چرا پاشنه پا درد میگیرد؟

۱۳۹۳/۰۱/۰۶ - ۰۱:۰۹ - کد خبر: 90555

سلامت نیوز: کسی که از درد پاشنه پا رنج می برد باید به پزشک مراجعه نمایدکه عمـــــدتا به عکسبرداری و اســـــتفاده از اشعه X نیازخواهدداشت که بعد از تشخیص علت درد، می توان درمان راشروع نمود .

بعضی ازعواملی که باعث ایجاد درد در پاشنه می شوند عبارتنــــداز:

التهاب نیام کف پایی
برآمدگی پاشنه ای
عفونت تومور
کیست
شکستگی یا فشارضربه .

نیام کف پایی یک بافت پیوندی متراکم است که ازاستخوان پاشنه ( کاکانیوس ) شروع می شود وتا سراستخوان های کف پایی ادامه می یابد . بیشتردردهــای پاشنه، به التهـــاب نیام کف پایی یا برآمدگی پاشنه ای نسبت داده می شوند . دلایل دیگر برآمدگی پاشنــــــه ای، واردشدن ضربه ثابـت به پاشنه و ایستادن به مدت طولانی دربعضی ازمشاغل مانندپرستاری می باشد . وضعیت بدن درهنگام راه رفتن ونوع کفش ها ازاهــــمیت بالایی برخــورداراست .با گذشت زمان وبالا رفتن سن ، پاشنه پاشروع به تحلیل رفتن می نماید و محافظت کمتری برروی استـــخوان پاشنه و فـــشارهای وارده برآن صورت می گیرد .

تمامی عوامل فوق را می توان بواسطه فشارهای وارده برروی پا به عوامل بیومکانیکی طـبقه بندی نمود . برای درمان باید دلایل واقعی راشناسایی نمود و درجـــهت رفع آنها تلاش کرد . افرادی مانند ورزشـــــکاران حــــرفه ای یا یک مامور پست باید ازکفش های طبی استفاده نمایند . زمانی که برآمدگی پاشنه با اشعه ایکس تشخیــــص داده شد ، بیمار باید از پد پاشـــــنه که مطابق با برآمدگی طراحی شده، استفاده نماید . این پدها دارای یک شکاف در مرکزهستندکه باعث می شود فشـــــاری برروی برآمدگی پاشنه واردنشود . اگردرقوس طولی اختلالی وجودداشته باشد ،بیمار باید از تجهیزات ارتوپدی استفاده نماید . وقتی قـوس طولی دارای اختلال باشد،بیمار از بانداژا ستفاده می کند . به همین علت باندکشدارمناسب است که هشت بار دور قوس پا پیچیده می شود . بیمــــار باید ورزش نماید تا پا استحکام خود رابدست آورد . تمرینــــات ساده مانند ایستادن روی پنجه پا وکشـــــیدن بالا وپایین بدن به مدت 2 تا 3 دقیقه وچندباردرروزمی تواندسودمندباشد .
همچنین می توان از یک اســــــتوانه استفاده کرد، استوانه رادر جـــــلو پا قراردهید وکــــف پاها رابرروی مرکزآن بگذارید ، با دست استوانه رابه سمــــت جلــــوبکـــــشید ، سپس کف پاهــــــا رابرروی آن عقب وجــــلوببرید . این تمرین راچندباردرروزوبه مدت 2 تا 3 دقیقه انجام دهید . این ورزش باعث کشیده شدن نیــــام کف پایـــــی می گردد . همچنین می توان توپ گلف را در زیرپا قرارداد وآنرا به سمت جلو ، عقب و اطراف چــــرخاند . زمانی که پاشنــــــه پادرد می کند و درآن تـورم والتــــهاب مشــــاهده می شود،با استــــــفاده از دســـــتورات زیر، بیمـــــار می تواند التهاب ، درد وتورم راکاهش دهد :
یک تشـــتک بـــــردارید. آنرابا آب ولرم پرنمایید . نـــــصف فنـــــجان سرکه درآن بریـــــزید . به مدت 20 تا30 دقیـــــقه پاهــــــا رادرون آن قراردهیـــــد ، سپـــــس پاهــــا را با یک ژل ضددرد مانندبیوفریز،ماساژدهید .

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.79847s, 19q