دستاوردها در معرض تهديدند

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89478
دستاوردها در معرض تهديدند

آقاي دكتر، به نظر شما، چرا قانون جامع مبارزه با دخانيات اجرا نمي‌شود؟
اين سوال ما هم هست! چرا که قراربر اين بوده است كه دستور‌العمل‌هاي اجراي اين قانون پس از ارجاع به وزارت بهداشت نهايي شود.

در عين حال و براساس ماده يك قانون جامع مبارزه با دخانيات قرار بوده تا ستادي كشوري با حضور وزراي مختلف اعم از وزير بهداشت، وزير صنايع، وزير بازرگاني، رئيس صدا و سيما، نيروي انتظامي، دبير جمعيت مبارزه با دخانيات و اعضاي كميسيون مجلس تشكيل شود كه وظيفه آن، پيگيري اقدامات اجرايي اين قانون و گزارش به رئيس جمهور باشد.

در اين ميان، وزارت بهداشت دستورالعمل را نهايي کرده است اما به نظر مي‌رسد که مشکل درعملکرد ستاد کشوري است و اگردر پي اجرا شدن اين قانون هستيم، بايد از ستاد اجرايي بخواهيم كه فعال‌تر عمل کند.

و فکر مي‌کنيدکه تبعات منفي اين تعلل در اجرا چه خواهد بود؟
ببينيد، در رابطه با قانون مبارزه با دخانيات، مشکل ما شبيه بسياري از قوانين خوب و متعالي ديگري است که تصويب شده است؛ يعني در زمينه قانون‌گذاري مشکلي نداريم چرا که مثلا قوانين بسيار خوبي در زمينه پيوند اعضا يا اهداي عضو داريم يا همين قانون جامع مبارزه با دخانيات در کشور به قدري ممتاز بود که نشريه پزشکي نيوانگلند از ايران به عنوان تنها كشور آسيايي كه در راستاي اجراي برنامه‌هاي جامع مبارزه با دخانيات حركت مي‌کند، ياد کرد.

در واقعيت هم، ايران به همراه 3 کشور ايرلند، کانادا و قسمتي از استراليا در دنيا به عنوان يکي از پيشگامان مبارزه با دخانيات مطرح است و در حالي که کشوري مثل آمريکا هنوز چنين قانوني را ندارد، ما آن‌را تصويب کرده ايم، اما همين تعلل در اجرا مي‌تواند سبب شود تا اين دستاوردهاي نيکو از بين برود.

شما اعتقاد داريد نظارت دولت درست انجام نمي‌شود؟
بله! در غير اين صورت، چرا ما بايد در زمينه مصرف سيگار با افزايشي حدود 9 درصد در سال85 نسبت به سال 84 روبه رو باشيم؟ اين موضوع در مديريت‌هاي دولتي بر قاچاق و ماليات بردرآمد هم مشخص است و نظارت دولت از 90 درصد به 75 درصد رسيده است که در واقع، کاهشي 15 درصدي داشته است.

اگر اين اجرا شود، شما واقعا فکر مي‌کنيد که مي‌توان مردم را جريمه کرد؟
چرا نمي‌شود؟ وقتي کشوري مثل انگليس که در اين زمينه قانوني هم ندارد، مي‌تواند از هر فردي که در وسيله نقليه خصوصي و شخصي که کودکي هم در آن هست در صورت سيگار کشيدن، جريمه‌اي 400 پوندي يعني چيزي حدود80 هزار تومان دريافت کند، چرا دولت ما با در دست داشتن قانون نتواند 7 تا 10 هزار تومان جريمه پيش‌بيني شده را دريافت کند؟

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.63297s, 18q