خطرات اورانيوم غني شده براي سلامت افراد

خطرات اورانيوم غني شده براي سلامت افراد

25 ارديبهشت 1386

پژوهشگران آمريكايي اعلام كردند، قرار گرفتن در معرض ذرات اورانيوم غني سازي شده احتمال بروز بيماريهاي ژنتيكي و سرطان ريه را افزايش مي دهد.
5.31577s, 15q