بالا رفتن آمار اعتیاد سفید در جامعه

بالا رفتن آمار اعتیاد سفید در جامعه

25 ارديبهشت 1398

متاسفانه امروزه وضعیت مراکز ترک اعتیاد چندان مطلوب نیست که این خود جای بسی تأمل دارد، چراکه این شرایط می‌تواند در عدم تمایل معتادان به ترک بسیار موثر باشد.
12.00744s, 15q