فرایند و فضای شکل گیری خاطرات ترس کشف شد

۱۳۸۶/۱۱/۰۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 9301
فرایند و فضای شکل گیری خاطرات ترس کشف شد

به گزارش مهر، دانشمندان موسسه ملی نوروساینس دانشگاه تورینو که نتایج تحقیقات خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی علوم آمریکا" (Pnas) منتشر کرده اند، فضایی از کورتکس مخچه را کشف کردند که آرشیو خاطرات زشت است. همچنین نشان دادند که گروهی از سلولهای مغز که تاکنون تصور می شد تنها در کنترل حرکت شرکت دارند، در حقیقت در ساختن خاطرات شیرین نقش مهمی ایفا می کند. این کشف در بررسی مناطقی از مغز که مسئول کنترل خاطرات مربوط به ترس است کلید مهمی را ارائه می کند.

در این خصوص "پیرجورجو استراتا" سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "در مغز منطقه عمومی ترس فضای بادامه است. بادامه مغز یکی از مخازن خاطرات است اما این منطقه با ساختارهای دیگر کورتکس جلوپیشانی و مخچه همکاری می کند. به این ترتیب نقشه ای که برای بازسازی خاطرات ترس باید ارائه شود بسیار پیچیده است."

در حقیقت این دانشمندان کشف کردند که نوع ویژه ای از سلولهای کورتکس مخچه وجود دارند که سلولهای "پارکینجی" (Purkinje) نامیده می شوند، این سلولها آرشیوهای کوچک خاطرات زشت هستند. اتصالاتی که میان آنها شکل می گیرد (سیناپسها) در گذر زمان به روشی تغییر می کنند که تنها تحریکات مرتبط با خود را که تبدیل به بخشی از خاطرات ترس می شود ایجاد کنند.

تاکنون اعتقاد براین بود که واحدهای سیناپسی مرتبط با خاطرات همان سیناپسهای تحریکی هستند که تحریکات را جمع آوری می کنند اما اکنون این محققان نشان دادند که سیناپسهای بازدارنده در فرایند ذخیره خاطرات مهمتر هستند چرا که برای متعادل کردن فعالیت سیناپسهای تحریکی برانگیخته می شوند و تنها خاطرات لازم را ذخیره می کنند.

همچنین این محققان توجه خود را به فضایی از مخچه معطوف کردند که مرتبط با بیان ترس است. این فضا "لب پنجم و ششم کرمی مخچه" است که پس از دوره ای که حیوان یاد می گیرد که به صورت شرطی یک تحریک بی ضرر را به درد ربط  دهد و در نتیجه از آن بترسد فعال می شود.

برای مثال صدایی که به فاصله کمی از آن یک تخلیه الکتریکی ایجاد می شود می تواند ترس را در حیوان برانگیزد.

در این تحقیق دانشمندان سه گروه از موشها را که تحت تاثیر تحریکات مختلف قرار داشتند مورد بررسی قرار دادند. این تحریکات شامل یک تحریک صوتی و به فاصله کوتاه از آن یک تحریک درد، یک تحریک صوتی و به فاصله زیادی از آن یک تحریک درد و هیچ تحریکی بودند.

این دانشمندان موشها را با این تحریکات شرطی کردند و در مدت 24 ساعت پس از این شرطی شدن مدارات نورونی موشها را بررسی کرده و نقش مختلف سیناپسهای تحریکی و بازدارنده را در آرشیو خاطرات ترس کشف کردند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.67624s, 18q