کمپین اطلاع رسانی آموزش و ارتقای سلامت همگانی

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ - ۰۳:۳۰ - کد خبر: 105397
کمپین اطلاع رسانی آموزش و ارتقای سلامت همگانی

هدف این کمپین، افزایش سرعت رشد رویکرد سلامت متکی بر مردم از طریق اتخاذ رویکرد های تازه درباب آموزش سلامت،توانمند سازی مردم، آموزش بیمار، مشاوره، توسعه نیروی های فعال برای سلامت، توسعه مسئولیت پذیری ومشارکت مردمی وهمچنین طیف وسیعی ازخدمات توانمندی سازی مردم برای خودمراقبتی است.

خودمراقبتی موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران، منطقی شدن استفاده از خدمات (نیاز کمتر به مشاوره ارایه دهندگان خدمات در مراکزبهداشتی ،کاهش ویزیت بیماران سرپایی وکاهش استفاده از منابع بیمارستان) و نیز کاهش هزینه های سلامت می شود.

1.69187s, 16q