کدام ماهرترند؟ پزشک زن یا مرد

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89413
کدام ماهرترند؟ پزشک زن یا مرد

تاکنون در حوزه درمان، تفاوت جنسي تنها براى بیماران داراي اهمیت بوده و به جنسیت پزشكان توجه چنداني نميشده است. اما مشاهدات تازه نشان مى دهد که افراد مبتلا به بيماري قند (دیابت) از سوى پزشكان زن بهتر معاینه و درمان ميشوند.

بیماران به طور معمول براى انتخاب پزشك معالج خود بیشتر به شهرت، مهارت و حتي مهرباني پزشك معالج توجه ميكنند. براى بسياري از بیماران تنها احساس این مسئله که تحت نظر دکترى زبردست هستند، کفایت مى کند که به طور مرتب به پزشکى معین رجوع کنند.

پژوهش‌ها و مشاهدات تازه در آلمان نشان مى دهد که ظاهراً جنسیت پزشكان در زمینه درمان بيماري نیز نقش بازي مى کند. این موضوع حداقل در مورد بیماران مبتلا به بيماري قند صادق است.

تاکنون تفاوت گذاري جنسي متوجه بیماران بوده است. نوع بيماري و شرایط درمان مشخص، مردان را از زنان متمایز مى سازد. زنان طول عمر بيشتري نسبت به مردان دارند. اما زنان به مراتب بیشتر از مردان به پزشك مراجعه مى کنند و مصرف دارو نزد زنان بیش از مردان است.

دنیای پزشکی مردانه است

آمار و ارقام نشان مى دهد که اغلب زنان از خدمات درماني کمتر و بدتري نسبت به مردان برخوردارند. در مورد بيماري هاى مشترک میان مردان و زنان، براى تبیین شیوه هاي درماني، در بیشتر موارد، معيارهاي فیزیکى مردانه مد نظر بوده و کمتر به مشخصات و ويژگي هاى بدن زنان توجه شده است.

جالب اینکه در تحقیقات جدید پزشکى هنوز بدن مرد به مثابه الگو انتخاب شده و در اغلب موارد، تهیه و تولید داروهاي جدید، نخست بر روى بدن مردان آزمایش مى شود.

آمار و تجربه نشان مي دهد که درصد خطا در تشخیص بيماري نزد زنان بالاتر از مردان است. اما تمامي موارد درستي از این نوع، تنها ما را متوجه اهمیت فوق العاده تمایز جنسي و مشخصات متفاوت بدني و فیزیکى میان بیماران مى کند.

پزشکان زن بیماری قند را بهتر معالجه میکنند

اما نقش پزشكان زن در این میان کجاست؟ در نشریه پزشکى "Journal of Internal Medicine" گزارشى از برخي پزشكان دانشگاه بن و کلن درج شده است که در آن ادعا ميشود بیماران مبتلا به دیابت از سوى پزشكان زن بهتر معاینه و معالجه مى شوند.

یکى از این پزشكان به نام دکتر برتهلد عنوان مى کند: « از زاویه علمي هیچ توضيحي در این زمینه وجود ندارد و فرضیات موجود براى این پدیده تنها به معناي تکرار نظرات کلیشه اى رایج خواهد بود.»

این مشاهده تجربي و آماري، اما بیانگر این مطلب است که پزشكان زن بهتر گوش به بیماران خود ميسپارند و در تصمیم‌گیرى به منظور انتخاب شیوه‌هاى درماني، به بیماران به طور موثرتري امکان مشارکت ميدهند.

پزشک زن گوش به حرف بیمار می‌سپارد، پزشک مرد چشم به دستگاه

بيماري قند یکى از بیماري‌هاى پیچیده است که بیمار مجبور به تغییر ریشه‌اى در نحوه زندگي خود ميشود. در این‌باره ميتوان از توجه ویژه به تغذیه، مصرف دقیق و به موقع دارو و از استفاده و تزریق درست آمپول یاد کرد.

دکتر برتهلد در این مورد اشاره به این واقعیت دارد که «بسياري از بیماران خود را موظف به رعایت توصیه‌هاى پزشك نميدانند. این بیماران به مراقبت شديدتري نیاز دارند. پزشكان زن در این زمینه موفق ترند و بیش ازهمکاران مرد خود قادر به پیشبرد توصيه‌هاي درماني و قبول و اجراي آن از سوى بیماران هستند.

این پژوهش دربرگیرنده بیش از ۵۱ هزار بیمار در نزد سه هزار پزشك معالج در سراسر آلمان ميباشد. بنا به معيارهاي پزشکى آن دسته از بیماران ديابتي از خدمات درماني بهتري برخوردار شده‌اند که پزشك معالج آنان زن بوده است.

در مورد این بیماران کاهش فشار و چربي خون بیشتر به چشم ميخورد و معیار براى میزان قند (HbA1c ) این بیماران کمترین اندازه را نشان ميدهد. گستردگي این آمار احتمال نتایج تصادف را منتفي مى سازد.

بر طبق این گزارش تنها نتیجه گيري منطقي در این باره این است که ”درمان و مراقبت از بیماران توسط پزشكان زن از کیفیت بالاتري برخوردار است. این گزارش همچنین یادآور مى شود که پزشكان مرد بیشتر به تکنیک و دستگاههاي اندازه‌گیرى، براى مثال دستگاه فشار خون، تکیه دارند، در حاليكه پزشكان زن به گفتگو با بیمار توجه بيشتري نشان مى دهند.»

رفتار پزشک مرد، منطبق با الگوهای از پیش تعیین شده

این مطلب نیز جالب توجه است که بیماران، سوا از جنسیتشان از سوى پزشكان زن بهتر درمان شده‌اند. زنان به طور معمول بیشتر پزشكان زن را براى مداواي خود ترجیح مى دهند اما این پژوهش نشان ميدهد که بیماران مردي که پزشك معالج آنان زن بوده است نیز به مراتب خدمات درماني بهتري دریافت کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که زنان مبتلا به سرطان پستان پس از عمل جراحي از سوى جراحان زن در مقایسه با جراحان مرد، کمتر به پرتو درماني ترغیب ميشوند.

خانم ورا رگیتس تساگروزک، متخصص بیمارى‌هاى قلبي براین نظر است که این نمونه ها نشان دهنده آنست که براى پزشكان زن این موضوع اهمیت زيادي دارد که توصیه‌هاى پزشکى از سوى بیمار فهمیده شود. پزشكان مرد کمتر تمایل به گفتگو و توجیه بیمار دارند و رفتار آنان با بیماران بر طبق الگوهاي از قبل تعیین شده است.

برغم این مشاهدات خانم انگرید مول هازر، پرفسور در علوم تندرستي از هامبورگ، بر این عقیده است که: «این آمار نشانگر آن نیست که زنان پزشكان بهتري از مردان هستند. در اینباره ميتوان شك و تردید فراوان داشت.

دکتر برتهلد یکى از نویسندگان این گزارش نیز اعتراف ميکند که نتایج حاصله به معناي عدم رجوع به پزشكان مرد نیست، و این پژوهش هنوز در مراحل آغازین خود مي‌باشد.

منبع : دويچه‌وله

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.09984s, 18q