اخلاقي مصوب باشند.

رعايت اصول اخلاقي در آزمايش با حيوانات در مراكز علمي كشور مطلوب نيست

دکتر عليرضا يوسفي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي نيز با اشاره به ذکر سوگندنامه دانش آموختگان دامپزشکي مبني بر تلاش در راستاي رفع آلام حيوانات و بهبود سلامت دامها گفت: در حال حاضر بشر با بيماريهاي ناشناخته حيواني و انساني مواجه است و کشف اين مهم نيازمند انجام مطالعه بر روي حيوانات است.

عضو نظام دامپزشکي کشور با اشاره به تکثير حيوانات مورد مطالعه در واحدهاي پژوهشي و دانشگاهي در محيط‌هايي تحت عنوان خانه پرورش حيوانات افزود: توقف مطالعات انساني بر روي حيوانات منطقي نيست.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: متاسفانه مبحث اخلاق در دامپزشکي در دانشگاههاي کشور موقعيت مطلوبي ندارد.

دکتر يوسفي تاکيد کرد: بايستي مبحث مذکور از طريق مبادي قانون گذاري هر چه زودتر مصوب شود.

رعايت حقوق حيوانات در پژوهش از دغدغه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است

دكتر حميد سوري، دبير کميته اخلاق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي نيز در اين رابطه به ايسنا گفت: حقوق حيوانات در پژوهش از دغدغه هاي اين دانشگاه است.

وي افزود: رسالت انساني بشر اقتضا مي‌كند در تمامي مراحل پژوهش‌ سعي كند تا حد ممكن حقوق حيواناتي كه ياري دهنده انسان در دستيابي به روش‌هاي تشخيصي و درماني هستند حفظ شود.

سوري خاطر نشان كرد: کميته اخلاق پزشکي بر اساس کدهاي مدون حقوق حيوانات آزمايشگاهي پروژه‌هاي پژوهشگران را مورد بررسي قرار داده و در صورت رعايت کدهاي مذکور آن طرح مورد پذيرش قرار مي گيرد.

مدير پژوهش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي گفت: اخلاقي بودن نحوه اسارت، حمل و نقل، فضاي نگهداري و تغذيه مناسب، سازگاري حيوان قبل از ورود به مطالعه پژوهشي با افراد و محيط، از جمله موارد رعايت حقوق حيوانات در مطالعات تحقيقاتي است.

وي افزود: در پروژه طراحي شده توسط محققان بايستي رعايت شرايط و مقرراتي همچون انتخاب صحيح گونه حيوان، استفاده از حداقل ممكن تعداد حيوان و نيز آموزش لازم محققين براي شناخت زندگي و شرايط فيزيولوژيك حيوان مورد توجه واقع شود.

وجدان فردي، تنها ابزار اجرايي كدهاي اخلاقي كار با حيوانات در كشور است

تدوين مباحث حقوقي كدهاي اخلاقي كار با حيوانات ضروري است

دبير کميته اخلاق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي گفت: هنوز در مورد کدهاي اخلاقي حيوانات مبناي حقوقي تعريف شده اي در کشور نداريم و در چنين شرايطي تنها ابزار اجرايي کنوني وجدان فردي است.

دکتر سوري در پايان تاکيد کرد: تدوين مباحث حقوقي کدهاي اخلاقي حيوانات در کشور يک ضرورت اجتناب ناپذير است.

گفتني است، استانداردهاي اخلاقي و علمي در انجام پژوهش هاي انساني و غير انساني در اعلاميه هاي متعدد جهاني از جمله اعلاميه هلسينکي، راهنماي بين المللي ملاحظات اخلاقي در پژوهش‌هاي زيست پزشکي و همچنين راهنماي کنفرانس بين المللي هماهنگ سازي (ICH) براي اقدامات تحقيقاتي تدوين و اعلام شده و رعايت اين استانداردها به حفظ حقوق نمونه هاي مورد پژوهش مي انجامد.

گزارش: دكتر جواد رزمي، خبرنگار ايسنا
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.27841s, 18q