خطرات نوشیدن آب یخ

خطرات نوشیدن آب یخ

29 خرداد 1398

آب یخ و حتی نوشیدنی های سرد دیگر می توانند موجب منقبض شدن رگ های خونی شوند، و بر همین اساس اثری منفی بر گوارش داشته باشند.
دردسرهایی از جنس آب یخ!

دردسرهایی از جنس آب یخ!

28 خرداد 1398

آب یخ و حتی نوشیدنی های سرد دیگر می توانند موجب منقبض شدن رگ های خونی شوند، و بر همین اساس اثری منفی بر گوارش داشته باشند.
6.99268s, 16q