ویژه‌خواری در کف خیابان!

ویژه‌خواری در کف خیابان!

8 مرداد 1398

چند وقتی است که از سوی مردم اعتراضات گسترده‌ای در رابطه با آقازادگانی که قوانین را رعایت نمی‌کنند صورت گرفته است. از جمله قوانینی که در اکثر مواقع توسط چهره‌های سیاسی داخلی و خارجی کشور و همچنین بستگان دور و نزدیک آن‌ها راعایت نمی‌شود قوانین راهنمایی و رانندگی است! دیپلمات‌های مقیم کشور هم که به قول خودشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند و در پی آن هرگونه قانون‌شکنی را حق مسلم خود می‌دانند.
10.41526s, 16q