همزمان با روز خانواده؛طراحي و اجراي برنامه كشوري مادري ايمن

۱۳۸۶/۱۰/۱۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 9023
همزمان با روز خانواده؛طراحي و اجراي برنامه كشوري مادري ايمن

بر اساس آخرين گزارش ارايه شده از سوي وزارت بهداشت، نظام كشوري مراقبت مرگ مادري، مراقبت‌هاي ادغام يافته مادري ايمن «خدمات خارج بيمارستاني»، بيمارستانهاي دوستدار مادر «خدمات بيمارستاني» و تربيت عامل زايمان براي مناطق محروم و دور افتاده از ريز برنامه‌هاي اصلي در برنامه كشوري مادري ايمن است.

بر پايه اين گزارش، نظام كشوري مراقبت مرگ مادري با هدف شناسايي علل و عوامل موثر در مرگ مادر در دروان بارداري، زايمان و پس از زايمان، شناسايي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ، طراحي مداخله براي حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگهاي مشابه اجرا شد.

به گزارش ايسنا و بر اساس بررسي مرگ و مير زنان در سنين باروري نسبت مرگ و مير مادران، حدود 4/37 درصد هزار تولد زنده بوده است كه پس از اجراي نظام كشوري مراقبت مرگ مادري، اين شاخص روند نزولي داشته است.

بر اساس اين گزارش، نسبت مرگ و مير مادران به علت عوارض بارداري و زايمان در سال 75، 4/37 و در سال 84، 6/24 در يكصد هزار تولد زنده بوده است. همچنين پوشش زايمان ايمن 3/96 درصد و پوشش مراقبت‌هاي پس از زايمان، 87 درصد در سال 84 گزارش شده است.

به گزارش ايسنا، پوشش روشهاي مطمئن پيشگيري از بارداري در كشور هم حدود 7/59 درصد و ميزان بارداري‌هاي ناخواسته در حدود 6/18 درصد گزارش شده است. اين در شرايطي است كه در كنار استفاده از روشهاي مطمئن، پوشش استفاده از روشهاي سنتي حدود 2/19 درصد است كه عدد بالايي را به خود اختصاص مي‌دهد. همچنين هم اكنون ميزان نياز برآورد نشده به خدمات تنظيم خانواده حدود 9/5 درصد در سطح كشور گزارش شده است.

بر پايه اين گزارش، ميزان پوشش مراقبت‌ بهداشتي دانش آموزان روستايي 85 درصد و دانش آموزان شهري 35 درصد است. ميزان بروز اختلال رفتاري در گروه سني 6 تا 18 سال 4 درصد، ميزان اختلال بينايي 3 درصد و اختلال شنوايي 5/0 درصد است.

همچنين بر اساس اعلام اداره تغذيه با شير مادر و بر اساس بررسي‌هاي سال 84 تداوم تغذيه با شير مادر تا يك سالگي 90 درصد و تداوم تغذيه با شير مادر تا دو سالگي 5/57 درصد و تغذيه انحصاري با شير مادر تا 6 ماهگي 23 درصد است و 55 درصد نوزادان طي ساعت نخست تولد شير مادر را شروع كرده و 4/1 درصد نوزادان هرگز شير مادر نخورده‌اند.

به گزارش ايسنا، بر اساس DHS سال 1379 ميزان مرگ نوزادان حدود 3/18 و طبق زيج (مناطق روستايي) در سال 1384 حدود 8/15 و در سال 1385 حدود 7/14 بوده است و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف به كاهش مرگ نوزادان خود تا سال 2015 به دو سوم ميزان آن به حدود زير 10 است .

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.96121s, 18q