نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت شد

نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت شد

26 خرداد 1398

علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در سال چهارم مجلس دهم شد.
9.67591s, 16q