ابتلا به انگل های روده ای در کشور به کمتر از 5 درصد رسیده است

ابتلا به انگل های روده ای در کشور به کمتر از 5 درصد رسیده است

16 اسفند 1396

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به کاهش ابتلا به بیماری روده ای در کشور، گفت : در سال های گذشته 40 تا 50 درصد مردم ما به بیماری انگل های روده ای مبتلا می شدند که در حال حاضر به کمتر از 5 درصد رسیده است.
12.25084s, 17q