درمان ساده اضطراب

درمان ساده اضطراب

20 ارديبهشت 1394

اضطراب، حالت روحي رواني است که مي تواند مشکلات زيادي براي فرد ايجاد کند. عشق، خشم، تنفر، دلهره و ... احساساتي است که با اضطراب ارتباط دارد. از طرفي زماني که فرد مضطرب است، دچار لرزش هم مي شود.
با یادداشت كردن، اضطراب خود را كاهش دهید

با یادداشت كردن، اضطراب خود را كاهش دهید

3 بهمن 1389

روانشناسان می‌گویند اگر نگرانی‌های خود را روی كاغذ بیاورید و آنها را بنویسید، می‌توانید بر اضطراب خود غلبه كنید
24.20586s, 16q