فشارخون بالا در کشورهای کم درآمد شایع تر است

فشارخون بالا در کشورهای کم درآمد شایع تر است

22 مرداد 1395

یافته محققان نشان می دهد سه چهارم افراد مبتلا به فشارخون در جهان در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد زندگی می کنند و دسترسی به درمان مناسب ندارند.
نظر نماینده رهبر معظم انقلاب درباره کنترل جمعیت

نظر نماینده رهبر معظم انقلاب درباره کنترل جمعیت

21 دي 1389

در حالی که دکتر احمدی نژاد بر این اعتقاد است که باید سیاست های کشور به سمت تشویق برای افزایش جمعیت سوق پیدا کند، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک معتقد است ، دولت حق ندارد در رابطه با سیاست های کشور در رابطه با افزایش جمعیت تصمیم گیری کند، حتی مجلس هم نمی تواند به این مساله وارد شود
2.35345s, 15q