کمپین اطلاع رسانی و جشنواره وبلاگ نویسی تغذیه و تناسب اندام از تهدید تا سلامت

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ - ۰۳:۳۰ - کد خبر: 104130
کمپین اطلاع رسانی و جشنواره وبلاگ نویسی تغذیه و تناسب اندام از تهدید تا سلامت

اضافه وزن و چاقی از پدیده های قرن جاری است که روز به روز با تغییر شیوه زندگی، افزایش شهرنشینی و کاهش فعالیت های بدنی گستردهو پیچیده تر می شود و به عنوان عاملی موثر در بروز و شیوعبیماریهایی مزمن و تحلیل برنده مانند دیابت، بیماریهای قلب و عروق، افزایش فشار خون، مشکلات شدید مفصلی - استخوانی و سکته های قلبی و مغزی شناخته می شود.
اصلاح شیوه زندگی، پرداختن به فعالیت های بدنی و تلاش برای مدیریت وزن و داشتن تناسب اندام و سلامت عمومی مورد تاكید تمامی متخصصین سلامت است. ولی استفاده نادرست از رژیم های غذایی و مکمل ها، کاربرد نابجا از وسایل و ابزارها و روش هاییکه بهمنظور تناسب اندام و خصوصا بدنسازی و پرورش اندام تبلیغ می شوند، اغلب مخاطراتی مانند نارسائی های کلیوی و مشکلات کبدی و ... برای استفاده کنندگان پیش می آورد، که ممکن است عوارض آن کشنده و یا همراه با بروز ناتوانی های جسمی مادام العمر باشد.گرایش روزافزوننوجوانان و جوانان به داشتن اندامی تراشیده و عضلاتی برآمده منتج از سوء اثر فیلم ها، تبلیغات رسانه ها و مدهای رایج موجب استفاده گسترده نسل جوان از مکان هایی غیر استاندارد و روش های پر خطر و بعضا استفاده از مواد نامناسبی می شود که تهدید بزرگی برای سلامت آنها بشمار می رود.
نسلی که به عنوان سرمایه های ملی کشور از نظر فرهنگی و اجتماعی جزء طرفداران زندگی سالم و پاک هستند. با توجه به اهمیت موضوع، جمعی از اساتید، متخصصین و صاحب نظران، مؤسسات مرتبط، رسانه ها و فعالین حوزه سلامت به منظور بررسی ابعاد مختلف موضوع، اطلاع رسانی، پیشبرد فرهنگ همگانی تناسب اندام ایمن اقدام به برگزاری اولین جشنواره علمی فرهنگی و همایش علمی تناسب اندام و بدنسازی؛ تهدید تا سلامت می نمایند.
هیئت علمی جشنواره از تمامیعلاقه مندان، نوجوانان، جوانان و همچنین پزشکان، هنرمندان، اساتید ، کارشناسان و همچنین کلیه کسانی که در این زمینه دارای شواهد و تجربه ی اثرات سلامت بخش تناسب اندام ایمنو یا انواع اختلالات ناشی از روش های نادرست رژیم های خطرناک غذایی، بدنسازی و تناسب اندام بوده اند، دعوت می شود در این بسیج اطلاع رسانی و جشنواره متعاقب آن شرکت فرمایند.

0.35617s, 16q