رهاشدگان اوزون تپه/اینجا هنوز با کوپن نفت می‌خرند!

رهاشدگان اوزون تپه/اینجا هنوز با کوپن نفت می‌خرند!

7 دي 1398

«اوزون تپه» بومهن هنوز در دهه 60 جا مانده؛ دهه کوپن و نفت. یادتان که هست چطور خانه‌ها بوی نفت و گازوئیل می‌داد و توی هر حیاطی یکی دو بشکه کج و کوله و انواع و اقسام تلنبه پیدا می‌شد. هفته‌به‌هفته منتظر بودیم تا کی کوپن جدید اعلام می‌شود.
9.9053s, 15q