تعاوني‌هاي پزشك خانواده در شهرها تشكيل مي‌شود

۱۳۸۶/۱۰/۱۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 9035
تعاوني‌هاي پزشك خانواده در شهرها تشكيل مي‌شود
حسن كراني، مشاور معاون سلامت و رئيس اداره امور بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس‌ افزود:‌ به دستور رئيس‌جمهوري كارگروه كشوري اجراي پزشك خانواده در شهرها با حضور نمايندگاني از معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل شده است تا با توافق و هماهنگي اين ارگان‌ها برنامه كشوري اجراي پزشك خانواده در شهرها از اواخر امسال يا اوايل سال آينده اجرا شود.
وي گفت: در اين كارگروه مسئولان ارشد هر كدام از اين ارگان‌ها به همراه مسئولان زير مجموعه‌‌هاي مرتبط آن‌ها حضور دارند به عنوان مثال از وزارت رفاه، مسئولان سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني، بيمه مركزي ايران و سنديكاي بيمه‌گزاران كشور و از وزارت دفاع مسئولان سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح حضور دارند.
كراني افزود: در زمان حاضر طرح پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي كوچك زير 20 هزار نفر اجرا شده است و همه ساكنان اين مناطق كه حدود 21 ميليون نفر آن‌ها دفترچه بيمه سلامت روستايي دارند به اضافه تمام ساكنان ديگري كه دفترچه بيمه‌هاي ديگر را دارند خدمات پزشك خانواده و نظام ارجاع را دريافت مي‌كنند.
وي گفت: اعتبار بيمه سلامت روستائيان در سال جاري حدود 510 ميليارد تومان است كه حدود 210 ميليارد تومان آن براي خدمات سطح يك پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي كوچك به صورت سرانه هر نفر 10هزار تومان در سال اختصاص يافت و بقيه آن براي ارائه خدمات پزشكي سطح 2 و 3 آن‌ها در صورت ارجاع به مراكز تخصصي و فوق‌تخصصي در شهرها در نظر گرفته شده است.
دبير سابق ستاد پزشك خانواده وزارت بهداشت افزود: اعتبار بيمه روستائيان و پزشك خانواده در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني زير مجموعه اين وزارتخانه است و اين طرح در واقع با همكاري اين دو وزارتخانه و بر اساس تفاهمنامه مشترك اجرا مي‌شود.
وي گفت: ستاد كشوري اجراي پزشك خانواده در شهرها از 20روز پيش به دستور رئيس‌جمهوري تشكيل شده و تاكنون دو جلسه آن تشكيل شده است، جلسه سوم آن نيز قرار است يك‌شنبه آينده تشكيل شود و همه دستگاه‌‌ها پيشنهادهاي خود را ارائه كنند تا ‌جمعه گزارش نهايي اين كارگروه درحضور رئيس‌جمهوري قرائت شود و تصميم‌گيري براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها از اواخر امسال يا اوايل سال آينده شروع شود.
كراني افزود: اجراي اين طرح مورد تأكيد رئيس‌جمهوري است و قرار است، پزشك خانواده به صورت مرحله‌بندي شده به مرور در شهرهاي مختلف كشور اجرا شود، مرحله‌بندي اجراي اين طرح در شهرها بر اساس جمعيت هر شهر است. در مرحله اول ممكن است شهرهاي زير 100 هزار نفر يا حداكثر شهرهاي زير 250 هزار نفر تحت پوشش اين طرح قرار گيرند.
وي گفت: اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها نيازمند افزايش چشمگيري در اعتبارات و گر چه نيازمند يكسري اعتبارات اوليه براي استقرار سيستم است در بلند مدت قطعاً هزينه‌هاي بيمه‌ها را كاهش مي‌دهند زيرا اكثر جمعيت ساكن شهرها تحت پوشش يكي از بيمه‌ها هستند.
وي گفت: سال گذشته اجراي پزشك خانواده براي 21 ميليون روستايي حدود 130ميليارد تومان هزينه داشته است اما هزينه خدمات درماني براي 240 هزار بيمه شده خويش فرما حدود 65 ميليارد تومان هزينه در همين مدت براي اين سازمان در برداشته است يعني حدود 9 برابر هزينه بيش‌تر به سازمان بيمه خدمات درماني تحميل كرده است.
وي افزود: هزينه خدمات درماني كاركنان دولت نيز براي اين سازمان بين 3 تا 4 برابر خدمات درماني براي روستائيان است بنابراين با پوشش طرح پزشك خانواده براي شهرنشينان بار مالي اين سازمان بين 3 تا 9 برابر كم مي‌شود. همه اعتبارات اين خدمات نيز اعم از خدمات درماني روستائيان و شهرنشينان هم اكنون در اختيار اين سازمان است و فقط نحوه مديريت و هزينه كرد آن اصلاح مي‌شود به همين علت سازمان بيمه خدمات درماني نيز تمايل زيادي براي اجراي هر چه زودتر اين طرح در سطح شهرها دارد.
وي گفت: اجراي طرح پزشك خانواده در مطب پزشكان امكانپذير نيست زيرا، خدمات بايد بر اساس بسته‌هاي خدماتي تعريف شده باشد، خدمات بايد به صورت شبانه‌روزي و همراه با تشكيل پرونده سلامت براي افراد تحت پوشش باشد، علاوه بر آن تيم پزشك خانواده موظف به بيماريابي فعال، واكسيناسيون، ارائه خدمات بهداشت روان، مشاوره، تنظيم خانواده و check up دوره‌اي باشد و براي اين كار حداقل نيازمند يك تيم متشكل از 3 پزشك، يك پرستار و يك ماما هستيم.
مشاور معاون سلامت وزارت بهداشت ادامه داد:‌ پيشنهادي كه فعلاً مطرح است و قرار است با هماهنگي نمايندگان ساير دستگاه‌ها و در حضور رئيس‌جمهوري به تصويب برسد، تشكيل مراكز سلامت شهري يا health center به صورت تعاوني متشكل از 2 يا 3 پزشك ‌عمومي و حداقل يك پرستار و يك ماما است كه هماهنگي‌ها لازم در اين مورد با وزير تعاون نيز شده است.
وي گفت: هر كدام از اين مراكز جمعيت تعريف شده‌اي از شهرنشينان را تحت پوشش خواهند داشت، هر يك از اين تعاوني‌ها نيز بايد يك داروخانه، آزمايشگاه و راديولوژي طرف قرارداد داشته باشند. تا در اسرع وقت خدمات مورد نياز مردم را با تعرفه دولتي به جمعيت تحت پوشش ارائه كنند.
وي اضافه كرد: با تصويب نهايي اين طرح احتمالاً فراخوان جذب پزشك براي آن در سطح شهرهايي كه مرحله اول خواهند بود داده مي‌شود و قطعاً اين فراخوان علاوه بر كل جامعه پزشكي به سازمان نظام پزشكي نيز ارائه مي‌شود.
به گفته كراني، يكي از مزاياي مهم اجراي طرح پزشك خانواده پوشش 100درصدي بيمه براي همه آحاد مردم در شهرها و روستاهاست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.33979s, 18q