سونامی تخریب اعتماد اجتماعی

سونامی تخریب اعتماد اجتماعی

27 آذر 1397

اعتماد اجتماعی يكي از بزرگترين سرمايه‌هاي اجتماعي است كه مي‌تواند نقش تعيين كننده‌اي در روابط ميان افراد و حتي روابط ميان مردم و دولت داشته باشد. از اين‌رو بسياري از جامعه‌شناسان بر اين باور هستند كه اعتماد اجتماعي رابطه معناداري با كاهش اختلالات اجتماعي دارد.
چه عواملی سبب بروز بی اعتمادی در جامعه می‌شود؟

چه عواملی سبب بروز بی اعتمادی در جامعه می‌شود؟

9 بهمن 1396

مردم به دلیل مشکلات اقتصادی كنوني جامعه تنها يك شغل ندارند، زيرا یک شغل جوابگوی نیازهای زندگی روزمره آنها نیست و بیشتر مردم چند شغل دارند. برای مثال مرد خانواده شيفت كاري صبح تا ظهر را کار می‌کند و در ساعات بيكاري راننده آژانس یا منشی پزشک مي‌شود و به صورت نیمه وقت مشغول به فعالیت می‌شود. زن خانواده نيز شاغل است.
32.93355s, 16q