وقتی رگ‌ها، گردن‌كلفتی می‌كنند!

وقتی رگ‌ها، گردن‌كلفتی می‌كنند!

26 فروردين 1398

رگ‌ها، لوله‌هایی باریك در دستگاه گردش خون هستند كه وظیفه آنها حمل خون به سراسر بدن است. طول رگ‌های بدن انسان تقریبا معادل صد هزار كیلومتر محاسبه شده است.
12.0447s, 15q