خصوصیات چربی های سالم

۱۳۹۳/۰۱/۱۳ - ۰۱:۱۰ - کد خبر: 90528
خصوصیات چربی های سالم

سلامت نیوز: درسالهای گذشته پزشکان و دانشمندان اعلام نموده اند که باید ازخوردن اكثر روغن ها، بویژه روغن های اشـــباع شده وترانس پرهیز نمود . اما امروزه آنها به این حقیـــــــقت پی بردند که اجتنــــــاب ازخوردن همه روغـــــن ها باعث بروز مشــکلاتی برای فرد می شود و درنتیجه پیشنهاد نمودند که باید افراد ، روغن های خاصی رامصرف نمایند . حال این چربي های سالم چه هستند و چـــــگونه می توان آنها رابه دست آورد؟ در اين مقاله در اين باره مطالب را مطالعه مي نماييم.
بخشی ازبدن، ازچربی تشکیل شده است .
به گزارش سلامت نیوز وبه نقل از ايزاين آرتيكلز،حدود60 درصــــــد مغز انسان از چربی تشــــــکیل شده است . این مقدار چربی، حـــــاوی امگا 3 و امگا 6 است . اومگا 6 رامی توان درموادغذایی مانند:روغن، دانه گلرنگ وچربی های هیدروژنه جستجونمود . امگا 3 معمولا دربدن ماهی هاي آب های سرد و جلبــک های دریایی یافت می شود . وقتی مغز دارای نسبت های متعادلی ازامگا 3 و6 باشد ، سیگنال ها رابه صورت صحیح به چشمها ، قلب وسیســـــتم عصبی مرکزی می فرستد . این سیگنالهای هموار( انتقال دهنده های عصبی ) نشان می دهندکه فردسالم است . اما وقتی نســـــبت امگا 6 و3 درمغز نامتعادل باشد ، بدن سلولهای سنتزی راکمترتولیدمی نماید و سلول هـای مزبو رسیگنال ها رادریافت نمی کنند ، درنتیــــجه به واسطه عدم کارکرد سیگنال ها بیماری هایی مانندآلزایمر، افسردگی ، جنون ومشکلات قلبی – عروقی بوجود می آید .
چربیهای سالم چه هستند ؟
تحقیقات انجام شده درزمینه چربی های سالم نشان می دهند که :
• سرخپوستان اینویت یا اسکیموهای گرینلند،گوشت و ماهی را به مقدار زیادمصــرف می کنند ، درنتــــیجه بیماری های قلبی و اختلالات مغزی، کمتر درآنها مشاهده می شود .
• افرادی که نزدیک ساحل زندگی می کنند و رژیم غذایی آنها پر از ماهی های روغــــــنی است ، فاقدهرگونه اختـلالات مغزی هستند .
پس نتیجه می گیریم که ماهـــی های روغنـــــی مانندساردین ، هوکی ، تن و سالمون حـــــاوی مقادیرزیادی امگا 3 هستند و با دو یا سه بار خوردن آنها درهفته می توان نسبتهای امگا 3 و6 مغزرا به حد تعادل رساند .
درصورت نبودن ماهی های روغنی از چه چیزی بایداستفاده نمود؟
چگونه شما می توانید بفهمید که ماهی خریداری شده دارای کیفیت روغنی خوبی است ؟ ماهي های پرورشي دارای امگا 3 کمتری نسبت به ماهی های طبیعی هستند . افراد فکر می کنند که تمام روغن های ماهی شبیه هم هســـتند ، ام در واقع آنها ازنظرکیفیت و مقدار امگا 3 متفاوت هستند . شما می توانید درصورت عدم وجود ماهی، ازروغن ماهي که دربازار یافت می شود ، استفاده کنید . درخرید روغن های ماهی دقت نمایید؛ زیرا درصورت عدم دقت ممکن است به مسمومیت های جیوه وpcb دچارشوید .

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16365s, 20q