انتخاب اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستای

انتخاب اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستای

20 مهر 1398

با انتخاب اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پرستاری، شورای عالی نظام پرستاری کشور امروز تعیین و به هیات نظارت بر انتخابات معرفی می شوند.
7.10166s, 15q