فروش خاک در جزیره هرمز غیرقابل انکار است

فروش خاک در جزیره هرمز غیرقابل انکار است

1 ارديبهشت 1396

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اگر روند فروش خاک در جزیره هرمز ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره هم به یک ناکجاآباد تبدیل خواهد شد که خیلی ارزش خاصی ندارد.
3.42414s, 15q